Makedonie - Školní zájezdy

Makedonie

Pro rok 2022 není bohužel tento zájezd k dispozici. Děkujeme za pochopení!

Termín: dle dohody (8 dnů - 5x ubytování)

Orientální osmanské památky, pravoslavné kláštery, krásné hory a jezera

1. den: odjezd od školy, tranzit přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko

2. den: megalitická observatoř Kokino z doby bronzové, byzantský pravoslavný kostelík Staro Nagoričane, ubytování ve Skopje na dvě noci

3. den: hlavní město Makedonie Skopje (turecká čtvrť Baščija s mnoha mešitami a bazarem, pevnost Kale, turecký most, megalomanský památník Alexandra Velikého)

4. den: jezero Matka - projížďka lodí v kaňonu po přehradním jezeře, jedinečná malovaná mešita z 15. století a klášter dervišů v Tetovu, kde žije většinou albánské obyvatelstvo, ubytování v Ohridu na tři noci

5. den: výšlap na pevnost Marka nad městem Prilep, někdejší správní centrum Osmanské říše Bitola (mešity, turecký bazar, hodinová věž, pravoslavný chrám sv. Dimitrije), rozvaliny antického města Heraclea

6. den: výšlap v národní parku Galičica s krásnými výhledy z vrcholu Lako Signoj (1 984 m) na Ohridské i Prespanské jezero, klášter Sveti Naum (místo působení žáků Cyrila a Metoděje) - možnost lodního výletu k pramenům řeky Černý Drim, Zátoka kostí - model pravěké vesnice na jezeře

7. den: město Ohrid (pevnost cara Samuila, mnoho kostelů a klášterů, antický amfiteátr), noční tranzit přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko

8. den: návrat do ČR pravděpodobně v odpoledních hodinách

W cena

 

7 980 Kč (min. 40 platících studentů, 3x neplatící pedagog)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků a pedagogů a dle místa odjezdu. Kontaktovat nás můžete přes níže vložený formulář.

Cena zahrnuje:

  • dopravu klimatizovaným autobusem,
  • 5x ubytování v hostelu se snídaní,
  • průvodce,
  • komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh a pojištění storna,
  • informační materiály,
  • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře.

Cena nezahrnuje:

  • vstupy do památkových objektů,
  • stravování mimo uvedených snídaní.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Zpět nahoru