Východní Berlín a život v komunismu - zahraniční školní exkurze

Východní Berlín a život v komunismu
 
Termín: dle dohody (2 dny - 1 noc)
 

Poznávací exkurze za stopami komunismu v bývalém NDR nás nechá nahlédnout do každodenního života v době existence Berlínské zdi a tzv. Východního bloku. Cílem exkurze je udržovat povědomí mladé generace o totalitním režimu po druhé světové válce, který po desetiletí vládl i u nás.


1. den: v brzkých ranních hodinách odjezd do Berlína, hlavního města Spolkové republiky Německo. Vzdělávací workshop u Památníku Berlínské zdi spojený s návštěvou Dokumentačního centra. Přesun do centra bývalého východního Berlína na Alexander Platz. Návštěva interaktivního DDR Muzea, jedné z nejnavštěvovanějších atrakcí Berlína, kde nahlédneme do každodenního života v bývalém NDR. Ubytování v Berlíně.

2. den: pěší procházka po městě, během níž zhlédneme bývalý hraniční přechod mezi Východním a Západním Berlínem Checkpoint Charlie, monumentální Památník holocaustu, symbol města Brandenburskou bránu, budovu bývalého Říšského sněmu(návštěvu Reichstagu nelze vzhledem ke zpřísnění bezpečnostních opatření zcela garantovat)a další. V odpoledních hodinách přesun k venkovní East Side Gallery - souvislý zbytek Berlínské zdi, který je pomalován graffiti umělců z celého světa. Návštěva Stasi muzea - bývalé tajné služby východního Německa. Návrat do ČR v nočních hodinách.
 
Uvedený program je orientační a bude přizpůsoben volným termínů workshopů. Pobyt je možné i prodloužit.
 
 

Fascinují mě příběhy pamětníků z wvww.pametnaroda.cz. Osudy některých lidí žijících v komunismu jsou děsivé. Stejně děsivé jako skutečnost, že se něco takového dělo v naší zemi, v našem městě, v naší ulici před pár lety.

V Berlíně téma komunismu dokázali precizně zmapovat a pojmenovat. Na Berlínskou zeď se dá sáhnout, slouží umělcům a dodnes se symbolicky v podobě dlažby táhne celým městem. Budova tajné policie (Stasi) slouží jako muzeum a mě donutila k zamyšlení, jak bych se asi v téhle době choval, na jaké bych byl straně???

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena
 
 
 
2 990 Kč (min. 40 platících studentů, 3x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
3 490 Kč (min. 30 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů, dle místa odjezdu a typu ubytování. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 
 
 
Cena zahrnuje:
 • dopravu autobusem s bezpečnostními pásy,
 • videoprojekci související s tématem školní exkurze,
 • 1x ubytování v hostelu na vícelůžkových pokojích,
 • 1x snídaně v hostelu,
 • služby technického průvodce v průběhu celé exkurze - doprovází zájezd bez nutnosti výkladu a technicky zabezpečuje veškeré body programu - organizuje nástup do autobusu, přestávky během cesty, zajišťuje vstupné, komunikuje s místními průvodci a dodavateli,
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
 • pojištění klientů (zahraniční připojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
 • vstupné do uvedených památek - workshop u Památníku Berlínské zdi, DDR Muzeum a Stasi Muzeum (cca 12 Euro),
 • jízdné berlínskou MHD (cca 6 Euro),
 • náklady na stravování mimo snídaně v hostelu,
 • osobní útraty studentů
 • noční dozor.

 

Zpět nahoru