Makedonie - Školní zájezdy

Makedonie

Termín: dle dohody (9 dnů - 5x ubytování)

Školní poznávací zájezd za orientálními osmanskými památkami, pravoslavnými kláštery i krásami hor a jezer

1.den:
- odjezd od školy v odpoledních hodinách,
- přejezd přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko.

2.den:
- příjezd do Makedonie do známé vinařské oblasti Tikveš, městečko Negotino: exkurze do vinařství,
- nocleh v pravoslavném klášteře Negotino.

3.den:
- návštěva pevnosti krále Marka v historickém městě Prilep,
- někdejší správní centrum Osmanské říše Bitola: mešity, turecký bazar, hodinová věž, pravoslavný chrám sv. Dimitrije,
- rozvaliny antického města Heraclea,
- nocleh.

4.den:
- výšlap v národním parku Galičica s krásnými výhledy na Ohridské jezero - klášter Sveti Naum: místo působení žáků Cyrila a Metoděje,
– možnost lodního výletu k pramenům řeky Černý Drim,
- nocleh.

5.den:
- město Ohrid: pevnost cara Samuila, mnoho kostelů a klášterů, antický amfiteátr a další,
- „autonomní" vesnice Vevčani,
- Debar - město albánské menšiny,
- nocleh.

6.den:
- turistika v NP Mavrovo - lanovkou do pohoří Bistra a pěšky přes planinu Bistra a vlašskou vesnici Galičnik,
- alternativně procházky a koupání u jezera Mavrovo,
- nocleh.

7.den:
- město Tetovo s většinou albánského obyvatelstva: jedinečná malovaná mešita z 15. století, klášter dervišů,
- jezero Matka - projížďka lodí v kaňonu po přehradním jezeře,
- Skopje - hlavní město Makedonie: turecká čtvrť Baščija s mnoha mešitami a bazarem, pevnost Kale, turecký most,
- večer odjezd a noční přejezd do Maďarska.

8.den:
- denní i večerní prohlídka Budapešti: koupání v termálních lázních, hradní palác, Parlament, Rybářská bašta, bazilika sv. Štěpána,
- noční přejezd přes Slovensko.

9.den:
- příjezd zpět do ČR v odpoledních hodinách.

W cena

 

7 660 Kč (min. 40 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x organizátor)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků a pedagogů a dle místa odjezdu. Kontaktovat nás můžete přes níže vložený formulář.

Cena zahrnuje:

  • dopravu autobusem na místo a zpět i během programu,
  • videoprojekci související s tématem školního zájezdu,
  • 5x ubytování (4x hotel, 1x pokoje v klášteře),
  • služby průvodce - delegáta po celou dobu akce,
  • informační materiály,
  • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
  • pojištění klientů (zahraniční připojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu).

Cena nezahrnuje:

  • vstupné do památek a případný lodní výlet,
  • náklady na stravování,
  • osobní útraty studentů.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Zpět nahoru