Postup při řešení kompenzace storno poplatků

Pokud je zahrnuto v ceně Akce (viz nabídka), Agentura Wenku kompenzuje svým klientům 80 % z uhrazené ceny Akce, nutná spoluúčast 20 %*.

V případě, že se některý z přihlášených nemohl z důvodů nemoci či úrazu vzniklých před zahájením Akce zúčastnit (dále jen "Neúčast"), má nárok na kompenzaci storno poplatků.

K vyplacení kompenzace je potřeba dodržet následující postup:

1) Neprodleně po vzniku Neúčasti oznámit tuto skutečnost na e-mail pojisteni@wenku.cz nebo tel.: 727 845 046 (Eliška Srnská). Agentura Vám zašle potřebný formulář – „Potvrzení neúčasti na Akci“.

2) Vyplnit získaný formulář „Potvrzení neúčasti na Akci“.

3) Zajistit si písemné potvrzení od lékaře s odůvodněním Neúčasti.

4) Oba tyto dokumenty naskenovat do formátu PDF a zaslat znovu na e-mail pojisteni@wenku.cz do 30 dnů od začátku Akce.

V případě, že tuto možnost opravdu nemáte, zašlete oba dokumenty doporučenou poštou do 30 dnů od začátku Akce na adresu:

Agentura Wenku s.r.o.
Na Hanspaulce 799/37
160 00 Praha 6 - Dejvice
 

Pokud bude vše v pořádku a v souladu se smluvními podmínkami, Agentura od ceny Akce (resp. uhrazené částky) odečte spoluúčast 20 %* a zašle zbylé peníze zpět na účet školy coby smluvnímu partnerovi, a to nejpozději do 60 dnů po doručení všech uvedených dokumentů.


* V případě, že by z jakéhokoliv důvodů kompenzaci storno poplatků využilo více jak 15 % z počtu přihlášených účastníků dané Akce, je Agentura oprávněna navýšit spoluúčast na 50% z ceny Akce.

Zpět nahoru