Mgr. Jana Lidická

mobil: +420 737 738 809
 
psycholog, metodik, odborný garant
 
motto: JEN PRO TEN POCIT...

 

 

Narodila se v Praze. Během SŠ a VŠ studia se věnovala především závodnímu sportu (softball) a dobrovolnické činnosti v programu 5P - psychosociálně-preventivním programu pro ohrožené děti. Je absolventkou jednooborové psychologie na FF UK v Praze. Od třetího ročníku studia se specializovala na oblast školní psychologie. Od roku 2007 působila v praxi školního psychologa na gymnáziu a posléze také na základní škole a současně jako lektor zážitkových a psychosociálních programů pro školní kolektivy, nejprve v CK Outdoor EDUCAnet Team a od roku 2008 v Agentuře Wenku. Věnuje se také lektorské činnosti a vyučovala psychologii na gymnáziu, Waldorfském lyceu i vysokých školách. V současnosti je ve výcviku na lektora respektujícího přístupu ve výchově a vzdělávání.

Je metodikem a garantem adaptačních a psychosociálních programů, má na starost výběr nových instruktorů, školení a supervizi týmu. V návaznosti na adaptační kurzy vede na partnerských školách třídnické hodiny a podílí se na metodickém vedení a vzdělávání učitelů.  Je nadšeným sportovcem a v každé volné chvíli mizí do přírody, věnuje se různým technikám osobního rozvoje, ráda chodí po horách a láká ji především práce s mladými lidmi.
 
 

Vzdělání:
- Psychologie FF UK, magistr, absolvovala 2010
- Fyzioterapie FTVS UK, bakalář, absolvovala 2010
- Učitelství pro střední školy FF UK, kurz celoživotního vzdělávání, absolvovala 2011

Odborné kurzy:

- Encouragement - výcvik v dodávání odvahy
- Choreografie rozhovoru aneb Rozhovor je cesta ke změně - výcvik  v pokročilých dovednostech vedení rozhovoru
- Kariérové poradenství
- Komunikační dovednosti a asertivita
- Kurz krizové intervence tváří v tvář
- Kurz pro začínající pracovníky PPP a pro začínající školní psychology
- Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I.
- Práce s nemotivovaným klientem
- Práce s výchovnými problémy ve třídě
- Práce se skupinou
- Problematika drog v období dospívání
- Respektovat být respektován - respektující přístup ve výchově a vzdělávání
- Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup
- Spolu a jinak ve školním poradenství
- SPU na II. a III. Stupni
- Šikana ve školní třídě, jak ji předcházet a jak ji řešit
- Školní klima a školní programy primární prevence
- Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
- Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence na škole
- Výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů
- Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci
- Základy práce s dítětem v krizi
- Zdravotník zotavovacích akcíPraxe:
- Školní psycholog (ZŠ Povážská Strakonice, Akademické gymnázium Štěpánská Praha, Soukromé gymnázium EDUCAnet Kladno)
- Lektor zážitkových a psychosociálních programů (Agentura Wenku, CK Outdoor EDUCAnet Team)
- Vyučující na SŠ - ZSV, psychologie (Waldorfské lyceum Praha, Soukromé gymnázium EDUCAnet Kladno)
- Vyučující na VŠ (psychologie FF UK, ČVUT, UNYP)
- Lektor ve vzdělávání učitelů (projekt "Psychologie Jinak" - Erudis, o.p.s)
- Metodik a manažer projektů ESF CR (Erudis, o.p.s.)
- Fyzioterapeut (centrum Paraple)

 

Zpět nahoru