Akreditace vzdělávacích programů

Agentura Wenku s.r.o. získala v říjnu 2019 akreditaci instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Vzdělávací semináře v oblasti vedení třídnických hodin, zaměřené na podporu pedagogů v navazování na společně realizované adaptační kurzy, opakovaně realizujeme již několik let na základě požadavků našich klientů. Získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak dodává naší společné činnosti patřičnou váhu a umožňuje pedagogům doložit obětovaný čas a energii oficiálně v rámci rozšiřování své odborné kvalifikace a profesního růstu.

Vzhledem k narůstající nabídce seminářů pro pedagogy jsme se pro přehlednost rozhodli rozdělit naše webové stránky a pro vzdělávací akce vytvořili speciální stránku www.vzdelavani-wenku.cz. Tam nalezente veškeré podrobné informace k našim seminářům.

Akreditace Agentury Wenku s.r.o. jako vzdělávací instituce vešla v platnost dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1. Náhled akreditace.

Odborným garantem akreditace je naše psycholožka Mgr. Jana Lidická. 

Více o programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT zde.

Zpět nahoru