Teambuildingové programy - obecně

Hledáte smysluplný výlet pro svou třídu?
Zdají se Vám žáci ve třídě mezi sebou rozhádaní?
Chtěli byste zapracovat na vztazích a atmosféře ve třídě?

Teambuildingový program je moderní a často užívané sousloví, pod kterým si mnoho lidí často nesprávně vybaví množství adrenalinových disciplín, které mohou hraničit až s hazardem s vlastním životem, případně programy orientované na přežití jednotlivce či skupiny v divoké přírodě. Ani jedno vysvětlení ale není správné. Výraz "Teambuilding" pocházející z anglických slov „team" = tým a „building" = budování znamená něco jako budování týmu, dobře fungujícího kolektivu.

Nabízíme Vám možnost komplexního programu zaměřeného na podporu vztahů ve skupině, komunikace a spolupráce mezi spolužáky, na schopnost vzájemné tolerance a překračování hranic a potřeb vlastního „já“. Podpora atmosféry spolupráce a vzájemné tolerance uvnitř skupiny se mimo jiné ukazuje jako nejvíce efektivní způsob prevence rizikového chování ve skupině. Tu podpoří intenzivní kurz v průběhu studia mnohem více než jen samostatný kurz na jeho začátku, případně vhodně podpoří krátké třídnické hodiny.

Naše teambuildingové programy pro školy jsou bezpečné, individuálně uzpůsobené potřebám konkrétní skupiny naším firemním psychologem, tedy založené na smysluplném základu s předem definovaným cílem.

 

Komu je teambuildingový program určen:

 • obtížně fungujícím kolektivům,
 • třídám druhého stupně ZŠ po odchodu žáků na víceletá gymnázia / při slučování tříd,
 • prvním ročníkům SŠ v průběhu druhého pololetí a druhým ročníkům SŠ v průběhu prvního pololetí jako návaznost na předchozí adaptační kurz

 

Cíle programu:

 • podpora vzájemné komunikace, sdílení odlišných pohledů a zpětných vazeb;
 • podpora schopnosti empatie a vzájemné tolerance;
 • podpora skupinové spolupráce;
 • rozvoj vlastní sebereflexe;
 • navození skupinové identity, rozvoj koheze skupiny;
 • prevence rizikového chování;
 • osobnostní a sociální výchova.

 

Prohlédněte si naši orientační nabídku, jsme komunikativní a těšíme se na Vaše přání.

 
Naše služby:
 • kompletní zajištění teambuildingového programu,
 • přeprava účastníků na místo a zpět,
 • doprovodné vozidlo po celou dobu akce,
 • ubytování dle požadovaných parametrů,
 • stravování dle podmínek zvoleného areálu,
 • zapůjčení potřebného vybavení včetně bezpečnostních pomůcek,
 • služby organizátora po celou dobu teambuildingového programu,
 • služby psychologa po celou dobu teambuildingového programu,
 • služby instruktorů po celou dobu teambuildingového programu,
 • pojištění účastníků kurzu i pojištění CK.
Zpět nahoru