Akreditace vzdělávacích programů

Agentura Wenku s.r.o. získala v říjnu 2019 akreditaci instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a současně akreditaci vzdělávacího semináře pro pedagogy na téma "Metodika vedení třídnických hodin", v březnu 2020 jsme rozšířili řady akreditovaných programů o "Výcvik ve vedení třídnických hodin".

Vzdělávací semináře v oblasti vedení třídnických hodin, zaměřené na podporu pedagogů v navazování na společně realizované adaptační kurzy, opakovaně realizujeme již několik let na základě požadavků našich klientů. Získání akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR tak dodává naší společné činnosti patřičnou váhu a umožňuje pedagogům doložit obětovaný čas a energii oficiálně v rámci rozšiřování své odborné kvalifikace a profesního růstu.

Akreditace Agentury Wenku s.r.o. jako vzdělávací instituce vešla v platnost dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1. Náhled akreditace.

Vzdělávací program "Metodika vedení třídnických hodin" byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 27824/2019-1-732. Náhled akreditace.

Vzdělávací program "Výcvik ve vedení třídnických hodin" byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 1579/2020-2-5. Náhled akreditace.

Odborným garantem akreditace je naše psycholožka Mgr. Jana Lidická. 

Více o programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zde.

Zpět nahoru