Postup při řešení storno poplatků

 

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Pojišťovna a.s. Pro vrácení storno poplatků je tedy třeba dodržet následující postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl/a-li se některý/á z žáků ze zdravotních důvodů zúčastnit Akce pořádané Agenturou Wenku, případně musel/a-li z Akce ze zdravotních důvodů předčasně odjet, je potřeba do 30 dnů od konce Akce zažádat pojišťovnu o navrácení storno poplatků.

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Pojišťovna a.s., pro vrácení storno poplatků je tedy třeba dodržet následující postup předepsaný pojišťovnou. Je nezbytné, aby jako plátci žádali pojišťovnu přímo zákonní zástupci klienta.

V každém případě při vzniku škodné události prosím kontaktujte Agenturu Wenku na: dana.machurkova@wenku.cz.

1) Stáhněte si formulář s názvem:
Oznámení škodné události z cestovního pojištění“ s předvyplněným číslem naší pojistné smlouvy.

2) Vyplňte formulář:
- číslo pojistné smlouvy: PŘEDVYPLNĚNO
- údaje pojištěného: Vašeho syna/dcery
- zaškrtnout druh pojistné události: zrušení či přerušení zahraniční cesty,
- způsob proplácení škodné události: zaškrtnou a vyplnit dle volby
- popis škodné události.

3) K formuláři je třeba doplnit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu (Vám dodá Agentura Wenku)
- kopii lékařské zprávy (dokládající neschopnost zúčastnit se zájezdu),
- údaje o CK a výši stornopoplatků (Vám dodá Agentura Wenku)

4) Všechny tyto informace a dokumenty:

- zašlete poštou nejpozději do 30 dní po skončení akce na adresu pojišťovny:

Generali Pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna Vám obratem zašle 80% z ceny zájezdu zpět. Nejpozději však do 60 dní po doručení všech potřebných dokumentů.

Cestovní doklady na zahraniční akci

Od roku 2012 musí mít při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad i dítě mladší 15 let. Toto pravidlo se Vás tedy týká, pokud Váš potomek jede na sportovní kurz, exkurzi, zájezd či jazykový pobyt do zahraničí. Jako cestovní doklad lze využít klasicky cestovní pas, nebo občanský průkaz, který dnes již může mít také občan mladší 15 let. Pokud se povinnost vlastnit občanku Vašemu dítěti blíží, tato varianta se Vám jistě vyplatí. V rámci Schengenského prostoru se sice každý dostane přes hranice snadno i bez cestovního dokladu, nicméně je nezbytné jej mít pro případ kontroly místními úřady a zejména pro případ řešení jakéhokoliv problému na místě, například v případě potřeby zdravotního ošetření.


Na občanský průkaz je dnes možné cestovat po celé Evropské unii a dále do Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosovské, Makedonské a Srbské republiky.


Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji Vám vydá kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. O průkaz nezletilého dítěte musí žádat zákonný zástupce. K žádosti není třeba žádný vyplněný tiskopis, vše včetně fotografie vyřídíte přímo s úředníkem. Potřebujete pouze svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a 50,-Kč. Standardní doba zpracování průkazu je 1 měsíc, myslete proto nato, abyste jej vyřídili včas. Platnost průkazu pro osoby mladší 15 let je 5 let.


Vystavení cestovního pasu stojí 100,-Kč, místo podání žádosti, potřebné doklady, doba zpracování i platnost jsou shodné. Výhoda cestovního pasu je samozřejmě v tom, že s ním lze cestovat po celém světě. Více informací naleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx

Zpět nahoru