Postup při řešení storno poplatků

 

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Pojišťovna a.s. Pro vrácení přibližně 80 % z ceny Akce je tedy třeba dodržet následující postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl/a-li se některý/á z žáků ze zdravotních důvodů zúčastnit Akce pořádané Agenturou Wenku, případně musel/a-li z Akce ze zdravotních důvodů předčasně odjet (dále je "Škodná událost"), je potřeba do 30 dnů od začátku Akce zažádat pojišťovnu o navrácení peněz. Je nezbytné, aby jako plátci žádali pojišťovnu přímo zákonní zástupci žáka.

V každém případě při vzniku Škodné události prosím kontaktujte Agenturu Wenku na: dana.machurkova@wenku.cz.

1) Stáhněte si formulář s názvem:
Oznámení škodné události z cestovního pojištění“ s předvyplněným číslem naší pojistné smlouvy.

2) Vyplňte formulář:
- číslo pojistné smlouvy: PŘEDVYPLNĚNO
- údaje pojištěného: Vašeho syna/dcery
- zaškrtnout druh pojistné události: zrušení či přerušení zahraniční cesty (i v případ tuzemské Akce)
- způsob proplácení škodné události: zaškrtnout a vyplnit dle volby
- popis škodné události.

3) K formuláři je třeba doplnit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu (Vám dodá Agentura Wenku)
- kopii lékařské zprávy (dokládající neschopnost zúčastnit se zájezdu),
- údaje o CK a výši stornopoplatků (Vám dodá Agentura Wenku)

4) Všechny tyto informace a dokumenty:

- zašlete poštou nejpozději do 30 dnů od začátku Akce na adresu pojišťovny:

Generali Pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna Vám do 60 dnů zašle 80 % z ceny Akce zpět.

Cestovní doklady na zahraniční akci

Občané České republiky a států EU

Od roku 2012 musí mít při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad i dítě mladší 15 let. Toto pravidlo se Vás tedy týká, pokud Váš potomek jede na sportovní kurz, exkurzi, zájezd či jazykový pobyt do zahraničí. Jako cestovní doklad lze využít cestovní pas, nebo občanský průkaz, který dnes již může mít také občan mladší 15 let. Pokud se povinnost vlastnit občanku Vašemu dítěti blíží, tato varianta se Vám jistě vyplatí.

Na občanský průkaz je dnes možné cestovat po celé Evropské unii a dále do Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosovské, Makedonské a Srbské republiky.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji Vám vydá kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. O průkaz nezletilého dítěte musí žádat zákonný zástupce. K žádosti není třeba žádný vyplněný tiskopis, vše včetně fotografie vyřídíte přímo s úředníkem. Potřebujete pouze svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a peníze na zaplacení poplatku za vydání. Standardní doba zpracování průkazu je 1 měsíc, myslete proto nato, abyste jej vyřídili včas. Platnost průkazu pro osoby mladší 15 let je 5 let.

Pro vystavení cestovního pasu jsou místo podání žádosti, potřebné doklady, doba zpracování i platnost shodné. Výhoda cestovního pasu je samozřejmě v tom, že s ním lze cestovat po celém světě. Více informací naleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx

Ministerstvo vnitra (MV) a Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) doporučují platnost cestovních dokladů ještě další tři měsíce po návratu do ČR.

Pokud nejste občanem ČR nebo jiné státu EU, obraťte se prosím neprodleně na e-mail: dana.machurkova@wenku.cz

 

 

 

Zpět nahoru