Protiepidemiologická opatření na kurzech 2021

Jsme rádi, že můžeme společně opět vyrazit na akce naplněné smyslem i zábavou. Dbáme pečlivě na to, aby naše akce byly co nejvíce bezpečné. Zde najdete aktuální informace o protiepidemiologických opatřeních právě na Vašem kurzu.

Číst dále

Postup při řešení stornopoplatků

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Slavia pojišťovny a.s. Pro vrácení částky z ceny Akce (se spoluúčastí 20 %) je tedy třeba dodržet postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl-li některý z žáků/žákyň pojištěných proti hrazení stornopoplatků ze zdravotních důvodů včetně karantény nařízení a potvrzené lékařem či hygienickou stanicí odjet na Akci pořádanou Agenturou Wenku (dále je "Škodní událost"), je potřeba dodržet následující postup:

1) neprodleně po vzniku Škodní události (nejpozději do 14 dnů od začátku Akce) oznámit tuto skutečnost cestovní kanceláři Agentura Wenku na e-mailu pojisteni@wenku.czAgentura Vám zašle potřebné formuláře.

2) Zajistěte si písemné potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice.

3) Dovyplňte tiskopis pojišťovny "Oznámení škodní události - cestovní pojištění", který Vám částečně předvyplněný zašle Agentura Wenku. Agenturou předvyplněné kolonky již neměňte.

4) K formuláři je třeba ještě přiložit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu/cesty a pojistného (dodá Vám Agentura Wenku),
- údaje o CK a výši stornopoplatků (dodá Vám Agentura Wenku).

5) Všechny tyto dokumenty zašlete doporučenou poštou do 30 dnů od začátku Akce na adresu pojišťovny:

Slavia pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Táborská 940/31
140 00 Praha 4

nebo nascanujte do formátu PDF a zašlete na e-mail: lpu@slavia-pojistovna.cz

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna od ceny AKce odečte pojištění a spoluúčast 20 % a zašle zbylé peníze na Vámi uvedený účet, a to nejpozději do 90 dnů po doručení všech potřebných dokumentů.

Cestovní doklady na zahraniční akci

Občané České republiky a států EU

Od roku 2012 musí mít při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad i dítě mladší 15 let. Toto pravidlo se Vás tedy týká, pokud Váš potomek jede na sportovní kurz, exkurzi, zájezd či jazykový pobyt do zahraničí. Jako cestovní doklad lze využít cestovní pas, nebo občanský průkaz, který dnes již může mít také občan mladší 15 let. Pokud se povinnost vlastnit "občanku" Vašemu dítěti blíží, tato varianta se Vám jistě vyplatí.

Na občanský průkaz je dnes možné cestovat po celé Evropské unii a dále do Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosovské, Makedonské a Srbské republiky.

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji Vám vydá kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. O průkaz nezletilého dítěte musí žádat zákonný zástupce. K žádosti není třeba žádný vyplněný tiskopis, vše včetně fotografie vyřídíte přímo s úředníkem. Potřebujete pouze svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a peníze na zaplacení poplatku za vydání. Standardní doba zpracování průkazu je 1 měsíc, myslete proto nato, abyste jej vyřídili včas. Platnost průkazu pro osoby mladší 15 let je pět let.

Pro vystavení cestovního pasu jsou místo podání žádosti, potřebné doklady, doba zpracování i platnost shodné. Výhoda cestovního pasu je samozřejmě v tom, že s ním lze cestovat po celém světě. Více informací naleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí doporučují platnost cestovních dokladů ještě další tři měsíce po návratu do ČR.

 

 

 

Zpět nahoru