Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, evidujeme a zpracováváme osobní a citlivé údaje všech účastníků našich Akcí.

K osobním údajům patří jméno a příjmení, datum narození, případně e-mailová adresa a telefonní číslo. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem ubytování, pojištění u pojišťovny Generali, případně předávání informací.

K citlivým údajů patří komplexní zdravotní stav účastníků, jehož zpracování je nezbytné pro zachování zdraví našich klientů (zajištění odpovídající stravy, úprava programu, informovanost zdravotnického dozoru na Akci).

Osobní a citlivé údaje jsou uloženy na zabezpečeném firemním serveru, který má monitorovaný a omezený přístup pouze v lokální síti LAN, která je před vstupy z internetu chráněna pomocí packet firewall, neumožňující přístup k složkám v síti LAN.

K osobním a citlivým údajům mají přístup zaměstnanci Agentury Wenku v rámci sítě LAN a externí instruktoři na dané Akci v rámci podrobných informací. Všichni zaměstnanci včetně externích povinně podepisují a dodržují mlčenlivost, zdravotníci dodržují lékařské tajemství.

Zpět nahoru