Protiepidemiologická opatření na našich kurzech

Jakmile to situace dovolí a budeme moci s Vašimi dětmi opět jezdit do přírody, bavit se, hrát asi apod., NAJDETE PRÁVĚ ZDE AKTUÁLNÍ INFORMACE o protiepidemiologických opatřeních prváě na Vašem kurzu.

Postup při řešení storno poplatků

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Česká pojišťovna a.s. Pro vrácení částky z ceny Akce (bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí 20 %) je tedy třeba dodržet postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl-li některý z žáků/žákyň pojištěných proti hrazení stornopoplatků ze zdravotních důvodů (kromě karantény) odjet na Akci pořádanou Agenturou Wenku (dále je "Škodní událost"), je potřeba dodržet následující postup:

1) neprodleně po vzniku Škodní události (nejpozději do 14 dnů od začátku Akce) oznámit tuto skutečnost cestovní kanceláři Agentura Wenku na e-mailu dana.machurkova@wenku.cz. Agentura Vám zašle potřebné formuláře.

2) Zajistěte si potvrzení od lékaře nejlépe na předepsaném formuláři, který si můžete stáhnout zde.

3) Dovyplňte tiskopis pojišťovny "Oznámení pojistné události z cestovního pojištěný", který Vám částečně předvyplněný zašle Agentura Wenku. Agenturou předvyplněné kolonky již neměňte.

4) K formuláři je třeba ještě přiložit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu/cesty a pojistného (dodá Vám Agentura Wenku),
- údaje o CK a výši stornopoplatků (dodá Vám Agentura Wenku).

5) Všechny tyto dokumenty zašlete doporučenou poštou do 30 dnů od začátku zájezdu/cesty na adresu pojišťovny:

Generali Česká pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
P. O. BOX 305
659 05 Brno

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna od ceny zájezdu odečte pojištění (případně ještě spoluúčast) a zašle peníze na Vámi uvedený účet, a to nejpozději do 90 dnů po doručení všech potřebných dokumentů.

Cestovní doklady na zahraniční akci

Občané České republiky a států EU

Od roku 2012 musí mít při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad i dítě mladší 15 let. Toto pravidlo se Vás tedy týká, pokud Váš potomek jede na sportovní kurz, exkurzi, zájezd či jazykový pobyt do zahraničí. Jako cestovní doklad lze využít cestovní pas, nebo občanský průkaz, který dnes již může mít také občan mladší 15 let. Pokud se povinnost vlastnit "občanku" Vašemu dítěti blíží, tato varianta se Vám jistě vyplatí.

Na občanský průkaz je dnes možné cestovat po celé Evropské unii a dále do Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosovské, Makedonské a Srbské republiky.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji Vám vydá kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. O průkaz nezletilého dítěte musí žádat zákonný zástupce. K žádosti není třeba žádný vyplněný tiskopis, vše včetně fotografie vyřídíte přímo s úředníkem. Potřebujete pouze svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a peníze na zaplacení poplatku za vydání. Standardní doba zpracování průkazu je 1 měsíc, myslete proto nato, abyste jej vyřídili včas. Platnost průkazu pro osoby mladší 15 let je pět let.

Pro vystavení cestovního pasu jsou místo podání žádosti, potřebné doklady, doba zpracování i platnost shodné. Výhoda cestovního pasu je samozřejmě v tom, že s ním lze cestovat po celém světě. Více informací naleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí doporučují platnost cestovních dokladů ještě další tři měsíce po návratu do ČR.

 

 

 

Zpět nahoru