Vzdělávání Wenku pro pedagogickou veřejnost

Agentura Wenku je akreditovanou institucí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (více o akreditaci). Vzdělávací akce nabízíme jak na zakázku pro pedagogický sbor celé školy, tak vypisujeme otevřené vzdělávací akce pro pedagogickou veřejnost.

Vzhledem k narůstající nabídce seminářů jsme se pro přehlednost rozhodli rozdělit naše webové stránky a pro vzdělávací akce vyytvořili speciální stránku: www.vzdelavani-wenku.cz.

Zde nalezente veškeré podrobné informace k našim seminářům. V aktuální nabídce jsou témata zaměřená na vedení třídnických hodin a práci s konflikty v třídním kolektivu.Více o našich vzdělávacích programech pro pedagogy.

Zpět nahoru