Mgr. Jana Lidická

mobil: +420 737 738 809
 
psycholog, metodik, odborný garant
 
motto: JEN PRO TEN POCIT...

 

 

Narodila se v Praze. Během SŠ a VŠ studia se věnovala především závodnímu sportu (softball) a dobrovolnické činnosti v programu 5P - psychosociálně-preventivním programu pro ohrožené děti. Je absolventkou jednooborové psychologie na FF UK v Praze. Od třetího ročníku studia se specializovala na oblast školní psychologie. Od roku 2007 pracovala jako školní psycholog na gymnáziu i základní škole a současně jako lektor zážitkových a psychosociálních programů pro školní kolektivy, nejprve v CK Outdoor EDUCAnet Team a od roku 2008 v Agentuře Wenku.

Je metodikem a garantem adaptačních a psycho-sociálních programů, má na starost výběr nových instruktorů a školení týmu. V návaznosti na adaptační kurzy vede také na několika školách třídnické hodiny a podílí se na metodickém vedení a vzdělávání učitelů. Vyučovala psychologii na střední i vysoké škole a v současnosti je ve výcviku na lektora respektujícího přístupu ve výchově a vzdělávání. Je nadšeným sportovcem a v každé volné chvíli mizí do přírody, věnuje se různým technikám osobního rozvoje, ráda chodí po horách a láká ji především práce s mladými lidmi.
 
 

Vzdělání:
- Psychologie FF UK, magistr, absolvovala 2010
- Fyzioterapie FTVS UK, bakalář, absolvovala 2010
- Učitelství pro střední školy FF UK, kurz celoživotního vzdělávání, absolvovala 2011

Odborné kurzy:
- Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup
- Kurz krizové intervence tváří v tvář
- Respektovat být respektován - respektující přístup ve výchově a vzdělávání
- Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci
- Výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů
- Encouragement - výcvik v dodávání odvahy
- Základy práce s dítětem v krizi
- Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
- Choreografie rozhovoru aneb Rozhovor je cesta ke změně - výcvik  v pokročilých dovednostech vedení rozhovoru
- Problematika drog v období dospívání
- Komunikační dovednosti a asertivita
- Práce se skupinou
- Šikana ve školní třídě, jak ji předcházet a jak ji řešit (MŠMT)
- Spolu a jinak ve školním poradenství
- Práce s nemotivovaným klientem
- Zdravotník zotavovacích akcí

Praxe:
- Školní psycholog (ZŠ Povážská Strakonice, Akademické gymnázium Štěpánská Praha, Soukromé gymnázium EDUCAnet Kladno)
- Lektor zážitkových a psychosociálních programů (Agentura Wenku, CK Outdoor EDUCAnet Team)
- Vyučující na SŠ - ZSV, psychologie (Waldorfské lyceum Praha, Soukromé gymnázium EDUCAnet Kladno)
- Vyučující na VŠ (psychologie FF UK, ČVUT, UNYP)
- Lektor ve vzdělávání učitelů (projekt "Psychologie Jinak" - Erudis, o.p.s)
- Metodik a manažer projektů ESF CR (Erudis, o.p.s.)
- Fyzioterapeut (centrum Paraple)

 

Zpět nahoru