Po stopách II. světové války - Jednodenní výlety

Po stopách II. světové války – vzdělávací hra na Stezce svobody 1938 - 1945 (Točná – Zbraslav)

Termín: dle dohody v měsících duben-červen, září-říjen

Půldenní třídní výlet se vzdělávací hrou v oblasti tzv. Stezky svobody mezi Točnou a Zbraslaví. Stezka svobody 1938-1945 je název pietního místa, připomínajícího padlé z květnových bojů roku 1945 mezi Komořany, Točnou a Závistí. Stejný název pak nese tamní naučná stezka přibližující události z let 1938-1945 a přibližuje příběhy lidí, kteří tehdy bojovali za naši svobodu.

Program nás v podobě zážitkové vzdělávací hry provede po části naučné stezky, skrze herní materiál a informace z tabulí nás seznámí s okolnostmi událostí II. světové války a díky herním otázkám povede účastníky také k zamyšlení a propojení dílčích souvislostí.

Program je určen pro žáky 8. - 9. tříd ZŠ, případně I.-II. ročníků SŠ

Program začíná srazem na stanici metra Kačerov, odkud se společně přesuneme autobusem na Točnou. Ze zastávky se společně dojdeme na cca 700m vzdálenou Vyhlídku nad Točnou, k prvnímu stanivišti naučné stezky na naší trase, které bude také naší startovní pozicí.

Zde se třída rozdělí do menších pracovních skupinek, obdrží herní materiály spolu s instrukcemi a postupně se vydá na herní trasu vedoucí po značené naučné stezce směrem na Zbraslav. Cestou bude třeba nastudovat informace na dílčích stanovištích naučné stezky, zodpovědět otázky v herním materiálu a také vyluštit tajnou šifru. Doprovázející instruktor bude žáky čekat u Vltavy nedaleko od Zbraslavi. Zde se společně opět potkáme, a poté, co jednotlivé skupiny ještě dojdou získat informace ke zbývajícím dvěma stanovištím naší trasy, společně vyhodnotíme získané informace i výsledky hry. Následně se veřejnou dopravou přemístíme zpět do Prahy.

Herní materiál obsahuje navigaci, kudy přesně vede trasa a jak se dostat k cíli. Dále obsahuje fakta doplňující souvislosti k informacím z tabulí naučné stezky a zejména otázky týkající se tématu II. světové války. Otázky spadají do tří kategorií, a to otázky, jejichž odpovědi je třeba cestou zjistit na 15 stanovištích naučné stezky, otázky zjišťující dílčí části kódu tajné šifry a v neposlední řadě otázky odkazující se na všeobecnou znalost žáků. Odpovědi na tyto otázky dají spolužíci v pracovní skupině dohromady spojením vlastních sil a znalostí a mohou je také případně dohledat, či se na ně doptat. K porozumění souvislostem jim také pomůže slovníček s výkladem některých pojmů, který od nás obdrží. 

Herní materiál je rozdělen do 5 pracovních částí tak, aby každý hráč ve skupině měl svou roli a všichni se plně zapojili do společného objevování historie.

Čas výletu: 5-6 hodin

Délka trasy: 8 km

Výlet začíná na stanici metra C Kačerov a končí na stanci metra C Háje, stanici metra B Smíchovské nádraží či na Hlavním nádraží v Praze dle zvolené zpáteční dopravy.

 

W cena

 

Cena programu: 400 Kč (min. 25 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
  • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje - uvede žáky do interaktivní hry, zajišťuje herní materiály, provází skupinu na cestě z nejbližší stanice metra a zpět,
  • zapůjčení herních materiálů vč. orientační mapky.
  • slovníček pojmů vztahujících se k tématu II. světové války, který zůstane účastníkům k dispozici po skončení hry,
  • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
  • pojištění stornopoplatků,
  • přímý dozor nad účastníky v průběhu hry,
  • dopravu na místo konání (MHD po Praze - děti do 15 let jezdí po Praze ZDARMA, stačí mít s sebou jmenný seznam žáků s daty narození a razítkem školy a při kontrole jej předložit),
  • náklady na stravování účastníků,
  • osobní útratu.
Zpět nahoru