Dana Machurková, DiS.

mobil: +420 727 845 046
tel: +420 222 365 709
e-mail: dana.machurkova@wenku.cz

Marketing, rezervace, administrativa, průvodce, zdravotník
Diplomovaný specialista v oboru Management cestovního ruchu
licence: Průvodce cestovního ruchu, Zdravotník zotavovacích akcí, Hlavní vedoucí dětských táborů, Instruktor aerobicu
 
motto: SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM. TO, CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ.

 


Sice se narodila v pražské porodnici, ale celý život žije ve Středních Čechách. Vystudovala obor Management cestovního ruchu na Vyšší obchodní podnikatelské škole v Praze. Po studiích se začala věnovat práci s dětmi v jejich volném čase - nejprve jen zájmově jako vedoucí na dětských táborech, posléze i profesně jako vedoucí zájmových útvarů v Domě dětí a mládeže a vychovatelka ve školní družině. Od dětství se věnuje tanci a aerobicu. Několik let vede dětský taneční oddíl. Nejraději má poznávací a pobytově-poznávací cesty, proto se s ní občas budete moci setkat na školních poznávacích zájezdech jak po ČR, tak i v německy mluvících zemích. Její nejoblíbenější cizí zemí je Rakousko, ale ráda cestuje po celé Evropě.

Vzdělání:
- SOŠ - obchodně podnikatelská činnost,
- VOPŠ - Management cestovního ruchu (DiS.).

Odborné kurzy:
- průvodce cestovního ruchu,
- zdravotník zotavovacích akcí,
- instruktor aerobicu a cvičitel II. třídy,
- hlavní vedoucí dětských táborů.

Praxe:
- vedoucí zájmových útvarů DDM Praha 6-Suchdol,
- vychovatelka Škola Kavčí Hory,
- vedoucí dětských táborů.

Zpět nahoru