Sportovní kurzy - obecně

Sportovní kurzy
 

Veškeré sportovní kurzy připravujeme dle konkrétních přání a potřeb. Vyberte si sport nebo kombinaci sportů, jaké chcete do kurzu zahrnout. Zvolte si, zda chcete být ubytováni na jednom místě, nebo byste rádi putovní formu kurzu. Určete si počet nocí i způsob stravování. Zajištění a organizaci v průběhu kurzu již můžete nechat na nás a v klidu se věnovat svým studentům a sportu, který Vás baví.

V naší nabídce naleznete kurzy in-line, windsurfingu či kurzy cyklistické. Vyrazit můžete také za pěší turistikou. Rádi pro vás připravíme i kurz zahrnující ochutnávku více sportů. Na kterémkoliv z našich kurzů je možné připravit ochutnávku moderních disciplín jako longboarding, geocaching či sérii zahradních sportů. Záleží na vás, zda budeme sportovat v Čechách či zahraničí.

Sportovní kurzy Wenku si kladou za cíl seznámení žáků se sportovními disciplínami a osvojení základů těchto sportů pro jejich uspokojivou základní realizaci. Skrze sportovní aktivity vedeme žáky k aktivnímu trávení volného času, podpoře zdravého životního stylu a díky realizaci kurzů mimo prostředí škol i měst také k pozitivnímu vztahu k pobytu v přírodě.

Filozofií sportovních kurzů Wenku je, že rolí učitele není být profesionálem na všechny druhy aktivit. Jeho úkolem je zejména věnovat se práci s žáky, která v mimoškolním kontextu nabízí nové rozměry a vytváří prostor pro prohloubení vzájemného poznání, práci na atmosféře třídního kolektivu a v neposlední řadě prostor k prevenci rizikového chování.


Prohlédněte si naši orientační nabídku, jsme komunikativní a těšíme se na Vaše přání.

Naše služby:
  • kompletní zajištění sportovního kurzu,
  • přeprava účastníků na místo a zpět,
  • doprovodné vozidlo s možností přepravy zavazadel v průběhu putovního kurzu,
  • ubytování dle požadovaných parametrů,
  • stravování dle podmínek zvoleného areálu,
  • v případě putovního kurzu či pobytu v kempu možnost využít služby polní kuchyně,
  • zapůjčení potřebného sportovního vybavení včetně bezpečnostních pomůcek,
  • služby organizátora v průběhu celého kurzu - technicky zabezpečuje veškeré body programu a současně vykonává funkci sportovního instruktora; na žádost školy zajistíme organizátora bez další odpovědné funkce,
  • služby instruktora s akreditací MŠMT podle zvoleného sportu,
  • pojištění účastníků kurzu i pojištění CK.
Zpět nahoru