Postup při řešení kompenzace storno poplatků

Pokud je zahrnuto v ceně Akce (viz nabídka), Agentura Wenku kompenzuje svým klientům 80 % z uhrazené ceny Akce, nutná spoluúčast 20 %*.

V případě, že se některý z přihlášených nemohl z důvodů nemoci či úrazu vzniklých před zahájením Akce zúčastnit (dále jen "Neúčast"), má nárok na kompenzaci storno poplatků.

K vyplacení kompenzace je potřeba dodržet následující postup:

1) Neprodleně po vzniku Neúčasti oznámit tuto skutečnost na e-mail pojisteni@wenku.cz nebo tel.: 727 845 046 (Eliška Srnská). Agentura Vám zašle potřebný formulář – „Potvrzení neúčasti na Akci“.

2) Vyplnit získaný formulář „Potvrzení neúčasti na Akci“.

3) Zajistit si písemné potvrzení od lékaře s odůvodněním Neúčasti.

4) Oba tyto dokumenty naskenovat do formátu PDF a zaslat znovu na e-mail pojisteni@wenku.cz do 30 dnů od začátku Akce.

V případě, že tuto možnost opravdu nemáte, zašlete oba dokumenty doporučenou poštou do 30 dnů od začátku Akce na adresu:

Agentura Wenku s.r.o.
Na Hanspaulce 799/37
160 00 Praha 6 - Dejvice
 

Pokud bude vše v pořádku a v souladu se smluvními podmínkami, Agentura od ceny Akce (resp. uhrazené částky) odečte spoluúčast 20 %* a zašle zbylé peníze zpět na účet školy coby smluvnímu partnerovi, a to nejpozději do 60 dnů po doručení všech uvedených dokumentů.


* V případě, že by z jakéhokoliv důvodů kompenzaci storno poplatků využilo více jak 15 % z počtu přihlášených účastníků dané Akce, je Agentura oprávněna navýšit spoluúčast na 50% z ceny Akce.

Postup při řešení stornopoplatků

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Slavia pojišťovny a.s. Pro vrácení částky z ceny Akce (se spoluúčastí 20 %) je tedy třeba dodržet postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl-li některý z žáků/žákyň pojištěných proti hrazení stornopoplatků ze zdravotních důvodů včetně karantény nařízení a potvrzené lékařem či hygienickou stanicí odjet na Akci pořádanou Agenturou Wenku (dále je "Škodní událost"), je potřeba dodržet následující postup:

1) Neprodleně po vzniku Škodní události (nejpozději do 14 dnů od začátku Akce) oznámit tuto skutečnost cestovní kanceláři Agentura Wenku na e-mailu pojisteni@wenku.cz nebo tel.: 727 845 046 (Eliška Srnská). Agentura Vám zašle potřebné formuláře.

2) Zajistěte si písemné potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice.

3) Dovyplňte tiskopis pojišťovny "Oznámení škodní události - cestovní pojištění", který Vám částečně předvyplněný zašle Agentura Wenku. Agenturou předvyplněné kolonky již neměňte.

4) K formuláři je třeba ještě přiložit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu/cesty a pojistného (dodá Vám Agentura Wenku),
- údaje o CK a výši stornopoplatků (dodá Vám Agentura Wenku).

5) Všechny tyto dokumenty zašlete doporučenou poštou do 30 dnů od začátku Akce na adresu pojišťovny:

Slavia pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Táborská 940/31
140 00 Praha 4

nebo nascanujte do formátu PDF a zašlete na e-mail: lpu@slavia-pojistovna.cz

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna od ceny AKce odečte pojištění a spoluúčast 20 % a zašle zbylé peníze na Vámi uvedený účet, a to nejpozději do 90 dnů po doručení všech potřebných dokumentů.

Cestovní doklady na zahraniční akci

Občané České republiky a států EU

Od roku 2012 musí mít při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad i dítě mladší 15 let. Toto pravidlo se Vás tedy týká, pokud Váš potomek jede na sportovní kurz, exkurzi, zájezd či jazykový pobyt do zahraničí. Jako cestovní doklad lze využít cestovní pas, nebo občanský průkaz, který dnes již může mít také občan mladší 15 let. Pokud se povinnost vlastnit "občanku" Vašemu dítěti blíží, tato varianta se Vám jistě vyplatí.

Na občanský průkaz je dnes možné cestovat po celé Evropské unii a dále do Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosovské, Makedonské a Srbské republiky.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji Vám vydá kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. O průkaz nezletilého dítěte musí žádat zákonný zástupce. K žádosti není třeba žádný vyplněný tiskopis, vše včetně fotografie vyřídíte přímo s úředníkem. Potřebujete pouze svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a peníze na zaplacení poplatku za vydání. Standardní doba zpracování průkazu je 1 měsíc, myslete proto nato, abyste jej vyřídili včas. Platnost průkazu pro osoby mladší 15 let je pět let.

Pro vystavení cestovního pasu jsou místo podání žádosti, potřebné doklady, doba zpracování i platnost shodné. Výhoda cestovního pasu je samozřejmě v tom, že s ním lze cestovat po celém světě. Více informací naleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí doporučují platnost cestovních dokladů ještě další tři měsíce po návratu do ČR.

 

 

 

Zpět nahoru