Cestovní pojištění klientů Slávia

Naše klienty dle sjednané smlouvy pojišťujeme u společnosti Pojišťovna Slávia, a.s. na základě těchto pojišťovacích balíčků.
Pojištění storna zájezdu se dle všeobecných podmínek pojišťovny vztahuje i na karanténu nařízenou a potvrzenou lékařem či KHS.

                       
 DRUH POJIŠTĚNÍ  ROZSAH POJIŠTĚNÍ  CZ 01   CZ 02   CZ 03   EU 01   EU 02   EU 03             
 Pojištění léčebných výloh  a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti.  nesjednáno   nesjednáno   nesjednáno                  5 000 000 Kč                 5 000 000 Kč                 5 000 000 Kč            
b) přeprava tělesných ostatků                
c) akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce nebo výplně)  nesjednáno   nesjednáno   nesjednáno                        15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč            
d) nezbytné náklady na dopravu a ubytování opatrovníka  nesjednáno   nesjednáno   nesjednáno                        30 000 Kč                       30 000 Kč                       30 000 Kč            
 Asistenční služby v zahraničí  24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí do výše limitu do výše limitu do výše limitu do výše limitu do výše limitu do výše limitu            
 Pojištění odpovědnosti  a) majetková újma                    1 000 000 Kč                  1 000 000 Kč               1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč            
b) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení                    1 000 000 Kč                  1 000 000 Kč               1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč            
Úrazové pojištění a) smrt následkem úrazu                       200 000 Kč                      200 000 Kč                  200 000 Kč                     200 000 Kč                     200 000 Kč                     200 000 Kč            
b) trvalé následky úrazu                       200 000 Kč                      200 000 Kč                  200 000 Kč                     200 000 Kč                     200 000 Kč                     200 000 Kč            
Pojištění zavazadel a) poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci                          15 000 Kč                        15 000 Kč                    15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč            
b) poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí                          15 000 Kč                        15 000 Kč                    15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč            
Ztráta dokladů Úhrada poplatků vynaložených za vydání náhradního cestovního nebo přepravního dokladu, včetně dopravy do místa nejbližšího zastupitelského úřadu  nesjednáno   nesjednáno  nesjednáno                         5 000 Kč                         5 000 Kč                         5 000 Kč            
             
Pojištění storna zájezdu  (vztahuje se i na lékařem či KHS písemně potvrzenou karanténu)
Storno cesty z důvodu vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného; úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného; zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného.  nesjednáno                           5 000 Kč                    10 000 Kč  nesjednáno                          5 000 Kč                       10 000 Kč            
Pojištění COVID-19   nesjednáno ANO ANO nesjednáno ANO ANO            
Spoluúčast z ceny zájezdu / akce nesjednáno 20% 20% nesjednáno 20% 20%            
Výše pojištění storna na osobu a den nesjednáno od 25 Kč od 30 Kč nesjednáno od 25 Kč od 30 Kč            
               

Cestovní pojištění klientů

Bývalé pojištění klientů u Generali Česká pojišťovna, a.s. - vztahovalo se na zájezdy/akce, které proběhly nejpozději v červnu 2021. Pozdější zájezdy/akce pojišťujeme již u Slávia pojišťovny a.s. (viz výše)
Pojištění storna cesty se dle všeobecných podmínek Generali Česká pojišťovna, a.s. NEVZTAHUJE na karanténu nařízenou lékařem či KHS. Pojišťovna nepovažuje karanténu za nemoc.

Rozsah plnění Rozsah 01 - Evropa Rozsah 02 - Evropa Rozsah 03 - ČR Rozsah 04 - ČR Rozsah 05 - Evropa
Léčebné výlohy a asistenční služba 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč nepojištěno nepojištěno 3 000 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti občana  
újma na zdraví 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč
škody na věci 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
škody finanční 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
Zavazadla 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Úrazové pojištění  
doba nezbytného léčení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
trvalé následky úrazu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
smrt následkem úrazu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Pojištění storna cesty - sjednává každý účastník dobrovolně a individuálně při ceně zájezdu do 5.000,-Kč při ceně zájezdu 5.001 - 10.000,-Kč při ceně zájezdu do 4.000,-Kč při ceně zájezdu 4.001 - 8.000,-Kč nesjednáno
spoluúčast na stornu 20 % 20 % 20 % 20 % nesjednáno
výše pojištění storna na osobu a pobyt 160,-Kč 190,-Kč 140,-Kč 170,-Kč nesjednáno
           
           
           
Rozsah plnění Rozsah 06 - ČR Rozsah 08 - Evropa Rozsah 09 - Evropa Rozsah 10 - ČR Rozsah 11 - ČR
Léčebné výlohy a asistenční služba nepojištěno 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč nepojištěno nepojištěno
Pojištění odpovědnosti občana  
újma na zdraví 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč
škody na věci 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
škody finanční 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
Zavazadla 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Úrazové pojištění  
doba nezbytného léčení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
trvalé následky úrazu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
smrt následkem úrazu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Pojištění storna cesty - sjednává každý účastník dobrovolně a individuálně nesjednáno při ceně zájezdu do 5.000,-Kč při ceně zájezdu 5.001 - 10.000,-Kč při ceně zájezdu do 4.000,-Kč při ceně zájezdu 4.001 - 8.000,-Kč
spoluúčast na stornu nesjednáno 0 % 0 % 0 % 0 %
výše pojištění storna na osobu a pobyt nesjednáno 215,-Kč 255,-Kč 189,-Kč 225,-Kč

Pojištění CK Agentura Wenku s.r.o.

Jako řádná cestovní kancelář máme uhrazené zákonné pojištění záruky pro případ úpadku, dle zákona č. 159/1999 Sb.

Slavia pojišťovna a.s.
Ověřte si platnost našeho pojištění u telefonního operátora Pojišťovny Slavia a.s., tel.: 255 790 111.

Aktuální pojistná smlouva č. 5900033365
Certifikát pojistění 2021/22, Pojistná smlouva 2021/22

Starší pojistné smlouvy:

Pojistná smlouva 2020/2021, Pojistná smlouva 2019/2020Pojistná smlouva 2018/2019, Pojistná smlouva 2017/2018, Pojistná smlouva 2016/2017, Pojistná smlouva 2015/2016 , Pojistná smlouva 2014/15 , Pojistná smlouva 2013/14, Pojistná smlouva 2012/13, Pojistná smlouva 2011/12, Pojistná smlouva 2010/11, Pojistná smlouva 2009/10, Pojistná smlouva 2008/09

 

Jsme oprávněným držitelem koncesované živnosti Provozování cestovní kanceláře, ev. č.: 1687 K/2008.
Koncesní listina - Agentura Wenku s.r.o.

 

Jsme plátci ročního příspěvku do garančního fondu CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

Potvrzení o příspěvku do garančního fondu 2019

Pojištění Agentury Wenku

Veškeré naše činnosti děláme zodpovědně s důrazem na bezpečnost. Pro vyšší komfort nás i našich klientů máme sjednané pojištění odpovědnosti za škodu.

Zpět nahoru