Reference - Vedení třídnických hodin

V minulém školním roce jsem dostala jako třídní primu. Byla jsem s Janou na adaptačním kurzu, a pak mi pomáhala připravovat třídnické hodiny. Vždy jsme se společně domluvily na programu, a pak ho společně uskutečnily. Pomohla mi odhalit ve třídě děti, které se hůře adaptovaly a společnými silami jsme je navrátili do kolektivu. Spolupráce se mi líbila i v tom, že i děti si osvojily a pochopily zásady chování ve skupině. Ti, kteří měli problém, pochopili v čem ten problém je. Třída mi pracuje hodně dobře i po absolvování gymplu v přírodě, kde měla Jana připravené hry na neřesti studentů. Opravdu mi moc pomohla.

Jarmila Eckschlagerova

Gymnázium Budějovická

Reference - Vedení třídnických hodin

V loňském roce jsem absolvoval s Mgr. Janou Lidickou program na podporu třídnických hodin. Jako třídní jsem začínal se svou první třídou, a i když jsem učil již sedmým rokem, byl jsem z třídnických hodin trochu nervózní. Obzvlášť asi proto, že jsem neměl jasnou představu, co by přesně mělo být jejich obsahem. Podpora paní Lidické mi tak byla vítanou oporou. První hodiny vedla ona, a já jsem se tak mohl bez stresu učit, jak hodiny mohou probíhat, ale zároveň jsem byl hned od začátku jejich přímou součástí. Postupem času jsem přebíral aktivnější a aktivnější roli, a nakonec jsem hodiny již vedl sám. Bylo to možné i díky tomu, že jsme se společně scházeli k naplánování toho, co budeme na hodině dělat, což mi přineslo nejen jistotu, ale i velké množství námětů, jak s dětmi pracovat. Paní Lidická s námi navíc byla i na adaptačním kurzu (a letos i škole v přírodě), a mé studenty tak celkem dobře zná, což považuji za další přidanou hodnotu. Celkově hodnotím naši spolupráci velice kladně. Kdybych se měl znovu rozhodovat, jestli se programu zúčastnit, jistě bych zvolil stejně, a pokud by v budoucnu byla možnost účastnit se podobného programu, velmi rád ji využiji. Myslím totiž, že názor, zkušenosti a pomoc odborníka na psychologii, je v tak složité disciplíně, jakou je práce s dynamikou skupiny dětí, více než potřebná. Věřím že tuto pomoc ocení nejen začínající učitelé, ale i zkušenější kolegové. S paní Lidickou byla navíc naprosto hladká a bezproblémová spolupráce, čehož si také velmi vážím.

Michal Roskot

Gymnázium Budějovická

Reference - Školy v přírodě - Sport a relaxace

Dobrý den, chtěla jsem Vám za sebe i za kolegyni moc poděkovat za realizaci školy v přírodě. Učím již 20 let a toto byla po hodně dlouhé době škola v přírodě, která mě nevyčerpala a děti si jí opravdu moc užily. Děkuji tedy Vám za výbornou komunikaci při vyřizování administrativy, děkuji Vašim instruktorům, kteří děti skvěle vedli a ukázali jim plno zajímavých her. Děkuji vedoucímu a zdravotníkovi za empatii, vstřícnost a hlavně za kávu☺, děkuji vedení agentury Wenku za velkorysost ohledně ceny. S kolegyní jsme se shody, že bychom rády využily vašich služeb i v příštím školním roce.

Milada Rehová

ZŠ Praha-Lipence
Zpět nahoru