Teambuildingový program - 3 dny

Teambuildingový program - 3 dny
Termín: dle dohody (3 dny - 2 noci)
 

Nabízíme Vám třídenní výlet s komplexním teambuildingovým programem.

Uvedený program je pouze orientační. Bude připraven dle potřeb konkrétní skupiny na základě schůzky s třídním učitelem a dále průběžně upravován dle průběhu kurzu, v závislosti na počasí a možnostech střídání materiálu v případě účasti více tříd současně.


Teambuildingový pobyt standardně realizujeme v rekreačních areálech a proškolních zařízeních využívaných pro adaptační kurzy a školy v přírodě. Rádi jej připravíme i v jiném areálu dle volby školy.

Orientační program

1. den: Úvodní zahřívací aktivity na seznámení s programem a jeho smyslem, po kterých následuje organizační blok ubytování, seznámení s pravidly akce atd. Poté navážeme ice-breakery – hrami na uvolnění napětí a dále hrami na prohloubení vzájemného poznání, kdy se se třídou seznámí nejen instruktoři, ale spolužáci mají možnost dozvědět se netradičním způsobem o kamarádech, co o nich možná ještě nevěděli. Navečer otestujeme schopnost společné domluvy a spolupráce a také si budeme povídat o představě naší „ideální třídy“.

2. den: plnění rozličných problémových úkolů, které kladou nároky nejen na vymyšlení správného řešení, ale především dobrou komunikaci a spolupráci kolektivu, bez kterých není řešení možné. Série problémových úkolů je protkána reflexemi dění ve skupině, skrze které žáci sami nachází způsoby, jak spolupráci zdokonalovat a pracovat na naplnění své představy dobré třídy. Odpoledne aktivity na nízkých lanových překážkách. Aktivity jsou zaměřeny jak na individuální, tak skupinový zážitek a zejména podporu vzájemné důvěry při vzájemném jištění spolužáků.
Kreativní večer natáčení krátkých „filmů“ a diskuse na smluvená témata vztahující se k dění ve skupině .

3. den: závěrečné „otestování“ skupinové spolupráce a zpětná vazba nejen na tuto aktivitu, ale i celý kurz. Zpětná vazba je zaměřená na přenos toho, co jsme se „naučili“ do školního i mimoškolního prostředí. Na závěr vytvoříme společnou kresbu jako vzpomínku a přesuneme se zpět domů.

Teambuilding je velmi oblíbené slovo, které mnohým asociuje adrenalin a ten do našich programů tak úplně nepatří. Na spolužáky se dá střílet z paintballové pistole, taky se za nimi dá jezdit na čtyřkolce, ale tím je asi nepoznáme. Naše programy nemusí být vždycky příjemné, ale příjemné je to, co je na jejich konci. V účastnících budujeme pocit sounáležitosti, toho, že někam patřím a je mi tam dobře…

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena

 

2 200 Kč (min. 60 platících studentů, 4x neplatící pedagog, 3x instruktor)

Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů, dle místa odjezdu a typu ubytování. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
  • dopravu autobusem na místo a zpět,
  • doprovodné vozidlo po celou dobu akce,
  • ubytování ve 3-8lůžkových pokojíc,
  • stravování formou plné penze (snídaně, oběd, večeře + pitný režim po celý den),
  • materiální zajištění všech bodů uvedených v programu,
  • služby organizátora a instruktorů po celou dobu kurzu,
  • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
  • pojištění klientů (úrazové pojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
  • zdravotníka, noční dozor,
  • osobní útraty studentů.

Zpět nahoru