Stmelovací procházka Šárkou - Jednodenní výlety

Stmelovací procházka Šárkou –  jednodenní výlet se vzdělávacím i teambuildingovým programem

Zima se chýlí ke konci a o slovo se hlásí jaro. Ačkoli omezení ustupují, leden byl ještě stále silně poznamenán pandemickými nařízeními a s tím spojenými karanténami napříč školami. Rádi bychom zasaženým kolektivům dopřáli společný čas na vzduchu, doplněný o zábavu i odpočinek. Vypravíme se na procházku přírodou, kterou nám zpestří hry na podporu vztahů ve třídě i aktivita věnovaná naučné stezce nebušického lesa Hlásek.

Termín: dle dohody v měsících březen - červen, září - listopad

Procházka je určena primárně pro žáky základních škol, ovšem po domluvě můžeme upravit program i na míru středoškolským studentům. Procházku dělíme dle věkových kategorií:

 • 3. – 6. třída: trasa dlouhá 6 km
 • 7. – 9. třída: trasa dlouhá 7,5 km

Obě trasy se prolínají a je možné je lehce zkracovat či prodlužovat podle potřeb dané skupiny. Zároveň jsou pro obě varianty zvoleny rozdílné aktivity i závěrečná křížovka, odpovídající věkovým kategoriím dané skupiny.

První část procházky vede přes Červený vrch do údolí Tiché Šárky a budeme se v ní věnovat především kolektivu jako takovému. Kromě společně stráveného času třídy nám pomohou také jednotlivé aktivity, zaměřené na oprášení i rozšiřování informací o spolužácích, ale také spolupráci a koordinaci skupiny, či komunikaci a důvěru. Celkově tedy o prohloubení vztahů ve třídě a jejich zasazení do běžných kolejí.

První část procházky zakončíme na okraji Nebušic, kde bude zastávka věnovaná svačině a případné volné zábavě na přilehlém dětském hřišti.

Druhá část procházky nás zavede do lesa Hlásek poblíž Nebušic, kterým prochází naučná stezka. Les si projdeme v „pracovních týmech“, v nichž se pokusíme správně vyluštit křížovku, se kterou nám pomohou jednotlivá zastavení naučné stezky, pojednávající o fauně i floře tohoto opomíjeného pražského lesa. Na jejím konci bude čekat instruktor s teplým čajem a drobnou sladkostí pro všechny úspěšné řešitele. V závěru si společně popovídáme o uplynulém čase v přírodě, nových poznatcích o spolužácích i celkové náladě ve třídě.

Procházka začíná na zastávce MHD Červený Vrch a končí na zastávce MHD Na Mlýnici, odkud jezdí autobusy směrem k metru Bořislavka. Čas procházky je v průměru 6-7 hodin.

 W cena

 

350 Kč (min. 25 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
 • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje, zajišťuje herní materiály, organizuje jednotlivé aktivity, vede zpětné vazby k jednotlivým aktivitám, provází skupinu na cestě, komunikuje s dodavateli,
 • zapůjčení herních materiálů vč. orientační mapky.
 • doprovodný program a jeho materiální zabezpečení,
 • drobná sladká odměna a čaj na závěr procházky,
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků,
 • dopravu na místo konání (MHD po Praze - děti do 15 let jezdí po Praze ZDARMA, stačí mít s sebou jmenný seznam žáků s daty narození a razítkem školy a při kontrole jej předložit),
 • náklady na stravování účastníků,
 • osobní útratu.

Po stopách II. světové války - Jednodenní výlety

Po stopách II. světové války – vzdělávací hra na Stezce svobody 1938 - 1945 (Točná – Zbraslav)

Termín: dle dohody v měsících duben-červen, září-říjen

Půldenní třídní výlet se vzdělávací hrou v oblasti tzv. Stezky svobody mezi Točnou a Zbraslaví. Stezka svobody 1938-1945 je název pietního místa, připomínajícího padlé z květnových bojů roku 1945 mezi Komořany, Točnou a Závistí. Stejný název pak nese tamní naučná stezka přibližující události z let 1938-1945 a přibližuje příběhy lidí, kteří tehdy bojovali za naši svobodu.

Program nás v podobě zážitkové vzdělávací hry provede po části naučné stezky, skrze herní materiál a informace z tabulí nás seznámí s okolnostmi událostí II. světové války a díky herním otázkám povede účastníky také k zamyšlení a propojení dílčích souvislostí.

Program je určen pro žáky 8. - 9. tříd ZŠ, případně I.-II. ročníků SŠ

Program začíná srazem na stanici metra Kačerov, odkud se společně přesuneme autobusem na Točnou. Ze zastávky se společně dojdeme na cca 700m vzdálenou Vyhlídku nad Točnou, k prvnímu stanivišti naučné stezky na naší trase, které bude také naší startovní pozicí.

Zde se třída rozdělí do menších pracovních skupinek, obdrží herní materiály spolu s instrukcemi a postupně se vydá na herní trasu vedoucí po značené naučné stezce směrem na Zbraslav. Cestou bude třeba nastudovat informace na dílčích stanovištích naučné stezky, zodpovědět otázky v herním materiálu a také vyluštit tajnou šifru. Doprovázející instruktor bude žáky čekat u Vltavy nedaleko od Zbraslavi. Zde se společně opět potkáme, a poté, co jednotlivé skupiny ještě dojdou získat informace ke zbývajícím dvěma stanovištím naší trasy, společně vyhodnotíme získané informace i výsledky hry. Následně se veřejnou dopravou přemístíme zpět do Prahy.

Herní materiál obsahuje navigaci, kudy přesně vede trasa a jak se dostat k cíli. Dále obsahuje fakta doplňující souvislosti k informacím z tabulí naučné stezky a zejména otázky týkající se tématu II. světové války. Otázky spadají do tří kategorií, a to otázky, jejichž odpovědi je třeba cestou zjistit na 15 stanovištích naučné stezky, otázky zjišťující dílčí části kódu tajné šifry a v neposlední řadě otázky odkazující se na všeobecnou znalost žáků. Odpovědi na tyto otázky dají spolužíci v pracovní skupině dohromady spojením vlastních sil a znalostí a mohou je také případně dohledat, či se na ně doptat. K porozumění souvislostem jim také pomůže slovníček s výkladem některých pojmů, který od nás obdrží. 

Herní materiál je rozdělen do 5 pracovních částí tak, aby každý hráč ve skupině měl svou roli a všichni se plně zapojili do společného objevování historie.

Čas výletu: 5-6 hodin

Délka trasy: 8 km

Výlet začíná na stanici metra C Kačerov a končí na stanci metra C Háje, stanici metra B Smíchovské nádraží či na Hlavním nádraží v Praze dle zvolené zpáteční dopravy.

 

W cena

 

Cena programu: 200 Kč (min. 25 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Cena zahrnuje:
 • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje - uvede žáky do interaktivní hry, zajišťuje herní materiály, provází skupinu na cestě z nejbližší stanice metra a zpět,
 • zapůjčení herních materiálů vč. orientační mapky.
 • slovníček pojmů vztahujících se k tématu II. světové války, který zůstane účastníkům k dispozici po skončení hry,
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků,
 • přímý dozor nad účastníky v průběhu hry,
 • dopravu na místo konání (MHD po Praze - děti do 15 let jezdí po Praze ZDARMA, stačí mít s sebou jmenný seznam žáků s daty narození a razítkem školy a při kontrole jej předložit),
 • náklady na stravování účastníků,
 • osobní útratu.

Vzdělávací procházka - Příroda a člověk - Jednodenní výlety

Zábavně-vzdělávací procházka s piknikem na téma "Příroda a člověk" - Milíčovský vrch

Termín: dle dohody v měsících duben-červen, září-říjen

Půldenní třídní výlet v dochozí vzdálenosti od stanice metra nabízí na jednom místě možnost pobytu v lese, posezení u rybníka, zajímavé informace a rozšíření "obzorů" na téma vlivu člověka na přírodu i příležitost pro společně strávený čas třídy a oživení vzájemných vztahů.

Program je určen pro žáky 5. - 7. tříd ZŠ.

Program začíná srazem na stanici metra Háje, odkud se společně přesuneme k cca 15 min vzdálenému přírodnímu parku Botič-Milíčov, k úpatí lesem pokrytého Milíčovského vrchu, který se tyčí přímo za hranicí sídliště Jižní město a obchází ho naučná stezka Milíčovský les.

Zde se třída rozdělí do menších pracovních skupinek, obdrží herní materiály spolu s instrukcemi a postupně se vydá na herní trasu vedoucí po značené naučné stezce. Přibližně v polovině trasy, kde nás herní materiál svede z trasy stezky přímo k Milíčovskému rybníku, se všichni opět setkáme. Na louce u rybníka si užijeme společný piknik i hru testující a připomínající, jak se vzájemně známe. Po odpočinku stráveném s celou třídou jednotlivé týmy projdou zbytek trasy a získají odpovědi na herní otázky. V závěru hry se společně setkáme přímo na vrcholu Milíčovského vrchu, kde si užijeme nejen výhled do okolí, ale i další týmovou hru a také vyhodnocení výsledků našeho "pátrání".

Herní materiál obsahuje navigaci, kudy přesně vede trasa a jak se dostat k cíli, dále drobné zajímavosti o okolí a zejména otázky a křížovku, jejichž odpovědi je třeba cestou zjistit na stanovištích naučné stezky. Ta se zaměřuje na přírodní, historické i kulturní zajímavosti místa, ze kterých je možné vyvodit zajímavé informace poukazující vliv člověka na přírodu. Budeme se tedy věnovat otázkám jako: Jakým způsobem ovlivnila místní lesy a mokřady výstavba sídliště Jižní město? Čemu vadí, že jsou zde vysazeny nepůvodní dřeviny? Proč je dobré obnovovat tůně?

Čas výletu: 4-5 hodin

Délka trasy: 6 km

Procházka začíná i končí na stanici metra C Háje, odkud k trase hry doprovodí skupinu instruktor.

 

W cena

 

Cena programu: 200 Kč (min. 25 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Cena zahrnuje:
 • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje - uvede žáky do interaktivní hry, zajišťuje herní materiály, organizuje herní program a piknik, provází skupinu na cestě z nejbližší stanice metra a zpět,
 • zapůjčení herních materiálů vč. orientační mapky.
 • doprovodný program a jeho materiální zabezpečení,
 • drobné občerstvení jako základ společného pikniku,
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků,
 • přímý dozor nad účastníky v průběhu hry,
 • dopravu na místo konání (MHD po Praze - děti do 15 let jezdí po Praze ZDARMA, stačí mít s sebou jmenný seznam žáků s daty narození a razítkem školy a při kontrole jej předložit),
 • náklady na stravování účastníků,
 • osobní útratu.

Divoká příroda v Praze: Vinoř a Satalice - Jednodenní výlety

Vinořský park a Satalická bažantnice –  jednodenní výlet se vzdělávacím i zábavně-relaxačním programem

Věková kategorie: II. stupeň ZŠ

Termín: dle dohody v měsících září - říjen, duben - červen

Na samém okraji Prahy v dostupnosti autobusů MHD se nalézá unikátní kus takřka divoké přírody, kde naleznete rozmanitý les, památné stromy, skalní útvary, mokřady, pole, potok, rybníky i archeologické naleziště. Jen pár minut cesty od pražského metra s námi můžete relaxovat v krásné přírodě a dotknout se přitom nejen unikátně dochované přírodní památky, ale i nádechu historie. Současně půldenní společný výlet dává možnost užít si společný čas a zábavu, na kterou nen v průběhu školního roku tolik času.

Přírodní rezervací Vinořský park a Satalická obora vede interaktivní naučná stezka s množstvím zajímavostí o místní fauně a floře, ochraně přírody i nevšedními informacemi. Žáky provede touto stezkou herní materiál, ve kterém bude třeba odpovídat nejen na otázky z naučné stezky, ale i z pozorování okolní přírody. Během spolupráce ve skupinkách si tak užijí únik z ruchu velkoměsta i netradičně strávený společný čas. Část výletu strávíme přestávkuo na místním hřišti, kde si uděláme společný piknik, zahrajeme si lehkou sportovní hru na odreagování a můžeme společně relaxovat „jen tak“.

Výlet začíná srazem na stanici metra Rajská zahrada. Spolu s instruktorem se přesuneme k Satalické oboře, odkud žáci podle herních materiálů vyrazí ve skupikách po trase naučné stezky.

Na výlet je potřeba vyhradit si cca 5 hodin (zahrnuje 1 hodinu na přesun ze stanice metra, cca 2 hodiny pěšího výletu a cca 2 hodiny společných her a relaxace).

Žáci potřebují s sebou tužku, svačinu a pití, oblečení pro pohyb v lese a dobrou obuv, pláštěnku či nepromokavou bundu, podložku na sezení na zemi (lze použít pláštěnka) a dobrou náladu.

Pedagogický doprovod potřebuje také dobrou obuv, nějaké občerstvení na cestu a uvolněnou náladu.

V případě zájmu je možné zajistit oběd v nedaleké restauraci.

 

W cena

 

200 Kč (min. 25 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Cena zahrnuje:
 • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje - uvede žáky do interaktivní hry, zajišťuje herní materiály, organizuje sportovní program a piknik, provází skupinu na cestě z nejbližší stanice metra a zpět, komunikuje s dodavateli,
 • zapůjčení barevných herních materiálů vč. orientační mapky.
 • doprovodný program a jeho materiální zabezpečení,
 • drobné občerstvení na společný piknik,
 • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • pojištění stornopoplatků,
 • dopravu na místo konání včetně jízdného MHD,
 • dopravu na místo konání (MHD po Praze - děti do 15 let jezdí po Praze ZDARMA, stačí mít s sebou jmenný seznam žáků s daty narození a razítkem školy a při kontrole jej předložit),
 • náklady na stravování účastníků,
 • osobní útratu.

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru