Certifikát odborné způsobilosti

Agentura Wenku s.r.o. získala v prosinci 2017 prodloužení Certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Tento certifikát, udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je posouzením a formálním uznáním, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Více o certifikaci zde.

V našem případě se certifikace týká programů adaptačních kurzů a návazných programů, skrze které usilujeme o prevenci rozvoje šikany a extrémních projevů agrese ve skupině.

Naše číslo certifikátu - 03/17/1/CE – umožňuje našim klientům žádat na adaptační kurzy realizované Agenturou Wenku o finanční podporu z grantových programů pro oblast primární prevence ve školství.

Více o grantových programech: Pražské centrum primární prevence, MŠMT, Magistrát hlavního města Prahy, Středočeský kraj,

Platnost současného certifikátu Agentury Wenku je z důvodu pozastavení certifikačního procesu ze strany MŠMT od května 2019 prozatím prodloužena na neurčito.  

Náhled certifikátu a rozsahu certifikace

Náhled certifikátu a jeho rozsah

 

 

Akreditace vzdělávacích programů

Agentura Wenku s.r.o. získala v říjnu 2019 akreditaci instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vzdělávací semináře v oblasti vedení třídnických hodin, zaměřené na podporu pedagogů v navazování na společně realizované adaptační kurzy, opakovaně realizujeme již několik let na základě požadavků našich klientů. Získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak dodává naší společné činnosti patřičnou váhu a umožňuje pedagogům doložit obětovaný čas a energii oficiálně v rámci rozšiřování své odborné kvalifikace a profesního růstu.

Vzhledem k narústající nabídce seminářů pro pedagogy jsme se pro přehlednost rozhodli rozdělit naše webové stránky a pro vzdělávací akce vyytvořili speciální stránku www.vzdelavani-wenku.cz. Tam nalezente veškeré podrobné informace k našim seminářům.

Akreditace Agentury Wenku s.r.o. jako vzdělávací instituce vešla v platnost dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1. Náhled akreditace.

Odborným garantem akreditace je naše psycholožka Mgr. Jana Lidická. 

Více o programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT zde.

Zpět nahoru