Wenku Parťáctví

Wenku Parťáctví

Projekt Wenku Parťáctví nabízí úlevu rodičům a podporu dětem prostřednictvím našich instruktorů - takzvaných Parťáků, kteří s dětmi udržují kontinuální kontakt a snaží se být nápomocni ve všech aspektech této doby. Parťák, kterého si můžete z výběru zvolit sami na základě osobních sympatií, se bude Vašemu dítěti věnovat minimálně 2 hodiny týdně, a to formou:

 • 1 hodina online
 • 1 hodina společná procházka

Cílem a náplní setkání je: 

 • podpora zvládání školních požadavků: společné konzultování domácích úkolů, zkoušení z probrané látky, společné čtení či procvičování, diskuse nad školními tématy, cokoli je potřeba a dokážeme společně v režimu online či venkovní procházky;
 • podpora zvládání nároků doby: společné sdílení, jaké to je, co je náročné, co štve atd. Prostor pro ventilaci emocí, „vypovídání“, podpora dospělého parťáka, který je tu v danou chvíli „jen pro mě“;
 • osobnostní a sociální rozvoj dítěte: dnešní doba minimalizace sociálních kontaktů ubírá mladým lidem příležitosti k důležitému vývoji. Prostor setkání s novým dospělým kamarádem nabízí příležitost sociálního poznávání, nácvik komunikace, sdílení potřeb, orientace ve vlastních emocí i prostor pro polemiku či vymezování hranic;
 • zdravý pohyb: v rámci možností aktuálně platných opatření vezme Parťák dítě alespoň jednou týdně na hodinovou procházku. V případě zájmu je po vzájemné dohodě možné zapojit i aktivnější program (běh, protažení, zábavné cviky, sněhové radovánky, hru s míčem aj.).

Výhody zkušeného dospělého Parťáka: 

 • Parťáci  Wenku nabízí vymezený čas dospělého, který může věnovat svou energii a pozornost výhradně dítěti.
 • Parťáci Wenku pracují na obsahu i směřování setkání tak, aby byla efektivně využita a odpovídala potřebám dítěte.
 • Parťáci  Wenku jsou zkušení a interně školení instruktoři programů pro školní kolektivy.
 • Parťáci  Wenku se řídí zásadami Etického kodexu instruktora Wenku.
 • Parťáci  Wenku jsou vázáni mlčenlivostí o osobních informacích, které se při kontaktu se svým malým Parťákem dozví.
 • Parťáctví Wenku spadá pod odbornou garanci a metodické vedení psycholožky Mgr. Jany Lidické.
 • Parťáctví Wenku zastřešují zkušenosti Agentury  Wenku  s.r.o., certifikovaného poskytovatele programů primární prevence.

Zajištění epidemiologické bezpečnosti setkání parťáků je dáno přímo zvolenou formou, která probíhá ve dvou variantách: 

 • setkání online jsou určena k primárnímu navázání kontaktu a seznámení, následně pak zejména k řešení školních úkolů, ke kterým je třeba používat sešity, učebnice či jiné pomůcky. Online setkání probíhá přes rodinou zvolenou komunikační platformu, tedy takovou, se kterou má dítě zkušenosti a umí ji ovládat;
 • společné procházky, tedy setkání probíhající ve venkovním prostoru, s ochranou nosu a úst a v bezpečném rozestupu probíhá na rodinou zvoleném místě v Praze a v čase dle domluvy. Náplní těchto setkání je vedle pohybu zejména sdílení nároků zvládání aktuální situace a osobnostní a sociální rozvoj. 

Základní koncept setkání obsahuje kombinaci obou forem, nicméně po domluvě je možné zvolit pouze jednu z variant.

Parťáctví Wenku je ošetřeno smlouvou s rodiči/zákonnými zástupci.

W cena

1 250 Kč - zkušební balíček (5 hodin, z toho min. 2 procházky), PŘIHLÁŠKA on-line

2 400 Kč - základní balíček (10 hodin, z toho 5 procházek), PŘIHLÁŠKA on-line

4 750 Kč - pokročilý balíček (20 hodin, z toho 10 procházek), PŘIHLÁŠKA on-line

V případě varianty pouze on-line započítáváme hodinu zdarma na každých 5 hodin balíčku (tj. zkušební balíček +1, základní balíček +2, pokročilý balíček +4 hodiny s parťákem zdarma nad stanovený počet).

Máte-li k akci jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na uplne@wenku.cz, telefonu 724623660 nebo přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
 • služby instruktora v rozsahu dle zvoleného balíčku,
 • související administrativní služby,
 • dopravu instruktora na místo setkání,
 • materiální zajištění případné domluvené pohybové aktivity.
 
Cena nezahrnuje:
 • dopravu dítěte na místo setkání. 

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru