Metodika vedení třídnických hodin - vzdělávací program

Metodika vedení třídnických hodin - vzdělávací seminář pro pedagogy

5hodinový vzdělávací seminář pro pedagogy, v rámci kterého nahlídneme možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu.

Aktuální nabídka: Online seminář pro veřejnost (leden - březen),  Otevřený seminář pro jednotlivce (duben - květen)

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. Jsou prostorem k zastavení v běhu výuky. Dávají možnost podívat se, co se ve třídě děje, proč se daří či nedaří, nabízí přirozený prostor pro osobnostní a sociální výchovu, stejně jako možnost odhalit možné potíže dříve, než se příliš rozrostou. Třídnické hodiny mimo jiné nabízí prostor prohloubení vztahu mezi třídou a třídním učitelem, odložení rolí učitele a žáka, setkání v lidské rovině. Atmosféra důvěry a otevřené komunikace ve třídě pak funguje jako jeden z nejlepších preventivních faktorů rozvoje rizikového chování v rámci třídy, hlubší provázanost žáků se třídou, třídním učitelem a potažmo i celou školou vede k větší efektivitě studijního procesu

Číst dále

Výcvik ve vedení třídnických hodin - vzdělávací program

Výcvik ve vedení třídnických hodin - individuální vzdělávací program pro pedagogy zahrnující sérii TH pro vlastní třídu

Ojedinělý výcvikový modul akreditovaný MŠMT zahrnuje sérii 5 třídnických hodin v kombinaci s 10 hodinami přípravných a reflektivních konzultací s třídním učitelem. Primární pozornost je tak věnována zejména podpoře pedagoga v přípravě a vedení hodin a jejich reflektování tak, aby bylo možné ze společných hodin vytěžit co nejvíce pro další vlastní praxi.

Číst dále
Zpět nahoru