Veřejnost Wenku - obecně

Semináře pro pedagogy:

Nároky třídnické práce v době pandemie - online setkání
setkaniTHÚčastníci našeho kurzu "Metodika vedení třídnických hodin" opakovaně projevovali zájem o navazující setkání, kde by bylo možné sdílet zkušenosti z praxe s ostatními kolegy, získat podporu v situacích, které každodenně řeší, i rozšířit možnosti odborného pohledu na situace z vlastní praxe.

Kdy jindy byly na třídní z pohledu jejich práce se studenty a jejich starostmi kladeny větší nároky, než v dnešní době? Kdy jindy by třídní potřebovali podporu v situacích, které každodenně řeší, než dnes? V dnešních nestandartně náročných podmínkách, které se navíc mění každý den, a třídní to má vše vysvětlovat žákům, motivovat je nejen k dodržování opatření, ale i k výdrži ve studiu, chápat jejich starosti a k tomu zvládat své...

Chceme proto nabídnout možnost potkat se s kolegy, kteří řeší podobné situace a v moderovaném a strukturovaném prostoru nahlédnout témata, která řešíme, v poněkud odlišném světle. Více zde


Online TH

Akreditovaný 5hodinový vzdělávací seminář pro pedagogy středních škol, víceletých gymnázií i druhého stupně základních škol nabízíme v aktuální situaci v distanční podobě. Seminář proběhne v rámci tří 2hodiny trvajících bloků přes online konferenční rozhraní. V rámci semináře nahlédneme smysl, možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu a podíváme se i na to, jak s tím vším jde pracovat v rámci aktuálních možností distančního vzdělávání.

Seminář vznikl ve spolupráci s Gymnáziem Budějovická, kde již mnoho let probíhá projekt společného zavádění třídnických hodin jako smysluplné návaznosti na práci realizovanou v rámci adaptačních kurzů. Aktuálně navíc nabízí možnost inspirovat se zkušenostmi z praxe, rozšířit si obzory v teorii a sdílet své radosti i strasti s kolegy z různých škol, a to v tématech jak té práce "na živo" také té v aktuální distanční realitě. Více zde.

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru