Evropský parlament a Europa Park - zahraniční školní exkurze

Evropský parlament a Europa Park


Termín: dle dohody (2 dny - 2 noci)

Pro podporu výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech jsme do naší nabídky zařadili kombinovanou zábavně vzdělávací exkurzi do Evropského parlamentu a zábavního parku Europa-park, kde se mohou studenti nenásilnou a zábavnou formou seznámit s tradičními charakteristikami, kulturními, technickými i historickými výjevy nejvýznamnějších evropských zemí. Následně si pak při návštěvě Evropského parlamentu rozšíří své znalosti o fungování Evropské unie.


1. den: v nočních hodinách přesun autobusem do největšího zábavního parku v Evropě, který v letošním roce 2015 slaví již 40 let své existence. Zde se nalézá bezpočet nejen zábavních, ale i vzdělávacích atrakcí, jako například miniatury evropských zemí s jejich charakteristickými výjevy na ploše 85 hektarů. Celé panorama parku. Přesun do ubytování v blízkosti Štrasburku.

2. den: snídaně. Prohlídka Evropského parlamentu s místním průvodcem. Výklad o úloze a práci Evropského parlamentu. Pokud to provoz umožní, je možné se v rámci návštěvy setkat s poslancem Evropského parlamentu nebo „živě" sledovat rozpravu z galerie pro návštěvníky.
Následuje prohlídka Štrasburku s místním průvodcem rozdělena do dvou fází. Nejprve se s původcem vypravíme na okružní jízdu autobusem a zhlédneme zajímavé periferie města. Následně navštívíme samotné centrum Štrasburku, které je pod patronací organizace UNESCO. Po prohlídce celého města noční přesun zpět do ČR.

Evropská unie, jako každý velký projekt, je milována i zatracována. Kdyby nic jiného, tak nám „dala“ Schengenský prostor, díky kterému můžeme nasednout do autobusu a bez zdlouhavých hraničních kontrol si vytvořit svůj vlastní názor přímo v jednom z jejich sídel…

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena

 


3 100 Kč (min. 45 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
3 600 Kč (min. 35 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů, dle místa odjezdu a typu ubytování. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje
 • dopravu autobusem s bezpečnostními pásy,
 • videoprojekci související s tématem školní exkurze,
 • 1x ubytování v hostelu na vícelůžkových pokojích,
 • 1x snídaně v hostelu,
 • vstup do Europa-park,
 • prohlídku Evropského parlamentu s místním průvodcem v češtině - podá účastníkům odborný výklad o historii a zajímavostech daného místa,
 • prohlídku Štrasburku s místním průvodcem v češtině - podá účastníkům odborný výklad o historii a zajímavostech daného místa,
 • služby technického průvodce v průběhu celé exkurze - doprovází zájezd bez nutnosti výkladu a technicky zabezpečuje veškeré body programu - organizuje nástup do autobusu, přestávky během cesty, zajišťuje vstupné, komunikuje s místními průvodci a dodavateli,
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
 • pojištění klientů (zahraniční připojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu).
 

Cena nezahrnuje

 • náklady na stravování mimo snídaně v hostelu,
 • osobní útraty studentů.
Zpět nahoru