Agentura Wenku s.r.o. je cestovní kancelář specializující se na školní skupiny. Naším cílem je nabídnout mateřským, základním i středním školám služby rozšiřující jejich školní vzdělávací plán, respektive zatraktivňující jeho náplň a usnadňující realizaci.
 
Vybírat můžete z menu na naší hlavní stránce, nebo využít našeho on-line průvodce nabídkou (Mám jasno! Vyplním poptávkový formulář).
 
Nabídky uvedené na našem webu jsou orientační. Rádi je upravíme dle vašich individuálních požadavků, nebo připravíme zcela nový program dle vašich potřeb. Se základními otázkami k upravení stávající i sestavení nové nabídky vás provedou náše on-line formuláře.
 
Smluvní podmínky
Stejně jako naši nabídku upravujeme na základě dohody i smluvní podmínky jednotlivých akcí. Variabilní je rozsah poskytovaných služeb, počty platících žáků/studentů, neplatících pedagogů i počet instruktorů podílejících se na programu.
 
Před akcí „na straně školy“
Po schválení nabídky a podpisu smlouvy minimalizujeme organizační nároky na objednávajícího pedagoga. Povinností na straně objednávajícího pedagoga/objednávající školy zůstává pouze:
- shromáždění financí od účastníků (pokud není sjednáno jinak),
- vyplnění seznamu účastníků do našeho formuláře pro účely pojištění,
- zajištění vyplnění formuláře zdravotní deklarace (bezinfekčnosti).
Z naší databáze si snadno stáhnete formuláře Přihláška a souhlas s účastí a Bezinfekčnost pro žáky a Bezinfekčnost pro učitele, který je možné předat žákům/studentům v tištěné verzi nebo jen zaslat odkaz na stažení rodičům elektronickou cestou. Vyplněný formulář pak studenti donesou na sraz před začátkem akce.
Po obdržení dokumentu s podrobnými informacemi k akci a odjezdu pak prosíme o jeho distribuci mezi studenty a jejich rodiče.
Dále si můžete přečíst náš Etický kodex a Kodex práv účastníků kurzů Wenku.
 
Zahraniční zájezd se žáky/studenty do 18 let:
- občané ČR mohou vycestovat do států EU pouze s vlastním platným cestovním dokladem = cestovním pasem nebo občanským průkazem;
- MV a MZV doporučují platnost cestovního dokladu ještě další tři měsíce po návratu do ČR;
- cestovní doklad je platný pouze pro jeho držitele, nikoliv pro děti v něm zapsané = i u dětí do 15 let mohou rodiče zažádat  o vlastní občanský průkaz;
- při cestování dítěte do 18 let do zahraničí bez zákonného zástupce doporučují MV a MZV doprovázející osobě (učitelům), aby si zajistila písemný souhlas (nejlépe v českém i anglickém jazyce) zákonných zástupců (nejlépe obou) s cestou dítěte do zahraničí;
- v případě, že máte cestovní doklad propadlý a nestihnete si nový včas zajistit, obraťte se neprodleně na výše uvedený e-mail.
 
Před akcí „na straně Agentury Wenku“
Zajistíme veškeré služby uvedené ve smlouvě (doprava, ubytování, stravování, program, pojištění).
Vytvoříme podrobné informace k akci, ze kterých se dozvíte podrobné informace o dopravě i místě a času srazu, ubytování a stravování, programu i nezbytných věcech s sebou.
V případě adaptačních kurzů vás bude před akcí kontaktovat jeden z našich metodiků s nabídkou schůzky, na které společně doladíte očekávání od kurzu, případné specifické informace o studentech a také otázku vašeho zapojení. Pro přehlednost od nás obdržíte také dopis detailně popisující, jak to na adaptačních kurzech vypadá, co můžete očekávat a u kterých aktivit budeme potřebovat vaši součinnost.
Začátek akce
Na místě srazu vás budou čekat naši instruktoři, kteří se vám představí a zorganizují odjezd.
 
Během akce
Na každé akci je určený vedoucí akce, který se přímo na místě stará o hladký průběh celé akce a ve spolupráci s ostatními instruktory pracuje na realizaci programu. Všichni naši instruktoři pracují dle zásad uvedených v Etickém kodexu instruktora Wenku. Práva účastníků našich programů pak definuje Kodex práv účastníků kurzů Wenku.
 
Úkolem doprovázejícího pedagoga je pasivním způsobem se zúčastnit všech aktivit programu. Vaše přítomnost na programu je pro naši práci velmi důležitá, neboť napomáhá motivování studentů a udržení kreditu školní akce.
Před akcí je jasně stanovený harmonogram dozorů, instruktoři nesou odpovědnost za studenty během realizace programu. Odpovědností pedagogů jsou přestávky mezi jednotlivými programy, období poledního a večerního klidu, noční dozor a budíček (pokud není sjednáno jinak).
 
Je-li tak dohodnuto ve smlouvě, je na akci přítomen zdravotník s příslušnou akreditací a vybavenou lékárnou. Všechna zranění a nemoci jsou v průběhu kurzu evidovány a tuto evidenci od nás škola obdrží v kopii zaslané e-mailem po skončení akce. Originál zdravotnické evidence pak zůstává minimálně půl roku v archivu v sídle Agentury Wenku.
Číst dále
Zpět nahoru