Certifikát odborné způsobilosti

Agentura Wenku s.r.o. získala v prosinci 2016 Certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Tento certifikát, udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je posouzením a formálním uznáním, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Více o certifikaci zde.

V našem případě se certifikace týká programů adaptačních kurzů, skrze které usilujeme o prevenci rozvoje šikany a extrémních projevů agrese ve skupině.

Naše číslo certifikátu - 04/16/1/CE – umožňuje našim klientům žádat na adaptační kurzy realizované Agenturou Wenku o finanční podporu z grantových programů pro oblast primární prevence ve školství.

Více o grantových programech: Pražské centrum primární prevence, MŠMT, magistrát hlavního města Prahy, Středočeský kraj,

Platnost současného certifikátu Agentury Wenku je do 13. 12. 2017 s tím, že po dalším dohlídkovém šetření bude v září 2017 prodloužen s platností na 5 let. 

Náhled certifikátu a rozsahu certifikace

 

Zpět nahoru