Získali jsme akreditaci pro vzdělávací programy DVPP

Agentura Wenku s.r.o. získala akreditaci instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávacího programu Metodika vedení třídnických hodin.  VÍCE...

Akreditace vzdělávacích programů

Agentura Wenku s.r.o. získala v říjnu 2019 akreditaci instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a současně akreditaci vzdělávacího semináře pro pedagogy na téma "Metodika vedení třídnických hodin"

Vzdělávací semináře v oblasti vedení třídnických hodin v rámci podpory pedagogů v navazování na splečně realizované adaptační kurzy a v reakci na požadavky našich klientů již několik let opakovaně realizujeme. Získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  tak dodá naší společné činnosti patřičnou váhu a umožní pedagogům doložit vynaložený čas a energii oficiálně v rámci rozšiřování své odborné kvalifikace a profesního růstu.

Akreditace Agentury Wenku s.r.o. jako vzdělávací instituce je platná ze dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1. Náhled akreditace.

Vzdělávací program "Metodika vedení třídnických hodin" byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 27824/2019-1-732. Náhled akreditace.

Odborým garantem akreditace je naše psycholožka Mgr. Jana Lidická. 

Více o programdech dalšícho vzdělávání pedagogických pracovníků zde.

Certifikát odborné způsobilosti

Agentura Wenku s.r.o. získala v prosinci 2017 prodloužení Certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Tento certifikát, udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je posouzením a formálním uznáním, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Více o certifikaci zde.

V našem případě se certifikace týká programů adaptačních kurzů, skrze které usilujeme o prevenci rozvoje šikany a extrémních projevů agrese ve skupině.

Naše číslo certifikátu - 03/17/1/CE – umožňuje našim klientům žádat na adaptační kurzy realizované Agenturou Wenku o finanční podporu z grantových programů pro oblast primární prevence ve školství.

Více o grantových programech: Pražské centrum primární prevence, MŠMT, Magistrát hlavního města Prahy, Středočeský kraj,

Platnost současného certifikátu Agentury Wenku je do 13. 12. 2021

Náhled certifikátu a rozsahu certifikace

Náhled certifikátu a jeho rozsah

 

 

Máme prodloužený certifikát odborné způsobilosti

Agentura Wenku s.r.o. získala Certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování s platností do roku 2021. VÍCE...

Zpět nahoru