Archeologický park Carnuntum a NP Podyjí - zahraniční školní exkurze

Archeologický park Carnuntum a NP Podyjí
 
Termín: dle dohody (2 dny - 1 noc)


Odborníci se shodují, že názorná výuka a možnost látku si „osahat" je ve většině případů nejefektivnějším způsobem, jak si ji vrýt do paměti. Pojďte si s námi osahat kus přírody i historie.

V Dolním Rakousku, 3,5 hodiny jízdy od Prahy, se nachází zachovalé ruiny starořímské pevnosti Carnuntum, významné metropole, kde se za vlády Tiberia, Marca Aurelia nebo Septimia Severa psaly světové dějiny. Můžete zde proniknout nejen do způsobu života lidí na počátku našeho letopočtu, ale máte také jedinečnou možnost sledovat archeology přímo při rekonstrukci ojedinělých kusů historie.
Cestu do Carnuntua jsme spojili s návštěvou Národního parku Podyjí, kde se můžete dotknout kusu nedotčené přírody a obohatit studenty zážitkovou formou environmentální výchovy.
 
1. den: v brzkých ranních hodinách odjezd směr Znojmo, Národní park Podyjí. Prohlídka NP Podyjí s místním průvodcem, environmetální výchova: seznámení s geologií, flórou a faunou parku, s ochranou a péčí o území a s odkazem na paměť krajiny, která nás obklopuje a působí na nás. Kreativní hry - vnímání přírody. Ubytování Znojmo/Vranovská přehrada.
 
2. den: snídaně, přesun do Petronell - Carnuntum (Rakousko), místa někdejší významné metropole starého římského impéria. Prohlídka archeologického parku: v rámci fascinující cesty skrze starou římskou městskou čtvrť můžete navštívit měšťanský dům, nádhernou vilu nebo veřejné termální lázně. Rekonstrukce těchto objektů v Carnuntuu nejsou žádnými fiktivními kulisami, nýbrž plně funkčními objekty. Váš zážitek bude rozšířen o dojmy z nádherně zrekonstruované římské zahrady. V závěru cesty bude vše doplněno o zajímavosti o módě, kráse, lázeňské kultuře, hygieně nebo výživě dané doby.
Zážitkový-vzdělávací program v archeologickém parku: „Archeologická zkušenost" - po krátké prohlídce amfiteátru mohou studenti sami vyzkoušet, jak skuteční archeologové pracují a získají možnost dozvědět se o jejich vědecké činnosti a technice, kterou používají. Přesun zpět do místa odjezdu.
 
 

Mám rád tu atmosféru přejezdu hranic, kdy jste ještě v zemi, v které jste a už cítíte, vidíte znaky té sousední. No a potom se to otočí. Už jste tam, kde jste už chtěli být, je to nové, ale trochu stále cítíte vlivy země, v které jste byli předtím. No a tady to trojmezí…

Matouš Novák, matous.novak@wenku.cz, tel.: 724 623 660

W cena

 


3 500 Kč (min. 40 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
3 800 Kč (min. 30 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků, pedagogů i instruktorů, dle místa odjezdu a typu ubytování. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
 • dopravu autobusem s bezpečnostními pásy,
 • videoprojekci související s tématem školní exkurze,
 • 1x ubytování v penzionu na vícelůžkových pokojích,
 • 1x snídaně v penzionu,
 • program s místním průvodcem v NP Podyjí - podá účastníkům odborný výklad o historii a zajímavostech daného místa,
 • prohlídku archeologického parku s místním průvodcem - podá účastníkům odborný výklad o historii a zajímavostech daného místa,
 • zážitkový vzdělávací program v archeologickém parku s profesionálním průvodcem (cca. 150 min.),
 • služby technického průvodce v průběhu celé exkurze - doprovází zájezd bez nutnosti výkladu a technicky zabezpečuje veškeré body programu - organizuje nástup do autobusu, přestávky během cesty, zajišťuje vstupné, komunikuje s místními průvodci a dodavateli,
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
 • pojištění klientů (zahraniční připojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu).
 

Cena nezahrnuje:

 • náklady na stravování mimo snídaně v penzionu,
 • osobní útraty studentů
 • noční dozor.
Zpět nahoru