Adaptační kurzy - obecně

Adaptační kurzy se staly na mnoha školách nedílnou součástí zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy. Jaký je rozdíl mezi adaptačním a seznamovacím kurzem? Proč nestačí, když se studenti seznámí první den ve škole?

Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace, která značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se mění množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než jak jim školní třída nabízí. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Kurz nevytvoří soudržnou skupinu na dlouhá léta, ale přinese studentům výhodu, která jim usnadní zvládání nároků nové školy, spolupráci a vytváření hlubších přátelských vztahů.
Číst dále

Certifikát odborné způsobilosti

Adaptační kurzy Wenku máme certifikovány v systému certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence pro prevenci rozvoje šikany a extrémních projevů agrese ve skupině.

Tento certifikát, udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je posouzením a formálním uznáním, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Více o certifikaci zde.

Naše číslo certifikátu - 03/17/1/CE – umožňuje našim klientům žádat na adaptační kurzy realizované Agenturou Wenku o finanční podporu z grantových programů pro oblast primární prevence ve školství.

Číst dále

Metodika vedení třídnických hodin

Ve spolupráci se školou, kde dlouhodobě vedeme třídnické hodiny v návaznosti na námi realizované adaptační kurzy, jsme vytvořili metodiku vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích. Rádi se o ni podělíme.

Číst dále

Problematika adaptace a cíle adaptačních kurzů

Přechod na novou školu se pojí s problémem adaptace. Tento pojem značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám a prostředí. Se změnou školy se mění především množství požadavků (více učení) a sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků.
 
Adaptace studenta na novou školu je široký problém zahrnující vývojové faktory, osobnostní rysy a individuální podmínky jako motivace, výchovný styl a další. Mimo subjektivních vlivů hraje nemalou úlohu rodina a samozřejmě škola a celé školní prostředí, zejména pak učitel, jeho přístup a požadavky, a nemalou měrou ovlivňuje úspěšnou adaptaci také kolektiv spolužáků.
Číst dále

Teambuildingové programy - obecně

Hledáte smysluplný výlet pro svou třídu?
Zdají se Vám žáci ve třídě mezi sebou rozhádaní?
Chtěli byste zapracovat na vztazích a atmosféře ve třídě?

Teambuildingový program je moderní a často užívané sousloví, pod kterým si mnoho lidí často nesprávně vybaví množství adrenalinových disciplín, které mohou hraničit až s hazardem s vlastním životem, případně programy orientované na přežití jednotlivce či skupiny v divoké přírodě. Ani jedno vysvětlení ale není správné. Výraz "Teambuilding" pocházející z anglických slov „team" = tým a „building" = budování znamená něco jako budování týmu, dobře fungujícího kolektivu.

Nabízíme Vám možnost komplexního programu zaměřeného na podporu vztahů ve skupině, komunikace a spolupráce mezi spolužáky, na schopnost vzájemné tolerance a překračování hranic a potřeb vlastního „já“. Podpora atmosféry spolupráce a vzájemné tolerance uvnitř skupiny se mimo jiné ukazuje jako nejvíce efektivní způsob prevence rizikového chování ve skupině. Tu podpoří intenzivní kurz v průběhu studia mnohem více než jen samostatný kurz na jeho začátku, případně vhodně podpoří krátké třídnické hodiny.

Naše teambuildingové programy pro školy jsou bezpečné, individuálně uzpůsobené potřebám konkrétní skupiny naším firemním psychologem, tedy založené na smysluplném základu s předem definovaným cílem.

Číst dále
Zpět nahoru