Císařská Vídeň - zahraniční školní exkurze

Císařská Vídeň
 
Termín: dle dohody (2 dny - 1 noc)
 

Poznávací exkurze po Vídni nás zavede do města Sachrova dortu, valčíků, Marie Terezie, Františka Josefa I. a jeho ženy Sisi. Z honosných budov a vídeňských uliček na nás ještě dnes bude dýchat atmosféra habsburského císařství. Společně se vypravíme za nejvýznamnějšími památkami a nahlédneme do života císařské rodiny.


1. den: v brzkých ranních hodinách odjezd do Vídně, hlavního města Rakouské spolkové republiky. Navštívíme zámek Schönbrunn - letní sídlo Habsburků a největší rakouský zámek, zhlédneme světoznámou Operu, dóm sv. Štěpána, projdeme se věhlasnými pěšími zónami, uvidíme císařský hrad Hofburg založený Přemyslem Otakarem II., povíme si o výrobě Sachrova dortu a mnoho dalšího. Ubytování ve Vídni.

2. den: návštěva zábavné multimediální výstavy Time Travel, která nás provede celou historií Vídně - poslechneme si mluvící obrazy, prolétneme se nad Vídní a vystoupáme až na vrcholek dómu sv. Štěpána. Navštívíme bývalou dvorní cukrárnu, zhlédneme Parlament, Radnici a budeme si vyprávět o císařovně Sisi. Před odjezdem navštívíme zábavní park Prater a projedeme se na jednom z největších a nejstarších obřích kol na světě. V pozdních večerních hodinách návrat do místa odjezdu.
 
Uvedený program je pouze orientační. Pobyt je možné prodloužit. Dle zájmu je možné navštívit vybraná muzea se vstupem pro žáky zdarma a Zoologickou zahradu s chovem vzácných pand velkých.
 
W cena
 
 
2 900 Kč (min. 40 platících studentů, 3x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
3 200 Kč (min. 30 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů, dle místa odjezdu a typu ubytování. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 
Cena zahrnuje:
 • dopravu autobusem s bezpečnostními pásy,
 • videoprojekci související s tématem školní exkurze,
 • 1x ubytování v hostelu na vícelůžkových pokojích,
 • 1x snídaně v hostelu,
 • služby technického průvodce v průběhu celé exkurze - doprovází zájezd bez nutnosti výkladu a technicky zabezpečuje veškeré body programu - organizuje nástup do autobusu, přestávky během cesty, zajišťuje vstupné, komunikuje s místními průvodci a dodavateli,
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
 • pojištění klientů (zahraniční připojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • vstupné do uvedených památek - Schonbrunn, Time Travel a Obří kolo (max. 23 Euro),
 • jízdné vídeňskou MHD (max. 13,30 Euro),
 • náklady na stravování mimo snídaně v hostelu,
 • osobní útraty studentů
 • noční dozor.
Zpět nahoru