Císařská Vídeň - zahraniční školní exkurze

Císařská Vídeň
 
V ROCE 2022 ZÁJEZD Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPOŘÁDÁME
 
Termín: dle dohody (2 dny - 1 noc)
 

Vídeň - město Sacherova dortu, valčíku, Marie Terezie, císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Sisi. Atmosféra habsburského císařství na nás z vídeňských uliček a honosných budov dýchá dodnes. Společně se vypravíme za nejvýznamnějšími památkami a nahlédneme do života císařské rodiny.


1. den: v ranních hodinách přesun autobusem do Vídně, hlavního města Rakouské spolkové republiky. Navštívíme zámek Schönbrunn - letní sídlo Habsburků a největší rakouský zámek. V centru Vídně zhlédneme světoznámou Operu, dóm sv. Štěpána, projdeme se věhlasnými pěšími zónami, uvidíme císařský hrad Hofburg založený Přemyslem Otakarem II., povíme si o výrobě Sachrova dortu a mnoho dalšího. Ubytování ve Vídni.

2. den: návštěva zábavné multimediální výstavy Time Travel, která nás provede celou historií Vídně - poslechneme si mluvící obrazy, prolétneme se nad Vídní a vystoupáme až na vrcholek dómu sv. Štěpána. Navštívíme bývalou dvorní cukrárnu, zhlédneme Parlament, Radnici a budeme si vyprávět o císařovně Sisi. Před odjezdem navštívíme zábavní park Prater a projedeme se na jednom z největších a nejstarších obřích kol na světě. V pozdních večerních hodinách návrat do místa odjezdu.
 
Pobyt je možné prodloužit. Dle zájmu je možné navštívit vybraná muzea se vstupem pro žáky zdarma a Zoologickou zahradu s chovem vzácných pand velkých.
 
Uvedený program je orientační a je závislý na dostupných časech vstupů do památek.
 
 
W cena
 
 
 
připravujeme (min. 40 platících studentů, 3x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
připravujeme (min. 30 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů, dle místa odjezdu a typu ubytování. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 
 
Cena zahrnuje:
 • dopravu autobusem s bezpečnostními pásy,
 • 1x ubytování v hostelu na vícelůžkových pokojích,
 • 1x snídaně v hostelu,
 • služby technického průvodce v průběhu celé exkurze - doprovází zájezd bez nutnosti výkladu a technicky zabezpečuje veškeré body programu - organizuje nástup do autobusu, přestávky během cesty, zajišťuje vstupné, komunikuje s místními průvodci a dodavateli,
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
 • pojištění klientů (léčebné výlohy, trvalé následky úrazem, zavazadla a pojištění za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků pro případ nemoci či úrazu před zahájením pobytu (lze přiobjednat),
 • vstupné do uvedených památek - Schonbrunn, Time Travel a Obří kolo (max. 29 Euro),
 • jízdné vídeňskou MHD (max. 13 Euro),
 • náklady na stravování mimo snídaně v hostelu,
 • osobní útraty studentů
 • zdravotníka a noční dozor (zajišťuje škola).
Zpět nahoru