mobil: +420 724 623 660
 
Principál kočovné společnosti / majitel
Sportovní instruktor, Vedoucí kurzů
licence: Lyžařský instruktor, Instruktor SNB, Instruktor in-line, Zdravotník zotavovacích akcí
 
motto:  I CESTA MŮŽE BÝT CÍL...

mobil: +420 737 738 809
e-mail: jana.lidicka@wenku.cz

Psycholog, metodik
Garant programů, Vedoucí kurzů
licence: Zdravotník zotavovacích akcí, Fyzioterapeut

 

motto: JEN PRO TEN POCIT...

Více o Janě

mobil: +420 727 845 046
tel: +420 222 365 709
 
Marketing, rezervace, administrativa, hlavní zdravotník Agentury Wenku s.r.o.

diplomovaný specialista v oboru Management cestovního ruchu
licence: Zdravotník zotavovacích akcí, Instruktor aerobicu, Průvodce cestovního ruchu, Hlavní vedoucí dětských táborů
 
motto: SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM. TO, CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ.

mobil: +420 721 201 368
e-mail: vojta.navratil@wenku.cz

metodik škol v přírodě, skladník

 

 

motto: ŽIVOT BY MĚL BÝT PŘEDEVŠÍM ZÁBAVA!
Více o Vojtovi
 
 

mobil:+420 702 040 255
e-mail: pbsnl@seznam.cz

Instruktorka sportovních kurzů a školních výletů

licence: lyžařský a plavecký instruktor, instruktor vodních záchranářů, certifikovaný rozhodčí plávání a triatlonu


tel.: +420 731 176 019
e-mail: conkova.marketa@gmail.com

Instruktorka adaptačních kurzů

Licence: zdravotník zotavovacích akci, instukor lanových překážek, instruktor zážitkové pedagogiky


motto: PROSĚ TO ZKUS. ŽIVOT JE HRA!

mobil:+ 420 728 893 024
 

Instruktorka adaptačních kurzů a zážitkových programů

 

 

motto: POKUD CHCEŠ NĚCO ZMĚNIT, ZAČNI U SEBE!

 
mobil:+ 420 602 698 003
 

Instruktorka ŠvP, Třídní instruktor adaptačních kurzů
licence: Instruktor snowboardingu, Horolezecký průkaz, Instruktor vodní turistiky

 

motto: DOKUD MŮŽEŠ, MUSÍŠ!

 
mobil:+ 420 737 711 258
 

Instruktor ŠvP, adaptačních a zážitkových programů

 

 

mobil: +420 775 347 765
e-mail: tomshin.h@gmail.com

Vedoucí kurzů, Třídní instruktor adaptačních kurzů, Instruktor lyžování a snowboardingu
licence: Instruktor lyžování a SNB, vodácký instruktor

 

motto: I PÁD NA HUBU JE POHYB KUPŘEDU...

mobil: +420 737 312 150
e-mail: vjanac@post.cz

Instruktor zážitkových programů, Instruktor adaptačních kurzů
licence: Vedoucí skautského oddílu, Zdravotník zotavovacích akcí
 
motto: NENÍ ČAS ZTRÁCET ČAS...
 

 

mobil: +420 602 551 232
e-mail: kasparova.an@gmail.com

Instruktor ŠvP a adaptačních kurzů
licence: Lektorka anglického jazyka
 

 

motto: ABY ČLOVĚK NĚCO PŘEKONAL, MUSÍ PŘEKONAT HLAVNĚ SÁM SEBE...

mobil:+420 720 422 619
e-mail: marketa.mikulcova@ro-marketing.cz

Instruktor adaptačních kurzů a zážitkových programů

Licence: Zdravotník zotavovacích akcí


motto: NEJVĚTŠÍ CHYBA, JAKOU ČLOVĚK MŮŽE UDĚLAT, JE MÍT STRACH, ŽE NĚJAKOU UDĚLÁ.  

mobil:+420 608 360 640
e-mail: marenkanovakovic@seznam.cz

Instruktorka adaptačních kurzů a zážitkových programů

 


 

mobil:+420 737 353 991
e-mail: terezanovak5@seznam.cz

Instruktorka adaptačních kurzů a zážitkových programů

 


motto: BOJOVAT ZA NĚCO JE LEPŠÍ, NEŽ ŽÍT PRO NIC.

mobil:+420 731 934 308
e-mail: lukas.pelant@seznam.cz

Třídní instruktor adaptačních kurzů

 


motto:ŽIVOT NENÍ O TOM, KOLIKRÁT SPADNEŠ NA HUBU, ALE O TOM, KOLIKRÁT SE DOKÁŽEŠ ZVEDNOUT A JÍT DÁL.  

mobil:+420 731 510 668
e-mail: jana@petrik.eu

Instruktorka adaptačních kurzů a zážitkových programů

 


motto: BUĎ ZMĚNOU, KTEROU CHCEŠ VE SVĚTĚ VIDĚT. Mahátmá Gándhí

mobil:+420 720 422 619
e-mail: lucieaprochazkova@gmail.com

Instruktorka adaptačních kurzů a zážitkových programů, Instruktorka ŠvP

 


motto: KDO CHCE HÝBAT SVĚTEM, MUSÍ NEJPRVE POHNOUT SÁM SEBEOU.  

mobil: +420 732 223 241
e-mail: the.resska@hotmail.com

Třídní instruktor adaptačních kurzů, průvodce vzdělávacích exkurzí
licence: Lyžařský instruktor


motto: RADĚJI SHOŘET NEŽ VYHASNOUT

mobil:+420 606 961 236
e-mail: barborasmyckova@gmail.com

Vedoucí kurzů, Třídní instruktor adaptačních kurzů, Průvodce vzdělávacích exkurzí
licence: Lyžařský instruktor


motto: NIC NENÍ TAK JEDNODUCHÉ, ABY SE TO NEDALO DOKONALE POKONIT

mobil: +420 728 756 434
e-mail: sykorova.pavla@gmail.com

Průvodce, instruktor zážitkových programů.
licence: Vedoucí skautského oddílu, Zdravotník zotavovacích akcí, Pracovník s dětmi a mládeží
 
motto: AD HORIZONTEM ET LONGIUS IRE
 
 

mobil:+420 607 864 124
e-mail: msvarova@seznam.cz

Instruktorka adaptačních kurzů a zážitkových programů, Instruktorka ŠvP

 


motto: DOVEDE-LI SE ČLOVĚK ZASMÁT SÁM SOBĚ, NEVYJDE ZE SMÍCHU PO CELÝ ŽIVOT.  

mobil:+420 723 926 474
e-mail: tomesova.jana@gmail.com

Instruktorka adaptačních kurzů a zážitkových programů, vedoucí akcí

Licence: Zdravotník zotavovacích akcí


mobil: +420 732 773 771
e-mail: tom.kiwi@email.cz


Instruktor zážitkových programů a adaptačních kurzů
licence: Skautský vedoucí
 
 

motto: NALEZNĚTE ODVAHU KLÁST OTÁZKY A VYJÁDŘIT TO, CO SKUTEČNĚ CHCETE. KOMUNIKUJTE S OSTATNÍMI TAK JASNĚ, JAK JENOM DOVEDETE, ABYSTE SE VYHNULI NEDOROZUMĚNÍ A ŽIVOT BRALI VESELE.

mobil:+420 722 070 560
e-mail: valesova.e@gmail.com

Instruktorka škol v přírodě a zážitkových programů

 


 

mobil: +420 608 733 056
e-mail: lukas.balicek@seznam.cz

praktikantKdo nebyl Wevnitř, nemůže být Wenku.

Chci být Wevnitř

 

Zpět nahoru