Adaptační kurzy - komplexní program

Adaptační kurzy - komplexní program

Adaptace studenta na novou školu je široký problém, ve kterém hraje svou roli mnoho vlivů. Naší snahou je aktivním způsobem usnadnit studentům počátek jejich studia pomocí adaptačního kurzu. Několikadenní kurz ale nevytvoří soudržnou spolupracující skupinu na dlouhá léta. Poskytne začínajícím středoškolákům výhodu, se kterou je třeba dále pracovat, aby její efekt nevymizel.

Adaptační kurz bývá považován za součást minimálního preventivního programu školy. Prevence rizikového chování skrze budování atmosféry spolupráce, tolerance a otevřené komunikace uvnitř skupiny se ukazuje jako nejvíce efektivní, ale i v tomto ohledu nemůže dané požadavky adaptační kurz bez navazujícího programu naplnit.
Z tohoto důvodu bychom vám rádi nabídli komplexní program zaměřený na dlouhodobější spolupráci se skupinou.

 

Cíle programu:

 • seznámení spolužáků,
 • podpora vzájemné komunikace, sdílení odlišných pohledů a zpětných vazeb,
 • podpora schopnosti empatie a vzájemné tolerance,
 • podpora skupinové spolupráce,
 • podpora bezpečné a otevřené atmosféry v kolektivu,
 • rozvoj vlastní sebereflexe,
 • navození skupinové identity, rozvoj koheze skupiny,
 • prevence rizikového chování,
 • osobnostní a sociální výchova.

 

Program by se měl skládat z minimálně čtyř setkání v průběhu školního roku. Tato čtyři setkání považujeme za minimum pro smysluplné naplňování výše uvedených cílů, rozšíření programu o další setkání je otázkou domluvy.

1. setkání: třídenní adaptační kurz - září:
 • seznámení skupiny,
 • navození vztahu mezi třídou a třídním profesorem,
 • ustanovení pravidel skupiny,
 • nácvik komunikace a spolupráce, řešení společných úkolů,
 • společný zážitek, podpora skupinové identity.
 

2. setkání: jeden den ve škole pod vedením psychologa – listopad:

 • navázání na zářijový program - „jak se skupině daří?",
 • práce s pravidly skupiny,
 • vzájemné sdílení pohledů na dění ve třídě, vzájemná zpětná vazba spolužáků,
 • podpora komunikace a vzájemné důvěry.
 

3. setkání: jeden den ve škole pod vedením psychologa – únor:

 • návrat ke zpětným vazbám z druhého setkání,
 • práce s pravidly skupiny,
 • práce na schopnostech společné spolupráce a vzájemné domluvy,
 • podpora koheze skupiny.
 

4. setkání: dvoudenní výlet do Prachovských skal – duben/květen:

 • navázání na předchozí programy – „jak se skupině daří?",
 • práce s pravidly skupiny,
 • podpora komunikace a spolupráce, sdílení zpětných vazeb,
 • rozvoj sociálního vnímání, empatie a tolerance,
 • společný zážitek,
 • zážitková vzdělávací hra vyžadující skupinovou spolupráci v srdci Prachovských skal.

 Program je certifikovaný pro všeobecnou primární prevenci šikany.

Uvedený program je velmi orientační. Konkrétní náplň jednotlivých setkání bude připravována podle potřeb skupiny. Během programu budou použity také diagnostické metody na mapování atmosféry kolektivu, podle kterých bude program dále uzpůsobován.
Témata setkání vhodně naplňují požadavky osobnostní a sociální výchovy, případně výchovy multikulturní. K naplnění požadavků těchto témat, stejně jako podpory prevence rizikového chování, doporučujeme doplnit preventivní program o vzdělávací exkurze.

Dobře vím, že tenhle program může působit megalomansky. Vím, že posláním školy je učit, ale… Přesto bych si přál, abychom ho mohli jednou realizovat v jeho plném rozsahu, protože věřím v jeho hluboký smysl…

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

Cenu programu Vám vypočítáme po domluvě o konkrétní náplni a organizaci programu.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Zpět nahoru