Teambuildingový program - 1 den

Teambuildingový program - 1 den
Termín: dle dohody (1 den u školy)
 
Za teambuildingovým programem není nutné cestovat, naopak - může přijet za vámi. Rádi připravíme celý den na míru šitý pro vaši třídu přímo ve známém prostředí vaší školy. Bez dopravy, ubytování a starostí.
 
Program je zaměřený na znovu-oživení přátelských vazeb v kolektivu, prohloubení vzájemné znalosti spolužáků, rozmělnění a propojení dílčích kamarádských podskupin a zejména na podporu atmosféry otevřené a bezpečné komunikace.


Orientační program

Teambuildingový program pro vaši třídu se skládá ze čtyř bloků o délce přibližně hodinu a půl. Cílem prvního bloku je seznámení instruktora se skupinou. Zároveň zde mohou vyplavat na povrch nové informace o spolužácích, případně si žáci připomenou ty známé.

Ve druhém bloku našeho programu se v rámci možností přesuneme ven a zahrajeme si hry, které budou vyžadovat nejen spolupráci a komunikaci, ale také odhodlání a trochu pohybu. Pokusíme se zabránit jaderné katastrofě a vyčistit moře od odpadků.

Třetí blok nám nabídne možnost pohlédnout do hloubi duše naší i ostatních. Zaměříme se na hodnoty všech žáků a také na jejich vnímání ostatních. Skrze diskusní hru se možná dozvíme i něco o zkušenostech spolužákůa celkovému náhledu na běžné situace ze života.

Ve čtvrtém bloku se budeme věnovat zpětné vazbě k jednotlivým blokům. Zjistíme, jak si žáci jednotlivé hry užili, ale i zda si z programu něco odnáší. V závěru se opět vypravíme ven, kde otestujeme vzájemnou důvěru i týmového ducha.

Mezi jednotlivé bloky budou zařazeny přestávky, i případná delší obědová pauza. Celý program se dá zasadit do časového kontextu vaší školy, případně jakkoli upravit jeho délka.

Uvedený program je pouze orientační, konkrétní podoba realizovaného programu je sestavována po konzultaci s třídním učitelem na základě potřeb daného kolektivu. 

Teambuilding je velmi oblíbené slovo, které mnohým asociuje adrenalin a ten do našich programů tak úplně nepatří. Na spolužáky se dá střílet z paintballové pistole, taky se za nimi dá jezdit na čtyřkolce, ale tím je asi nepoznáme. Naše programy nemusí být vždycky příjemné, ale příjemné je to, co je na jejich konci. V účastnících budujeme pocit sounáležitosti, toho, že někam patřím a je mi tam dobře…

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena

 

650 Kč (min. 20 platících studentů - 1 třída, 1x neplatící pedagog, 2x instruktor)

500 Kč (min. 55 platících studentů - 3 třídy, 3x neplatící pedagog, 4x instruktor)

Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
  • služby organizátora/instruktora po celou dobu programu,
  • materiální zajištění všech bodů uvedených v programu,
  • pojištění klientů (pojištění trvalých následků úrazem, zavazadel a odpovědnosti za způsobenou škodu),
Cena nezahrnuje:
  • pojištění stornopoplatků pro případ nemoci či úrazu před zahájením,
  • náklady na stravování,
  • zdravotníka,
  • osobní útraty studentů.

Zpět nahoru