Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 26. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (dále jen "Nařízení EU") sdělujeme, že evidujeme a zpracováváme osobní a citlivé údaje všech účastníků našich Akcí.

K osobním údajům žáků patří jméno, příjmení a datum narození, které zpracováváme za účelem ubytování (předáváme v tištěné podobě ubytovateli) a za účelem pojištění u pojišťovny Generali (předáváme pojišťovně v elektronické podobě). V některých případech (po dohodě se školou) evidujeme i e-mailové adresy zákonných zástupců a to za účelem informování o platbách za objednanou Akci.

K osobním údajům pedagogů patří jméno, příjmení a datum narození, které zpracováváme za účelem ubytování (předáváme v tištěné podobě ubytovateli) a za účelem pojištění u pojišťovny Generali (předáváme pojišťovně v elektronické podobě), dále e-mailová adresa a telefonní číslo, které evidujeme za účelem informování o objednané Akci a další související komunikace a za účelem zasílání reklamních nabídek a newsletterů.

Podrobný seznam dodavatelů, kterým se výše zmíněné osobní údaje předávají, jsou součástí smlouvy podepsané po 25. květnu 2018.

K citlivým údajů všech účastníků patří jejich komplexní zdravotní stav, jehož zpracování je nezbytné pro zachování zdraví našich klientů (zajištění odpovídající stravy, úprava programu, informovanost zdravotnického dozoru na Akci).

Osobní a citlivé údaje jsou uloženy na zabezpečeném firemním serveru, který má monitorovaný a omezený přístup pouze v lokální síti LAN, která je před vstupy z internetu chráněna pomocí packet firewall neumožňující přístup k složkám v síti LAN.

K osobním a citlivým údajům mají přístup zaměstnanci Agentury Wenku v rámci sítě LAN a externí instruktoři na dané Akci v tištěné podobě. Po skončení Akce se veškeré tištěné dokumenty obsahující osobní a citlivé údaje ihned skartují. V případě zápisů ve Zdravotním deníku se tyto záznamy v elektronické podobě předávají pedagogům účastnícím se Akce a v tištěné podobě se archivují v kanceláři Agentury Wenku po dobu jednoho roku, poté se skartují.

Všichni zaměstnanci včetně externích povinně podepisují a dodržují mlčenlivost, zdravotníci dodržují lékařské tajemství, a nakládají s těmito údaji v souladu s výše uvedeným Nařízením EU.

Zpět nahoru