Dana Machurková, DiS.

mobil: +420 727 845 046
tel: +420 222 365 709
e-mail: dana.machurkova@wenku.cz

Administrativa, rezervace, marketing, blogger, průvodce, zdravotník
Diplomovaný specialista v oboru Management cestovního ruchu
licence: Průvodce cestovního ruchu, Instruktor aerobicu, Hlavní vedoucí dětských táborů, Zdravotník ZA, Instruktor vodní turistiky (véce níže).
 
motto: PŘÍRODA JE MOCNÁ ČARODĚJKA...

 


Vystudovala obor Management cestovního ruchu na Vyšší obchodní podnikatelské škole v Praze. Po studiích se začala věnovat práci s dětmi v jejich volném čase - nejprve jen zájmově jako vedoucí na dětských táborech, posléze i profesně jako vedoucí zájmových útvarů v Domě dětí a mládeže a vychovatelka ve školní družině, chvíli i jako zastupující učitelka na 1. stupni ZŠ.
Od dětství se věnuje standardním a latinsko-americkým tancům a aerobicu. Několik let vede dětský taneční oddíl a vodácký oddíl. Nejraději vodní turistiku na kánoi, kajaku či paddleboardu, dále poznávací a pobytově-poznávací cesty, proto se s ní budete moci setkat na vodáckých kurzech a školních poznávacích zájezdech jak po ČR, tak i v německy mluvících zemích. Její nejoblíbenější cizí zemí je Rakousko, ale ráda cestuje po celé Evropě.
Aktuálně se hlásí na vysokou školu pedagogickou, obor Výchova ke zdraví a Biologie.

Vzdělání:
- dva semestry (1. ročník) na TUL, obor Pedagogika volného času
- VOPŠ, obor Management cestovního ruchu (DiS.)
- SOŠ, obor Obchodně-podnikatelská činnost.

Kurzy a semináře:
- Ošetření drobných úrazů (seminář ČČK)
- Strach u psů (seminář zájmový)
- Instruktor vodní turisticky (akreditace MŠMT)
- Cvičíme na bosu (seminář ČOS)
- Správným držením těla k radosti z tance (seminář SPV)
- Aerobik a hudební formy (seminář ČOS)
- Zdravotník zotavovacích akcí (akreditovaný kurz ČČK)
- Hlavní vedoucí dětských táborů (akreditovaný kurz ČČK)
- Instuktor aerobicu (akreditace MŠMT)
- Průvodce cestovního ruchu (akreditace MŠMT)

Zpět nahoru