Švýcarsko a Lichtenštejnsko - Školní zájezdy

Švýcarsko a Lichtenštejnsko

Termín: dle dohody (5 dnů - 2x ubytování)

Školní poznávací zájezd za přírodními i kulturními skvosty Švýcarska a Lichtenštejnska a za vzpomínkou na Jana Husa

1.den:
- odjezd od školy ve večerních hodinách,
- noční přejezd do Lichtenštejnska.

 2.den:
- ráno příjezd do ministátu Lichtenštejnsko - hlavního města Vaduz: procházka k hradu,
- přejezd do Švýcarska, návštěva městeček Schwyz a Altdorf spjatý s legendou o Vilému Tellovi a vzniku Švýcarské konfederace,
- nocleh.

3.den:
- přejezd vláčkem do Zermattu - vesnice na úpatí hory Matterhorn (4 478 m) a skupiny Monte Rosa,
- pěší procházka k soutěsce Gornerschlucht, Muzeum Matterhornu, fakultativně výjezd zubačkou na Gornergrat (3 090 m) s nádhernými výhledy na čtyřtisícové velikány,
- ALTERNATIVNĚ: Luzern - staré město proslavené krytými dřevěnými mosty, hlavní město konfederace Bern - středověké centrum chráněné UNESCO, medvědí příkop, Münster, hodinová věž, měšťanské domy s podloubími, kašny, parlament, Einsteinovo muzeum a další,
- nocleh.

4.den:
- Curych - finanční metropole Švýcarska: Fraumünster s barevnými okny M. Chagalla, křišťálově čisté Curyšské jezero – možnost koupání,
- Rheinfall – nejmohutnější vodopády Evropy,
- Kostnice - místo upálení Mistra Jana Husa na břehu Bodamského jezera (pomník, budova koncilu, radnice),
- večer odjezd a noční přejezd přes Německo.

5.den:
- návrat zpět ke škole v ranních hodinách.

W cena

 

4 980 Kč (min. 40 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x organizátor)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků a pedagogů a dle místa odjezdu. Kontaktovat nás můžete přes níže vložený formulář.

Cena zahrnuje:

 • dopravu autobusem na místo a zpět i během programu,
 • jízdu vlakem na trase Täsch-Zermatt a zpět,
 • videoprojekci související s tématem školního zájezdu,
 • 2x ubytování v hotelu typu F1 (3lůžkové pokoje) nebo mládežnickém hostelu,
 • služby průvodce - delegáta po celou dobu akce,
 • informační materiály,
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
 • pojištění klientů (zahraniční připojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu).

Cena nezahrnuje:

 • vstupné do památek a případné jízdné na zubačku na Gornergrat,
 • náklady na stravování,
 • osobní útraty studentů.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Zpět nahoru