Adaptační kurzy - obecně

Adaptační kurzy se staly na mnoha školách nedílnou součástí zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy. Jaký je jejich smysl? Proč nestačí, když se studenti seznámí první den ve škole?

Pojem adaptace označuje dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se žákům mění nejen množství požadavků, které jsou na ně kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Tuto část životní změny je možné skrze adaptační kurzy žákům usnadnit a napomoci tak nejen jejich vlastní pohodě, ale skrze ni především větší efektivitě vzdělávacího procesu i prevenci případného rozvoje rizikových jevů ve skupině.
Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více, než jak jim školní kontext nabízí. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Kurz sám o sobě nevytvoří soudržnou a dobře fungující skupinu na dlouhá léta, ale přinese žákům i učitelům výhodu, která jim usnadní společný začátek a dá nahlédnout, co je pro efektivní i pohodové společné fungování potřeba.
Číst dále

Primární prevence - vzdělávání

Adaptační kurzy Wenku a na ně navazující programy máme certifikovány v systému certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence pro prevenci rozvoje šikany a extrémních projevů agrese ve skupině. Více o certifikaci.

Pro smysluplnost a efektivitu práce se třídou započaté právě na adaptačních kurzech navazujeme společným vedením třídnických hodin, v rámci kterých postupně otěže vedení třídy za podpory naší psycholožky Jany Lidické přebírá třídní učitel. Více se o společném vedení třídnických hodin dočtete zde. Program je také možné pojmout jako individuální výcvik ve vedení třídnických hodin s akreditací MŠMT.

Další možnou formou návaznosti je kopmlexní program, který lze také zakomponovat jako součást minimálního preventivního programu školy.

Programy specifické primární prevence zaměřené na konkrétní rizikové chování nejsou naší specializací, nicméně nabízí je náš instruktor David Lachman.

Do oblasti prevence dále míříme právě skrze podporu a vzdělávání pedagogů. Od roku 2019 jsme akreditovanou institucí v systému dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků (více o akreditaci). 

Vzhledem k narůstající nabídce seminářů pro pedagogy jsme se pro přehlednost rozhodli rozdělit naše webové stránky a pro vzdělávací akce vyytvořili speciální stránku www.vzdelavani-wenku.cz. Tam nalezente veškeré podrobné informace k našim seminářům.

V aktuální nabídce seminářů naleznete:

Metodika vedení třídnických hodin

Smysluplný herní program pro třídní kolektiv

Práce s konflikty v třídním kolektivu

Číst dále

Metodika vedení třídnických hodin

Ve spolupráci se školou, kde dlouhodobě vedeme třídnické hodiny v návaznosti na námi realizované adaptační kurzy, jsme vytvořili metodiku vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích. Rádi se o ni podělíme.

Číst dále

Problematika adaptace a cíle adaptačních kurzů

Přechod na novou školu se pojí s problémem adaptace. Tento pojem značí dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám a prostředí. Se změnou školy se mění především množství požadavků (více učení) a sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků.
 
Někteří teoretici popisují adaptaci jako aktivní vztah k okolí. Naší snahou je v tomto smyslu pomocí adaptačního kurzu aktivním způsobem usnadnit studentům počátek jejich studia, pomoci jim stát se aktivními tvůrci svého studijního procesu i vztahů s ním souvisejících, a přijmout zodpovědnost za to, co se v jejich životě děje. Skrze prožitky z kurzu usilujeme nejen o usnadnění výrazné změny v životě mladých lidí a dosažení jejich pohody, ale zprostředkovaně zejména o dosažení větší efektivity vzdělávacího procesu i prevenci případného rozvoje rizikových jevů ve skupině.  
 
Číst dále

Teambuildingové programy - obecně

Hledáte smysluplný výlet pro svou třídu?
Zdají se vám žáci ve třídě mezi sebou rozhádaní?
Chtěli byste zapracovat na vztazích a atmosféře ve třídě?

Teambuildingový program je moderní a často užívané sousloví, které se objevuje v různých kontextech a pro různé typy programů. My se setkáváme zejména s pohledem ve smyslu "tmelení týmu", který je rozbitý, a tedy, když náš "tým" nemá problém, není nic takového potřeba. Z našeho pohledu je teambuildingový program práve nejvíce efektivní tam, kde je "pohoda", aby zajistil, že přetrvá. Má své místo také tam, kde "pohoda" už tak úplně není, aby se včas navrátila. Může se ale také stát, že přijde příliš pozdě a je třeba již zapojit více intervenční program, pracující s hlubším problémem ve skupině. Aby se tak nestalo, je právě z našeho pohledu přínosné zapojit teambuildingový program v rámci školního výletu či jako podporu třídnických hodin pravidelně.

Výraz "Teambuilding", pocházející z anglických slov „team" = tým a „building" = budování, znamená něco jako budování týmu, dobře fungujícího kolektivu. Paralelu se stavbou zde vidíme jako velmi příhodnou, neboť stejně jako dobrá stavba, tak i dobrý tým má své základy, bez kterých to nejde, své opěrné zdi, které vše drží, a tak dále. Je třeba tyto jednotlivé stavební díly znát a dobře o ně pečovat, aby se nestalo, že nás naše "stavba" náhle překvapí kolapsem.

Nabízíme Vám možnost komplexního programu zaměřeného na podporu vztahů ve skupině, komunikace a spolupráce mezi spolužáky, na schopnost vzájemné tolerance a překračování hranic a potřeb vlastního „já“. Podpora atmosféry spolupráce a vzájemné tolerance uvnitř skupiny se mimo jiné ukazuje jako nejvíce efektivní způsob prevence rizikového chování ve skupině. Tu podpoří intenzivní kurz v průběhu studia mnohem více, než jen samostatný kurz na jeho začátku.

Číst dále
Zpět nahoru