Evropský parlament a Europa Park - zahraniční školní exkurze

Evropský parlament a Europa Park


Termín: dle dohody (2 dny - 2 noci)

Pro podporu výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech jsme do naší nabídky zařadili kombinovanou zábavně vzdělávací exkurzi do Evropského parlamentu a zábavního parku Europa-park, kde se mohou studenti nenásilnou a zábavnou formou seznámit s tradičními charakteristikami, kulturními, technickými i historickými výjevy nejvýznamnějších evropských zemí. Následně si pak při návštěvě Evropského parlamentu rozšíří své znalosti o fungování Evropské unie.


1. den: v nočních hodinách přesun autobusem do největšího zábavního parku v Evropě, který v letošním roce 2015 slaví již 40 let své existence. Zde se nalézá bezpočet nejen zábavních, ale i vzdělávacích atrakcí, jako například miniatury evropských zemí s jejich charakteristickými výjevy na ploše 85 hektarů. Celé panorama parku. Přesun do ubytování v blízkosti Štrasburku.

2. den: snídaně. Prohlídka Evropského parlamentu s místním průvodcem. Výklad o úloze a práci Evropského parlamentu. Pokud to provoz umožní, je možné se v rámci návštěvy setkat s poslancem Evropského parlamentu nebo „živě" sledovat rozpravu z galerie pro návštěvníky.
Následuje prohlídka Štrasburku s místním průvodcem rozdělena do dvou fází. Nejprve se s původcem vypravíme na okružní jízdu autobusem a zhlédneme zajímavé periferie města. Následně navštívíme samotné centrum Štrasburku, které je pod patronací organizace UNESCO. Po prohlídce celého města noční přesun zpět do ČR.

Přečtěte si: Podmínky vycestování žáků do 18 let do zahraničí bez zákonného zástupce

Evropská unie, jako každý velký projekt, je milována i zatracována. Kdyby nic jiného, tak nám „dala“ Schengenský prostor, díky kterému můžeme nasednout do autobusu a bez zdlouhavých hraničních kontrol si vytvořit svůj vlastní názor přímo v jednom z jejich sídel…

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena

 


4 100 Kč (min. 45 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
4 600 Kč (min. 35 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů, dle místa odjezdu a typu ubytování. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje
 • dopravu autobusem s bezpečnostními pásy,
 • videoprojekci související s tématem školní exkurze,
 • 1x ubytování v hostelu na vícelůžkových pokojích,
 • 1x snídaně v hostelu,
 • vstup do Europa-park,
 • prohlídku Evropského parlamentu s místním průvodcem v češtině - podá účastníkům odborný výklad o historii a zajímavostech daného místa,
 • prohlídku Štrasburku s místním průvodcem v češtině - podá účastníkům odborný výklad o historii a zajímavostech daného místa,
 • služby technického průvodce v průběhu celé exkurze - doprovází zájezd bez nutnosti výkladu a technicky zabezpečuje veškeré body programu - organizuje nástup do autobusu, přestávky během cesty, zajišťuje vstupné, komunikuje s místními průvodci a dodavateli,
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
 • pojištění klientů (zahraniční připojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu).
 

Cena nezahrnuje

 • náklady na stravování mimo snídaně v hostelu,
 • osobní útraty studentů.
Zpět nahoru