mobil: +420 724 623 660
 
Principál kočovné společnosti / majitel
Sportovní instruktor, Vedoucí kurzů
licence: Lyžařský instruktor, Instruktor SNB, Instruktor in-line, Zdravotník zotavovacích akcí
 
motto:  I CESTA MŮŽE BÝT CÍL...

mobil: +420 737 738 809
e-mail: jana.lidicka@wenku.cz

Psycholog, metodik
Garant programů, Vedoucí kurzů
licence: Zdravotník zotavovacích akcí, Fyzioterapeut

 

motto: JEN PRO TEN POCIT...

Více o Janě

mobil: +420 727 845 046
tel: +420 222 365 709
 
Marketing, rezervace, administrativa, hlavní zdravotník Agentury Wenku s.r.o.

diplomovaný specialista v oboru Management cestovního ruchu
licence: Zdravotník zotavovacích akcí, Instruktor aerobicu, Průvodce cestovního ruchu, Hlavní vedoucí dětských táborů
 
motto: SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM. TO, CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ.

mobil: +420 734 574 243
e-mail: p.davidek@atlas.cz

Vedoucí kurzů, Třídní instruktor adaptačních kurzů
licence: Zdravotník zotavovacích akcí

 

motto: JE LEPŠÍ MÍŘIT KE HVĚZÁM A MINOUT, NEŽ DO HNOJE A TREFIT SE. 

mobil:+ 420 602 698 003
 

Instruktorka ŠvP, Třídní instruktor adaptačních kurzů
licence: Instruktor snowboardingu, Horolezecký průkaz, Instruktor vodní turistiky

 

motto: DOKUD MŮŽEŠ, MUSÍŠ!

 

mobil: +420 775 347 765
e-mail: tomshin.h@gmail.com

Vedoucí kurzů, Třídní instruktor adaptačních kurzů, Instruktor lyžování a snowboardingu
licence: Instruktor lyžování a SNB

 

motto: I PÁD NA HUBU JE POHYB KUPŘEDU...

mobil: +420 737 312 150
e-mail: vjanac@post.cz

Instruktor zážitkových programů, Instruktor adaptačních kurzů
licence: Vedoucí skautského oddílu, Zdravotník zotavovacích akcí
 
motto: NENÍ ČAS ZTRÁCET ČAS...
 

 

mobil: +420 602 551 232
e-mail: kasparova.an@gmail.com

Instruktor ŠvP a adaptačních kurzů
licence: Lektorka anglického jazyka
 

 

motto: ABY ČLOVĚK NĚCO PŘEKONAL, MUSÍ PŘEKONAT HLAVNĚ SÁM SEBE...

mobil:+420 732 444 606
e-mail: kudrnova.marketa@gmail.com

Vedoucí akcí, Třídní instruktor adaptačních kurzů
licence: Lékař, Oddílový vedoucí letních táborů


motto: ČLOVĚK NEJVÍC LITUJE TĚCH ČINŮ, KTERÉ NEUDĚLAL. 

mobil:+420 720 453 173
e-mail: terka.legova@centrum.cz

Instruktor zážitkových a sportovních programů


motto: CARPE DIEM a Life is either a daring adventure or nothing :). 

mobil:+ 420 721 757 352
 
Instruktorka škol v přírodě
licence: Zdravotník zotavovacích akcí, Instruktor lezení, Skautmotto:  NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKOU TVÉHO ŠTĚSTÍ SIS TY SÁM.

mobil: +420 721 201 368
e-mail: omin23@seznam.cz

Třídní isntruktor adaptačních kurzů, Instruktor zážitkových programů, Vedoucí akcí

motto: ŽIJEME JEN JEDNOU
 
 

mobil: +420 773 592 112
e-mail: M.Palockova@seznam.cz

Instruktor zážitkových programů

motto: DĚLEJ MALÉ VĚCI S VELKOU CHUTÍ.
 
 

mobil:+ 420 721 141 237
 

Instruktor adaptačních kurzů

 

motto: KAŽDÝ STRŮJCEM SVÉHO ŠTĚSTÍ...

mobil:+420 731 934 308
e-mail: lukas.pelant@seznam.cz

Instruktor zážitkových programů


motto:ŽIVOT NENÍ O TOM, KOLIKRÁT SPADNEŠ NA HUBU, ALE O TOM, KOLIKRÁT SE DOKÁŽEŠ ZVEDNOUT A JÍT DÁL.  

mobil: +420 606 226 904
e-mail: honza.plasil@seznam.cz

 
Instruktor zážitkových programů.
 

motto: VENKU JAKO DOMA.

mobil: +420 737 728 770
e-mail: michalpta@yahoo.com

licence: Zdravotník zotavovacích akcí, Vedoucí v Junáku
 
motto: CO SI NEUDĚLÁŠ SÁM, TO NEMÁŠ
 
 

mobil: +420 727 938 287
e-mail: simschusser@gmail.com

Instruktor adaptačních kurzů, Instruktor zážitkových programů
licence: Skautský vedoucí
 
motto: PŘÍČETNOST JE PŘECEŇOVANÁ
 
 

mobil: +420 728 756 434
e-mail: sykorova.pavla@gmail.com

Průvodce, instruktor zážitkových programů.
licence: Vedoucí skautského oddílu, Zdravotník zotavovacích akcí, Pracovník s dětmi a mládeží
 
motto: AD HORIZONTEM ET LONGIUS IRE
 
 

mobil:+420 606 961 236
e-mail: barborasmyckova@gmail.com

Vedoucí kurzů, Třídní instruktor adaptačních kurzů
licence: Lyžařský instruktor


motto: NIC NENÍ TAK JEDNODUCHÉ, ABY SE TO NEDALO DOKONALE POKONIT

mobil: +420 732 773 771
e-mail: tom.kiwi@email.cz


Instruktor zážitkových programů a adaptačních kurzů
licence: Skautský vedoucí
 
 

motto: NALEZNĚTE ODVAHU KLÁST OTÁZKY A VYJÁDŘIT TO, CO SKUTEČNĚ CHCETE. KOMUNIKUJTE S OSTATNÍMI TAK JASNĚ, JAK JENOM DOVEDETE, ABYSTE SE VYHNULI NEDOROZUMĚNÍ A ŽIVOT BRALI VESELE.

Kdo nebyl Wevnitř, nemůže být Wenku.

Chci být Wevnitř

 

Zpět nahoru