Mgr. Jana Lidická

mobil: +420 737 738 809
 
psycholog, metodik, odborný garant
 
motto: JEN PRO TEN POCIT...

 

 

Narodila se v Praze. Během SŠ a VŠ studia se věnovala především závodnímu sportu (softball) a dobrovolnické činnosti v programu 5P - psychosociálně-preventivním programu pro ohrožené děti. Je absolventkou jednooborové psychologie na FF UK v Praze. Od třetího ročníku studia se specializovala na oblast školní psychologie, od roku 2007 pracuje jako školní psycholog a lektor zážitkových a psychosociálních programů pro školní třídy, nejprve v CK Outdoor EDUCAnet Team a od roku 2008 v Agentuře Wenku.

Je metodikem a garantem adaptačních a psycho-sociálních programů, má na starost výběr nových instruktorů a školení týmu. Současně vyučuje psychologii na Waldorfském lyceu v Praze, přednáší psychologii pro studenty na ČVUT a věnuje se lektorské činnosti v projektech pro vzdělávání učitelů. Je vášnivým sportovcem a v každé volné chvíli mizí do přírody, ráda chodí po horách a láká ji především práce s mladými lidmi.
 
 

Vzdělání:
- Psychologie FF UK, magistr, absolvovala 2010
- Fyzioterapie FTVS UK, bakalář, absolvovala 2010
- Učitelství pro střední školy FF UK, kurz celoživotního vzdělávání, absolvovala 2011

Odborné kurzy:
- Kurz krizové intervence tváří v tvář
- Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci
- Problematika drog v období dospívání
- Komunikační dovednosti a asertivita
- Práce se skupinou
- Šikana ve školní třídě, jak ji předcházet a jak ji řešit (MŠMT)
- Spolu a jinak ve školním poradenství
- Práce s nemotivovaným klientem
- Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe:
- Školní psycholog (Akademické gymnázium Štěpánská, Soukromé gymnázium EDUCAnet Kladno)
- Lektor zážitkových a psychosociálních programů (Agentura Wenku, CK Outdoor EDUCAnet Team)
- Vyučující na SŠ - ZSV, psychologie (Waldorfské lyceum Praha, Soukromé gymnázium EDUCAnet Kladno)
- Vyučující na VŠ (psychologie FF UK, ČVUT, UNYP)
- Lektor ve vzdělávání učitelů (projekt "Psychologie Jinak" - Erudis, o.p.s)
- Metodik a manažer projektů ESF CR (Erudis, o.p.s.)
- Fyzioterapeut (centrum Paraple)

 

Zpět nahoru