Teambuildingové programy - obecně

Hledáte smysluplný výlet pro svou třídu?
Zdají se Vám žáci ve třídě mezi sebou rozhádaní?
Chtěli byste zapracovat na vztazích a atmosféře ve třídě?

Teambuildingový program je moderní a často užívané sousloví, které je užíváno v různých kontextech a pro různé typy programů. My se setkáváme zejména s pohledem ve smyslu "tmelení týmu", který je rozbitý, a tedy, když náš "tým" nemá problém, není nic takového potřeba. Z našeho pohledu je teambuildingový program práve nejvíce efektivní tam, kde je "pohoda", aby zajistil, že přetrvá. Má své místo také tam, kde "pohoda" už tak úplně není, aby se včas navrátila. Může se ale také stát, že přijde příliš pozdě a je třeba již zapojit více intervenční program, pracující s hlubším problémem ve skupině. Aby se tak nestalo, je právě z našeho pohledu přínosné zapojit teambuildingový program v rámci školního výletu či jako podporu třídnických hodin pravidelně.

Výraz "Teambuilding" pocházející z anglických slov „team" = tým a „building" = budování znamená něco jako budování týmu, dobře fungujícího kolektivu. Paralelu se stavbou zde vidíme jako velmi příhodnou, neboť stejně jako dobrá stavba, tak i dobrý tým má své základy, bez kterých to nejde, své opěrné zdi, které vše drží atd. Je třeba tyto jednotlivé stavební díly znát a dobře o ně pečovat, aby se nestalo, že nás naše "stavba" náhle překvapí kolapsem.

Nabízíme Vám možnost komplexního programu zaměřeného na podporu vztahů ve skupině, komunikace a spolupráce mezi spolužáky, na schopnost vzájemné tolerance a překračování hranic a potřeb vlastního „já“. Podpora atmosféry spolupráce a vzájemné tolerance uvnitř skupiny se mimo jiné ukazuje jako nejvíce efektivní způsob prevence rizikového chování ve skupině. Tu podpoří intenzivní kurz v průběhu studia mnohem více než jen samostatný kurz na jeho začátku.

 

Komu je teambuildingový program určen:

 • obtížně fungujícím kolektivům;
 • třídám druhého stupně ZŠ po odchodu žáků na víceletá gymnázia/při slučování tříd;
 • prvním ročníkům SŠ v průběhu druhého pololetí a druhým ročníkům SŠ v průběhu prvního pololetí jako návaznost na předchozí adaptační kurz;
 • všem třídním kolektivům v rámci prevence a péče o kvalitu vztahů ve skupině i fungování třídy jako celku.

 

Cíle programu:

 • podpora vzájemné komunikace, sdílení odlišných pohledů a zpětných vazeb;
 • podpora schopnosti empatie a vzájemné tolerance;
 • podpora skupinové spolupráce;
 • rozvoj vlastní sebereflexe;
 • podpora přejímání individuální zodpovědnosti;
 • navození skupinové identity, rozvoj koheze skupiny;
 • prevence rizikového chování;
 • osobnostní a sociální výchova.

Cíle našich teambuildingových programů pro školy a z nich vyplývající program jsou individuálně uzpůsobované potřebám konkrétní skupiny naším firemním psychologem.

Prohlédněte si naši orientační nabídku, jsme komunikativní a těšíme se na Vaše přání.

 
Naše služby:
 • kompletní zajištění teambuildingového programu,
 • přeprava účastníků na místo a zpět,
 • doprovodné vozidlo po celou dobu akce,
 • ubytování dle požadovaných parametrů,
 • stravování dle podmínek zvoleného areálu,
 • zapůjčení potřebného vybavení včetně bezpečnostních pomůcek,
 • služby organizátora po celou dobu teambuildingového programu,
 • služby psychologa po celou dobu teambuildingového programu,
 • služby instruktorů po celou dobu teambuildingového programu,
 • pojištění účastníků kurzu i pojištění CK.
Zpět nahoru