Stmelovací procházka Šárkou - Jednodenní výlety

Stmelovací procházka Šárkou –  jednodenní výlet se vzdělávacím i teambuildingovým programem

Zima se chýlí ke konci a o slovo se hlásí jaro. Ačkoli omezení ustupují, leden byl ještě stále silně poznamenán pandemickými nařízeními a s tím spojenými karanténami napříč školami. Rádi bychom zasaženým kolektivům dopřáli společný čas na vzduchu, doplněný o zábavu i odpočinek. Vypravíme se na procházku přírodou, kterou nám zpestří hry na podporu vztahů ve třídě i aktivita věnovaná naučné stezce nebušického lesa Hlásek.

Termín: dle dohody v měsících březen - červen, září - listopad

Procházka je určena primárně pro žáky základních škol, ovšem po domluvě můžeme upravit program i na míru středoškolským studentům. Procházku dělíme dle věkových kategorií:

 • 3. – 6. třída: trasa dlouhá 6 km
 • 7. – 9. třída: trasa dlouhá 7,5 km

Obě trasy se prolínají a je možné je lehce zkracovat či prodlužovat podle potřeb dané skupiny. Zároveň jsou pro obě varianty zvoleny rozdílné aktivity i závěrečná křížovka, odpovídající věkovým kategoriím dané skupiny.

První část procházky vede přes Červený vrch do údolí Tiché Šárky a budeme se v ní věnovat především kolektivu jako takovému. Kromě společně stráveného času třídy nám pomohou také jednotlivé aktivity, zaměřené na oprášení i rozšiřování informací o spolužácích, ale také spolupráci a koordinaci skupiny, či komunikaci a důvěru. Celkově tedy o prohloubení vztahů ve třídě a jejich zasazení do běžných kolejí.

První část procházky zakončíme na okraji Nebušic, kde bude zastávka věnovaná svačině a případné volné zábavě na přilehlém dětském hřišti.

Druhá část procházky nás zavede do lesa Hlásek poblíž Nebušic, kterým prochází naučná stezka. Les si projdeme v „pracovních týmech“, v nichž se pokusíme správně vyluštit křížovku, se kterou nám pomohou jednotlivá zastavení naučné stezky, pojednávající o fauně i floře tohoto opomíjeného pražského lesa. Na jejím konci bude čekat instruktor s teplým čajem a drobnou sladkostí pro všechny úspěšné řešitele. V závěru si společně popovídáme o uplynulém čase v přírodě, nových poznatcích o spolužácích i celkové náladě ve třídě.

Procházka začíná na zastávce MHD Červený Vrch a končí na zastávce MHD Na Mlýnici, odkud jezdí autobusy směrem k metru Bořislavka. Čas procházky je v průměru 6-7 hodin.

 W cena

 

500 Kč (min. 25 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
 • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje, zajišťuje herní materiály, organizuje jednotlivé aktivity, vede zpětné vazby k jednotlivým aktivitám, provází skupinu na cestě, komunikuje s dodavateli,
 • zapůjčení herních materiálů vč. orientační mapky.
 • doprovodný program a jeho materiální zabezpečení,
 • drobná sladká odměna a čaj na závěr procházky,
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků,
 • dopravu na místo konání (MHD po Praze - děti do 15 let jezdí po Praze ZDARMA, stačí mít s sebou jmenný seznam žáků s daty narození a razítkem školy a při kontrole jej předložit),
 • náklady na stravování účastníků,
 • osobní útratu.
Zpět nahoru