Certifikát odborné způsobilosti

Agentura Wenku s.r.o. získala v prosinci 2017 prodloužení Certifikátu odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Tento certifikát, udělený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je posouzením a formálním uznáním, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Více o certifikaci zde.

V našem případě se certifikace týká programů adaptačních kurzů a návazných programů, skrze které usilujeme o prevenci rozvoje šikany a extrémních projevů agrese ve skupině.

Naše číslo certifikátu - 03/17/1/CE – umožňuje našim klientům žádat na adaptační kurzy realizované Agenturou Wenku o finanční podporu z grantových programů pro oblast primární prevence ve školství.

Více o grantových programech: Pražské centrum primární prevence, MŠMT, Magistrát hlavního města Prahy, Středočeský kraj,

Platnost současného certifikátu Agentury Wenku je z důvodu pozastavení certifikačního procesu ze strany MŠMT od května 2019 prozatím prodloužena na neurčito.  

Náhled certifikátu a rozsahu certifikace

Náhled certifikátu a jeho rozsah

 

 

Zpět nahoru