Dana Machurková, DiS.

mobil: +420 727 845 046
tel: +420 222 365 709
e-mail: dana.machurkova@wenku.cz

marketing, rezervace, administrativa
diplomovaný specialista v oboru Management cestovního ruchu
průvodce poznávacích zájezdů
 
motto: SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM. TO, CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ.

 


Narodila se v Praze, ale žije ve Středních Čechách. Po maturitě na střední obchodní škole vystudovala obor Management cestovního ruchu na Vyšší obchodní podnikatelské škole v Praze. Po studiích se začala věnovat práci s dětmi v jejich volném čase - nejprve jen zájmově jako vedoucí na dětských táborech a posléze i profesně jako vedoucí zájmových útvarů v Domě dětí a mládeže a vychovatelka ve školní družině. Od dětství se věnuje tanci a aerobicu. Několik let vede dětský taneční oddíl. Nejraději má poznávací a pobytově-poznávací cesty, které občas i průvodcuje, proto se s ní občas budete moci setkat na školních exkurzích jak po ČR, tak i v německy mluvících zemích. Jejím nejblíbenějším městem je Vídeň.

Vzdělání:
- SOŠ - obchodně podnikatelská činnost,
- VOPŠ - Management cestovního ruchu (DiS.).

Odborné kurzy:
- průvodce cestovního ruchu,
- zdravotník zotavovacích akcí,
- instruktor aerobicu a cvičitel II. třídy,
- hlavní vedoucí dětských táborů.

Praxe:
- vedoucí zájmových útvarů DDM Praha 6-Suchdol,
- vychovatelka Škola Kavčí Hory,
- vedoucí dětských táborů a sportovních soustředění.

Zpět nahoru