Stmelovací procházka Šárkou - Jednodenní výlety

Stmelovací procházka Šárkou –  jednodenní výlet se vzdělávacím i teambuildingovým programem

Termín: dle dohody v měsících duben - červen, září - říjen

Jaro je za dveřmi a s ním snad i návrat dětí do škol. Ten se však může ukázat jako velmi náročný jak pro žáky, tak učitele. Proto bychom vás rádi podpořili v nastartování zdravých procesů ve školním kolektivu i za omezených podmínek. Vypravíme se společně na procházku přírodou, kterou nám zpestří hry na podporu vztahů ve třídě, i aktivita věnovaná naučné stezce lesa Hlásek v Nebušicích.

Procházka je určena primárně pro žáky základních škol, ovšem po domluvě můžeme upravit program i na míru středoškolským studentům. Procházku dělíme dle věkových kategorií:

 • 3. – 6. třída: trasa dlouhá 6 km
 • 7. – 9. třída: trasa dlouhá 7,5 km

Obě trasy se prolínají a je možné je lehce zkracovat či prodlužovat podle potřeb dané skupiny. Zároveň jsou pro obě varianty zvoleny rozdílné aktivity i závěrečná křížovka, odpovídající věkovým kategoriím dané skupiny.

První část procházky vede přes Červený vrch do údolí Tiché Šárky a budeme se v ní věnovat především kolektivu jako takovému. Kromě společně stráveného času třídy nám pomohou také jednotlivé aktivity, zaměřené na oprášení i rozšiřování informací o spolužácích, ale také spolupráci a koordinaci skupiny, či komunikaci a důvěru. Celkově tedy o prohloubení vztahů ve třídě a jejich zasazení do běžných kolejí.

První část procházky zakončíme na okraji Nebušic, kde bude zastávka věnovaná svačině a případné volné zábavě na přilehlém dětském hřišti.

Druhá část procházky nás zavede do lesa Hlásek poblíž Nebušic, kterým prochází naučná stezka. Les si projdeme v „pracovních týmech“, v nichž se pokusíme správně vyluštit křížovku, se kterou nám pomohou jednotlivá zastavení naučné stezky, pojednávající o fauně i floře tohoto opomíjeného pražského lesa. Na jejím konci bude čekat instruktor s teplým čajem a drobnou sladkostí pro všechny úspěšné řešitele. V závěru si společně popovídáme o uplynulém čase v přírodě, nových poznatcích o spolužácích i celkové náladě ve třídě.

Procházka začíná na zastávce MHD Červený Vrch a končí na zastávce MHD Na Mlýnici, odkud jezdí autobusy směrem k metru Bořislavka. Čas procházky je v průměru 6-7 hodin.

 W cena

 

350 Kč (min. 25 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
 • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje, zajišťuje herní materiály, organizuje jednotlivé aktivity, vede zpětné vazby k jednotlivým aktivitám, provází skupinu na cestě, komunikuje s dodavateli,
 • zapůjčení herních materiálů vč. orientační mapky.
 • doprovodný program a jeho materiální zabezpečení,
 • drobná sladká odměna a čaj na závěr procházky,
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků,
 • dopravu na místo konání včetně jízdného MHD,
 • náklady na stravování účastníků,
 • osobní útratu.

Po stopách II. světové války - Jednodenní výlety

Po stopách II. světové války – vzdělávací hra na Stezce svobody 1938 - 1945 (Točná – Zbraslav)

Termín: dle dohody v měsících duben-červen, září-říjen

Půldenní třídní výlet se vzdělávací hrou v oblasti tzv. Stezky svobody mezi Točnou a Zbraslaví. Stezka svobody 1938-1945 je název pietního místa, připomínajícího padlé z květnových bojů roku 1945 mezi Komořany, Točnou a Závistí. Stejný název pak nese tamní naučná stezka přibližující události z let 1938-1945 a přibližuje příběhy lidí, kteří tehdy bojovali za naši svobodu.

Program nás v podobě zážitkové vzdělávací hry provede po části naučné stezky, skrze herní materiál a informace z tabulí nás seznámí s okolnostmi událostí II. světové války a díky herním otázkám povede účastníky také k zamyšlení a propojení dílčích souvislostí.

Program je určen pro žáky 8. - 9. tříd ZŠ, případně I.-II. ročníků SŠ

Program začíná srazem na stanici metra Kačerov, odkud se společně přesuneme autobusem na Točnou. Ze zastávky se společně dojdeme na cca 700m vzdálenou Vyhlídku nad Točnou, k prvnímu stanivišti naučné stezky na naší trase, které bude také naší startovní pozicí.

Zde se třída rozdělí do menších pracovních skupinek, obdrží herní materiály spolu s instrukcemi a postupně se vydá na herní trasu vedoucí po značené naučné stezce směrem na Zbraslav. Cestou bude třeba nastudovat informace na dílčích stanovištích naučné stezky, zodpovědět otázky v herním materiálu a také vyluštit tajnou šifru. Doprovázející instruktor bude žáky čekat u Vltavy nedaleko od Zbraslavi. Zde se společně opět potkáme, a poté, co jednotlivé skupiny ještě dojdou získat informace ke zbývajícím dvěma stanovištím naší trasy, společně vyhodnotíme získané informace i výsledky hry. Následně se veřejnou dopravou přemístíme zpět do Prahy.

Herní materiál obsahuje navigaci, kudy přesně vede trasa a jak se dostat k cíli. Dále obsahuje fakta doplňující souvislosti k informacím z tabulí naučné stezky a zejména otázky týkající se tématu II. světové války. Otázky spadají do tří kategorií, a to otázky, jejichž odpovědi je třeba cestou zjistit na 15 stanovištích naučné stezky, otázky zjišťující dílčí části kódu tajné šifry a v neposlední řadě otázky odkazující se na všeobecnou znalost žáků. Odpovědi na tyto otázky dají spolužíci v pracovní skupině dohromady spojením vlastních sil a znalostí a mohou je také případně dohledat, či se na ně doptat. K porozumění souvislostem jim také pomůže slovníček s výkladem některých pojmů, který od nás obdrží. 

Herní materiál je rozdělen do 5 pracovních částí tak, aby každý hráč ve skupině měl svou roli a všichni se plně zapojili do společného objevování historie.

Čas výletu: 5-6 hodin

Délka trasy: 8 km

Výlet začíná na stanici metra C Kačerov a končí na stanci metra C Háje, stanici metra B Smíchovské nádraží či na Hlavním nádraží v Praze dle zvolené zpáteční dopravy.

 

W cena

 

Cena programu: 180 Kč (min. 25 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Cena zahrnuje:
 • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje - uvede žáky do interaktivní hry, zajišťuje herní materiály, provází skupinu na cestě z nejbližší stanice metra a zpět,
 • zapůjčení herních materiálů vč. orientační mapky.
 • slovníček pojmů vztahujících se k tématu II. světové války, který zůstane účastníkům k dispozici po skončení hry,
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků,
 • přímý dozor nad účastníky v průběhu hry,
 • dopravu na místo konání včetně jízdného MHD,
 • náklady na stravování účastníků,
 • osobní útratu.

Zábavně-vzdělávací procházka "Příroda a člověk"

Zábavně-vzdělávací procházka s piknikem na téma "Příroda a člověk" - Milíčovský vrch

Termín: dle dohody v měsících duben-červen, září-říjen

Půldenní třídní výlet v dochozí vzdálenosti od stanice metra nabízí na jednom místě možnost pobytu v lese, posezení u rybníka, zajímavé informace a rozšíření "obzorů" na téma vlivu člověka na přírodu i příležitost pro společně strávený čas třídy a oživení vzájemných vztahů.

Program je určen pro žáky 5. - 7. tříd ZŠ.

Program začíná srazem na stanici metra Háje, odkud se společně přesuneme k cca 15 min vzdálenému přírodnímu parku Botič-Milíčov, k úpatí lesem pokrytého Milíčovského vrchu, který se tyčí přímo za hranicí sídliště Jižní město a obchází ho naučná stezka Milíčovský les.

Zde se třída rozdělí do menších pracovních skupinek, obdrží herní materiály spolu s instrukcemi a postupně se vydá na herní trasu vedoucí po značené naučné stezce. Přibližně v polovině trasy, kde nás herní materiál svede z trasy stezky přímo k Milíčovskému rybníku, se všichni opět setkáme. Na louce u rybníka si užijeme společný piknik i hru testující a připomínající, jak se vzájemně známe. Po odpočinku stráveném s celou třídou jednotlivé týmy projdou zbytek trasy a získají odpovědi na herní otázky. V závěru hry se společně setkáme přímo na vrcholu Milíčovského vrchu, kde si užijeme nejen výhled do okolí, ale i další týmovou hru a také vyhodnocení výsledků našeho "pátrání".

Herní materiál obsahuje navigaci, kudy přesně vede trasa a jak se dostat k cíli, dále drobné zajímavosti o okolí a zejména otázky a křížovku, jejichž odpovědi je třeba cestou zjistit na stanovištích naučné stezky. Ta se zaměřuje na přírodní, historické i kulturní zajímavosti místa, ze kterých je možné vyvodit zajímavé informace poukazující vliv člověka na přírodu. Budeme se tedy věnovat otázkám jako: Jakým způsobem ovlivnila místní lesy a mokřady výstavba sídliště Jižní město? Čemu vadí, že jsou zde vysazeny nepůvodní dřeviny? Proč je dobré obnovovat tůně?

Čas výletu: 4-5 hodin

Délka trasy: 6 km

Procházka začíná i končí na stanici metra C Háje, odkud k trase hry doprovodí skupinu instruktor.

 

W cena

 

Cena programu: 200 Kč (min. 20 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Cena zahrnuje:
 • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje - uvede žáky do interaktivní hry, zajišťuje herní materiály, organizuje herní program a piknik, provází skupinu na cestě z nejbližší stanice metra a zpět,
 • zapůjčení herních materiálů vč. orientační mapky.
 • doprovodný program a jeho materiální zabezpečení,
 • drobné občerstvení jako základ společného pikniku,
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků,
 • přímý dozor nad účastníky v průběhu hry,
 • dopravu na místo konání včetně jízdného MHD,
 • náklady na stravování účastníků,
 • osobní útratu.

Divoká příroda v Praze: Vinoř a Satalice - Jednodenní výlety

Vinořský park a Satalická bažantnice –  jednodenní výlet se vzdělávacím i zábavně-relaxačním programem

Věková kategorie: II. stupeň ZŠ

Termín: dle dohody v měsících září - říjen, duben - červen

Na samém okraji Prahy v dostupnosti autobusů MHD se nalézá unikátní kus takřka divoké přírody, kde naleznete rozmanitý les, památné stromy, skalní útvary, mokřady, pole, potok, rybníky i archeologické naleziště. Jen pár minut cesty od pražského metra s námi můžete relaxovat v krásné přírodě a dotknout se přitom nejen unikátně dochované přírodní památky, ale i nádechu historie. Současně půldenní společný výlet dává možnost užít si společný čas a zábavu, na kterou nen v průběhu školního roku tolik času.

Přírodní rezervací Vinořský park a Satalická obora vede interaktivní naučná stezka s množstvím zajímavostí o místní fauně a floře, ochraně přírody i nevšedními informacemi. Žáky provede touto stezkou herní materiál, ve kterém bude třeba odpovídat nejen na otázky z naučné stezky, ale i z pozorování okolní přírody. Během spolupráce ve skupinkách si tak užijí únik z ruchu velkoměsta i netradičně strávený společný čas. Část výletu strávíme přestávkuo na místním hřišti, kde si uděláme společný piknik, zahrajeme si lehkou sportovní hru na odreagování a můžeme společně relaxovat „jen tak“.

Výlet začíná srazem na stanici metra Rajská zahrada. Spolu s instruktorem se přesuneme k Satalické oboře, odkud žáci podle herních materiálů vyrazí ve skupikách po trase naučné stezky.

Na výlet je potřeba vyhradit si cca 5 hodin (zahrnuje 1 hodinu na přesun ze stanice metra, cca 2 hodiny pěšího výletu a cca 2 hodiny společných her a relaxace).

Žáci potřebují s sebou tužku, svačinu a pití, oblečení pro pohyb v lese a dobrou obuv, pláštěnku či nepromokavou bundu, podložku na sezení na zemi (lze použít pláštěnka) a dobrou náladu.

Pedagogický doprovod potřebuje také dobrou obuv, nějaké občerstvení na cestu a uvolněnou náladu.

V případě zájmu je možné zajistit oběd v nedaleké restauraci.

 

W cena

 

200 Kč (min. 20 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Cena zahrnuje:
 • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje - uvede žáky do interaktivní hry, zajišťuje herní materiály, organizuje sportovní program a piknik, provází skupinu na cestě z nejbližší stanice metra a zpět, komunikuje s dodavateli,
 • zapůjčení barevných herních materiálů vč. orientační mapky.
 • doprovodný program a jeho materiální zabezpečení,
 • drobné občerstvení na společný piknik,
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků,
 • dopravu na místo konání včetně jízdného MHD,
 • dozor nad účastníky v průběhu akce,
 • náklady na stravování účastníků,
 • osobní útratu.

Na lodích po Praze - Jednodenní výlety

Na lodích po Praze
 

Jednodenní program "Na lodích po Praze" je alternativou třídního výletu, v rámci kterého nemusíte cestovat nikam daleko. Netradiční zážitek se dá prožít i na území Prahy a dokonce i na Vltavě.
Pokud máte jen trochu odvahy a sportovního ducha, užijte si vodácký výlet se špekáčky připravenými na ohni.

Ve smluvený čas se potkáme u tramvajové zastávky Na Knížecí - nedaleko místa, odkud odjíždí naše první loď - pražský přívoz. Otevřená paluba přívozu poskytuje jedinečný pohled na Vyšehradskou skálu i panorama Pražského hradu. Naši první loď opustíme na Císařské louce v místech, kde pravděpodobně doskočil Šemík, abychom se přesunuli do půjčovny lodí a raftů za naším druhým plavidlem.
Zde si po krátkém školení o bezpečnosti a chování na vodě zapůjčíme lodě, vlastními silami doplujeme „nad" Barrandovský most, kde si na rozděláme oheň a opečeme připravené špekáčky.
Po krátkém občerstvení už jen splujme po proudu zpět k půjčovně lodí, kde program končí. (Na Výtoň či Náplavku Smíchov se lze opět vrátit přívozem.)

Trasa programu:

Zapůjčení lodí a chování na vodě:
- nabízíme rychlejší kánoe (pro 2 os.), nebo pomalejší, ale stabilnější rafty (pro 4-6 os.),
- součástí výpůjčky je pádlo, vesta, případně vodotěsný barel,
- před vstupem do lodí provede instruktor školení o bezpečnosti a chování na vodě.

Oheň a občerstvení:
- dřevo na oheň zajistí organizátor,
- základní nabídka občerstvení: špekáčky, chleba, hořčice, kečup, šťáva
(pojměte vaše občerstvení velkolepěji, např.: grilované maso, coca-cola a rychlé špunty... rádi Vám připravíme něco chutnějšího).

Orientační časový harmonogram:
Vše se odvíjí od času setkání a jízdního řádu přívozu. Jízda přívozem 5 min., přesun do půjčovny a školení cca 45 min., jízda proti proudu max. 60 min., oheň a občerstvení cca 60 min. (možno i déle), jízda zpět max. 45 min. Celková orientační doba programu je 4 až 5 hodin.

Vodácké kurzy neletí, třídní výlety se zkracují a tohle je naše reakce. Dobrodružství v centru města, netradiční zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Viděli jste Vyšehradskou skálu z vodní hladiny? To je strašná vejška. Rozbor toho, zda to ten Šemík opravdu skočil či neskočil, vydržel posádkám dvou kánoí na celé odpoledne…

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena

 

500 Kč (min. 25 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x organizátor)
550 Kč (min. 20 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x organizátor)

Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Cena zahrnuje:

 • služby vodáckého instruktora s certifikátem MŠMT po celou dobu programu - technicky zabezpečuje veškeré body programu - organizuje nástup do plavidel, komunikuje s místními dodavateli, zajišťuje opékání buřtíků,
 • zapůjčení lodí (dle volby) vč.ě nutného vybavení (pádlo, vesta, barel),
 • zajištění dřeva na oheň,
 • základní nabídku občerstvení (1 špekáček na osobu, chleba, hořčice, kečup, šťáva),
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).

Cena nezahrnuje:

 • pojištění stornopoplatků,
 • poplatky spojené s jízdou přívozem, služba je poskytována v rámci tarifu MHD Praha (na přívozech není možné použít SMS jízdenku),
 • dopravu na místo konání programu (rádi po dohodě zajistíme).

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru