Východní Berlín a život v komunismu - zahraniční školní exkurze

Východní Berlín a život v komunismu
 
V ROCE 2022 ZÁJEZD Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPOŘÁDÁME
 
Termín: dle dohody (2 dny - 1 nocleh)
 

Poznávací exkurze za stopami komunismu v bývalém NDR nás nechá nahlédnout do každodenního života v době existence Berlínské zdi a tzv. Východního bloku. Cílem exkurze je udržovat povědomí mladé generace o totalitním režimu po druhé světové válce, který po desetiletí vládl i u nás.


1. den: v brzkých ranních hodinách odjezd do Berlína, hlavního města Spolkové republiky Německo. Pěší procházka po městě, při níž zhlédneme např. budovu bývalého Říšského sněmu(návštěvu Reichstagu nelze vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením garantovat), Braniborskou bránu, Památník holokaustu, bývalý hraniční přechod mezi Východní a Západním Německem Checkpoint Charlie, katedrálu a další. Rozchod na Pařížském náměstí. Přesun do hostelu, ubytování.

2. den:  se po snídani přesuneme do interaktivního DDR Muzea, které nám přiblíží běžný každodenní život v bývalé NDR. Pěšky dojdeme pod berlínskou Televizní věž, kde si dáme rozchod na individuální oběd. Zájemci se mohou na věž vyvézt výtahem. Přesun do Stasimusea - muzeum diktátorského systému vlády po skončení druhé světové války. Návrat do ČR v pozdních večerních hodinách.
 
Uvedený program je orientační a je závislý na dostupných časech vstupů do památek.
 
 

Fascinují mě příběhy pamětníků z wvww.pametnaroda.cz. Osudy některých lidí žijících v komunismu jsou děsivé. Stejně děsivé jako skutečnost, že se něco takového dělo v naší zemi, v našem městě, v naší ulici před pár lety.

V Berlíně téma komunismu dokázali precizně zmapovat a pojmenovat. Na Berlínskou zeď se dá sáhnout, slouží umělcům a dodnes se symbolicky v podobě dlažby táhne celým městem. Budova tajné policie (Stasi) slouží jako muzeum a mě donutila k zamyšlení, jak bych se asi v téhle době choval, na jaké bych byl straně???

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena
 
 
 
připravujeme (min. 40 platících studentů, 3x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
připravujeme (min. 30 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů, dle místa odjezdu a typu ubytování. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 
 
 
Cena zahrnuje:
 • dopravu autobusem s bezpečnostními pásy,
 • 1x ubytování v hostelu na vícelůžkových pokojích,
 • 1x snídaně v hostelu,
 • služby technického průvodce v průběhu celé exkurze - doprovází zájezd bez nutnosti výkladu a technicky zabezpečuje veškeré body programu - organizuje nástup do autobusu, přestávky během cesty, zajišťuje vstupné, komunikuje s místními průvodci a dodavateli,
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
 • pojištění klientů (léčebné výlohy, trvalé následky úrazem, zavazadla a pojištění za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků pro případ nemoci či úrazu před zahájením pobytu (lze přiobjednat),
 • vstupné do DDR a Stasimusea (cca 12 Euro),
 • jízdné berlínskou MHD (připravujeme),
 • náklady na stravování mimo snídaně v hostelu,
 • osobní útraty studentů
 • zdravotníka a noční dozor (zajišťuje škola).

 

Zpět nahoru