Noční dozor Wenku na akci

Je-li na akci od Agentury zajištěný noční dozor, má na starosti děti od večerky do budíčku. Odpovědností nočního dozoru je zajištění nočního klidu a bezpečnosti dětí.

Noční dozor přebírá děti uložené a uklidněné. Zejména v případě mladších dětí, které si stýskají a je možné, že večerní čas je pro ně náročný, je třeba, aby jejich vyučující byli nějaký čas po večerním uložení ještě k dispozici. Rolí nočního dozoru není dohlížet nad večerní hygienou dětí či konejšit stýskající si děti (při větším počtu dětí to není ani v kapacitě 1 hlídajícího).

V průběhu služby musí být noční dozor dostupný a připravený řešit případné potřeby dětí. Konkrétní přístup se odvíjí od dispozice ubytování, věku a počtu dětí. U mladších dětí (1. stupeň ZŠ) je nezbytné, aby byl noční dozor po celou noc k nalezení v prostoru mezi pokoji. V případě starších dětí může být na svém pokoji, je-li v přímé blízkosti pokojů dětí. V takovém případě je pokoj nočního dozoru jasně označený, děti s ním byly dříve seznámeny a dveře zůstávají otevřené.

Noční dozor nemusí být nezbytně vzhůru po celou dobu své služby. Vždy se ukládá k vlastnímu odpočinku až poté, co si je jistý, že všechny děti již nějakou dobu spí. Poté kontroluje klid na pokojích a v prostoru mezi nimi v pravidelných intervalech. Klid na pokojích je primárně kontrolován poslechem. Je-li v budově klid, nevstupuje dozor v průběhu noci do pokojů. Obdobná je situace při nočním dozoru u chatek, kde je povinností nočního dozoru procházet v pravidelných a oproti budově kratších časových intervalech prostor mezi chatkami a poslechem kontrolovat klid uvnitř jednotlivých chatek. Mezi intervaly kontrolních obchůzek je noční dozor na své označené chatce. Tato chatka musí být světelně označena, aby byla k dohledání pro probudivší se děti.

Služba nočního dozoru končí budíčkem, je-li pro děti na kurzu stanoven. Dozor předává děti učitelům na pokojích. V případě dřívějšího probuzení dětí udržuje noční dozor klid a dbá na to, aby děti zůstávaly na svých pokojích. V případě starších dětí, které nemají stanovený budíček, tj. denní režim začíná časem snídaně, končí služba nočního dozoru 30 min před časem snídaně, což je považováno za pomyslný čas budíčku. Povinnosti nočního dozoru jsou do této doby tedy stejné s přihlédnutím k věku dětí.

Noční dozor řeší s žáky přestupky proti nočnímu klidu primárně samostatně a pokud možno přátelskou, nedirektivní formou. Noční dozor má právo vzbudit doprovázející pedagogy dochází-li v průběhu noci ze strany žáků k hrubému či opakovanému porušování pravidel kurzu.

Na 1 noční dozor může být maximálně 80-120 dětí. V tomto rozmezí si Agentura vyhrazuje právo zvážit možnosti dle věku dětí a typu ubytování. V případě rozdělení skupiny do 2 typů ubytování v rámci areálu je nezbytné mít 1 dozor ke každému ubytování.

Zpět nahoru