Cestovní pojištění klientů Slávia

Naše klienty dle sjednané smlouvy pojišťujeme u společnosti Pojišťovna Slávia, a.s. na základě těchto pojišťovacích balíčků.
Pojištění storna zájezdu se dle všeobecných podmínek pojišťovny vztahuje i na karanténu nařízenou a potvrzenou lékařem či KHS.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Elišku Srnskou na tel. 727 845 046.

                       
 DRUH POJIŠTĚNÍ  ROZSAH POJIŠTĚNÍ  CZ 01   CZ 02   CZ 03   EU 01   EU 02   EU 03             
 Pojištění léčebných výloh  a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti.  nesjednáno   nesjednáno   nesjednáno                  5 000 000 Kč                 5 000 000 Kč                 5 000 000 Kč            
b) přeprava tělesných ostatků                
c) akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce nebo výplně)  nesjednáno   nesjednáno   nesjednáno                        15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč            
d) nezbytné náklady na dopravu a ubytování opatrovníka  nesjednáno   nesjednáno   nesjednáno                        30 000 Kč                       30 000 Kč                       30 000 Kč            
 Asistenční služby v zahraničí  24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí do výše limitu do výše limitu do výše limitu do výše limitu do výše limitu do výše limitu            
 Pojištění odpovědnosti  a) majetková újma                    1 000 000 Kč                  1 000 000 Kč               1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč            
b) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení                    1 000 000 Kč                  1 000 000 Kč               1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč                 1 000 000 Kč            
Úrazové pojištění a) smrt následkem úrazu                       200 000 Kč                      200 000 Kč                  200 000 Kč                     200 000 Kč                     200 000 Kč                     200 000 Kč            
b) trvalé následky úrazu                       200 000 Kč                      200 000 Kč                  200 000 Kč                     200 000 Kč                     200 000 Kč                     200 000 Kč            
Pojištění zavazadel a) poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci                          15 000 Kč                        15 000 Kč                    15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč            
b) poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí                          15 000 Kč                        15 000 Kč                    15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč                       15 000 Kč            
Ztráta dokladů Úhrada poplatků vynaložených za vydání náhradního cestovního nebo přepravního dokladu, včetně dopravy do místa nejbližšího zastupitelského úřadu  nesjednáno   nesjednáno  nesjednáno                         5 000 Kč                         5 000 Kč                         5 000 Kč            
             
Pojištění storna zájezdu  (vztahuje se i na lékařem či KHS písemně potvrzenou karanténu)
Storno cesty z důvodu vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného; úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného; zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného.  nesjednáno                           5 000 Kč                    10 000 Kč  nesjednáno                          5 000 Kč                       10 000 Kč            
Pojištění COVID-19   nesjednáno ANO ANO nesjednáno ANO ANO            
Spoluúčast z ceny zájezdu / akce nesjednáno 20% 20% nesjednáno 20% 20%            
Výše pojištění storna na osobu a den nesjednáno od 25 Kč od 30 Kč nesjednáno od 25 Kč od 30 Kč            
               
Zpět nahoru