Agentura Wenku s.r.o. je cestovní kancelář specializující se na školní skupiny. Naším cílem je nabídnout základním i středním školám služby rozšiřující jejich školní vzdělávací plán, respektive zatraktivňující jeho náplň a usnadňující realizaci.
 
Vybírat můžete z menu na naší hlavní stránce, nebo využít našeho on-line průvodce nabídkou (Mám jasno! Vyplním poptávkový formulář.), či zadat zcela jinou poptávku (Napíši vám co potřebuji:).
 
Nabídky uvedené na našem webu jsou pouze orientační. Velice rádi vám je upravíme dle vašich individuálních požadavků, nebo připravíme zcela nový program podle vašich potřeb. Se základními otázkami k upravení stávající i sestavení nové nabídky vás provedou náše on-line formuláře.
 
Smluvní podmínky
Stejně jako naši nabídku upravujeme na základě dohody i smluvní podmínky jednotlivých akcí. Variabilní je rozsah poskytovaných služeb, počty platících studentů i neplatících pedagogů i počet instruktorů podílejících se na programu. Na základě dohody lze upravovat i termín splatnosti záloh a doplatků i jejich výše.
 
Před akcí „na straně školy“
Po schválení nabídky a podpisu smlouvy minimalizujeme organizační nároky na objednávajícího pedagoga. Povinností na straně objednávajícího pedagoga/objednávající školy zůstává pouze:
- shromáždění financí od účastníků, vyplnění seznamu účastnících se studentů do našeho formuláře Seznam účastníků pro účely pojištění;
- zajištění vyplnění formuláře zdravotní deklarace (bezinfekčnosti).
Z naší databáze si snadno stáhnete formulář Zdravotní deklarace - souhlas s účastí na akci, který je možné předat studentům v tištěné verzi nebo jen zaslat odkaz na stažení rodičům elektronickou cestou. Vyplněný formulář pak studenti donesou až na sraz před začátkem akce.
Po obdržení dokumentu s podrobnými informacemi k akci a odjezdu pak prosíme o jeho distribuci mezi studenty a jejich rodiče.
Dále si můžete přečíst náš Etický kodex a Kodex práv účastníků kurzů Wenku.
 
Před akcí „na straně Agentury Wenku“
Zajistíme veškeré služby uvedené ve smlouvě (doprava, ubytování, stravování, program, pojištění).
Vytvoříme podrobné informace k akci, ze kterých se Vy i Vaši studenti dozvíte podrobné informace o dopravě i místě a času srazu, ubytování a stravování, programu i nezbytných věcech s sebou.
Krátce před začátkem akce Vás budeme kontaktovat, abychom si vzájemně upřesnili detaily, a dodáme Vám kontaktní informace na instruktory, kteří s Vámi na akci pojedou. Dodáme Vám také orientační harmonogram akce pro účely organizace služeb a dozoru.
V případě adaptačních kurzů od nás obdržíte také dopis detailně popisující, jak to na adaptačních kurzech vypadá, co můžete očekávat a u kterých aktivit budeme potřebovat Vaši součinnost.
Začátek akce
Na místě srazu Vás budou čekat naši instruktoři, kteří se ihned představí studentům a jejich rodičů a zorganizují odjezd (zajištění lístků na vlak, rozdělení do autobusů, atd.)
 
Během akce
Na každé akci je určený organizátor, který se přímo na místě stará o hladký průběh celé akce a ve spolupráci s ostatními instruktory pracuje také na realizaci programu. Všichni naši instruktoři pracují dle zásad uvedených v Etickém kodexu instruktora Wenku. Práva účastníků našich programů pak definuje Kodex práv účastníků kurzů Wenku.
 
Úkolem doprovázejícího pedagoga je alespoň pasivním způsobem se zúčastnit všech aktivit programu. Vaše přítomnost na programu je pro naši práci velmi důležitá, neboť napomáhá motivování studentů a udržení kreditu školní akce.
Před akcí je jasně stanovený harmonogram dozorů, instruktoři nesou plnou odpovědnost za studenty během realizace programu. Odpovědností pedagogů jsou přestávky mezi jednotlivými programy a období poledního a večerního klidu.
 
Na každé akci je přítomna lékárna splňující požadavky Ministerstva zdravotnictví a je-li tak dohodnuto ve smlouvě, také zdravotník s příslušnou akreditací. Všechna zranění a nemoci jsou v průběhu kurzu evidovány a tuto evidenci od nás škola obdrží po skončení kurzu.
Číst dále
Zpět nahoru