Vzdělávání Wenku pro pedagogickou veřejnost

Od roku 2019 jsme akreditovanou institucí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (více o akreditaci). 

Vzdělávací akce nabízíme jak na zakázku pro pedagogický sbor celé školy, tak vypisujeme otevřené vzdělávací akce pro pedagogickou veřejnost, a to jak prezenčně, tak online.

Veškeré vzdělávací programy Wenku zajišťuje naše psycholožka Mgr. Jana Lidická. V rámci návaznosti na společně realizovaný adaptační kurz je mimo jiné možné s Janou realizovat systém společně vedených třídnických hodin ve formě  individuálního výcviku ve vedení třídnických hodin s akreditací MŠMT.

V aktuální nabídce seminářů naleznete:

 Nároky třídnické práce v době pandemie - online setkání
setkaniTHÚčastníci našeho kurzu "Metodika vedení třídnických hodin" opakovaně projevovali zájem o navazující setkání, kde by bylo možné sdílet zkušenosti z praxe s ostatními kolegy, získat podporu v situacích, které každodenně řeší, i rozšířit možnosti odborného pohledu na situace z vlastní praxe.

Kdy jindy byly na třídní z pohledu jejich práce se studenty a jejich starostmi kladeny větší nároky, než v dnešní době? Kdy jindy by třídní potřebovali podporu v situacích, které každodenně řeší, než dnes? V dnešních nestandardně náročných podmínkách, které se neustále ze dne na den mění. Je na třídním vysvětlovat změny žákům, motivovat je nejen k dodržování opatření, ale i k výdrži ve studiu, chápat jejich starosti a k tomu zvládat své...

Nabízíme proto možnost potkat se s kolegy, kteří řeší podobné situace a v moderovaném a strukturovaném prostoru nahlédnout témata, která řešíme, v poněkud odlišném světle. Více zde


Online TH

Akreditovaný 5hodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně základních škol nabízíme v aktuální situaci v distanční podobě.

Seminář proběhne v rámci jednoho odpoledne rozdělený 2 delšími psychohygienickými pauzami, nebo tří 2 hodiny trvajících bloků v rámci 3 dnů. Webinář probíhá přes online konferenční rozhraní Zoom. V rámci semináře nahlédneme smysl, možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu, a podíváme se i na to, jak s tím vším jde pracovat v rámci aktuálních možností distančního vzdělávání.

Seminář vznikl ve spolupráci s Gymnáziem Budějovická, kde již mnoho let probíhá projekt společného zavádění třídnických hodin jako smysluplné návaznosti na práci realizovanou v rámci adaptačních kurzů. Aktuálně navíc nabízí možnost inspirovat se zkušenostmi z praxe, rozšířit si obzory v teorii a sdílet své radosti i strasti s kolegy z různých škol, a to v tématech jak té práce "na živo" také té v aktuální distanční realitě. Více zde.

Metodika vedení třídnických hodin - otevřený vzdělávací seminář pro veřejnost (termíny duben - květen)

Připravujeme také nové akreditované semináře na téma Třídnická hodina online a Práce s konflikty ve školním kolektivu. Akreditaci bychom měli získat v únoru 2021. V případě zájmu o absolvování v předtermínu pište na info@vzdelavani-wenku.cz.

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru