Webinář: Práce s konflikty v třídním kolektivu

Práce s konflikty v třídním kolektivu - webinář

8hodinový prožitkový vzdělávací seminář pro pedagogy  základních i středních škol.

V rámci práce naší práce s třídními kolektivy i pedagogy se často setkáváme s tématy, kdy dospělý vstupuje do situace konfliktu žáků. Z pozice autority je od něj mnohdy očekáváno vyřešení. Potřeba rychlého jednání nás mnohdy vede k zákroku, který nemusí respektovat potřeby účastníků i reálný průběh konfliktu, a situaci uhladí pro „teď a tady“, nicméně kořeny sporu nevyřeší a zejména nenaučí účastníky, jak obdobné situaci příště předejít. Přístup respektující emoční náboj konfliktu, potřeby účastníků i neznámý díl subjektivní pravdy na obou stranách se při tom nevylučuje s potřebou pevného držení hranic, domluvených pravidel a norem chování. Je naopak cestou, jak učit žáky sociálním dovednostem, které jim pomohou vypořádat se časem s obdobnými situacemi samostatně. Vstupní investice, která může vyžadovat více našeho času i úsilí, se tak s postupujícím časem práce s žáky zúročí.

Nabízíme jednodenní interaktivní webinář, v rámci kterého se zaměříme na poodhalení roušky pochodů v pozadí konfliktních situací i našich přirozených tendencí k reagování. Současně nahlédneme možnosti jiných cest reagování a také si je společně vyzkoušíme.

Termíny:
otevřené termíny pro veřejnost budou vypsány po udělení akreditace v březnu 2021
V případě zájmu o absolvování webináře v období leden-únor bez akreditace pište na info@vzdelavani-wenku.cz.
Webináře otevíráme již od počtu 3 účastníků.

Lektor: Mgr. Jana Lidická

Webinář je dělen do čtyř tematických bloků v délce 90min:

V rámci prvního bloku se vedle seznámení s účastníky věnujeme vymezení pojmu konflikt, co si pod ním představujeme, jak mu rozumíme, jaké s ním máme zkušenosti. Společně si ujasňujeme, co pro naše potřeby konflikt znamená a co se v takové situaci děje, a to jak v rovině myšlení, chování, tak zejména emocí. Dále se zaměřujeme na to, jaké potřeby mohou stát v pozadí konfliktních situací, a co je typické pro konfliktní situace ve školním prostředí.

V druhém bloku se blíže zaměřujeme na samotný průběh konfliktu z pohledu prožívání účastníků i třetí strany, která do konfliktní situace vstupuje. Blíže se věnujeme tématu emocí a jejich vlivu na naše reagování, a také příčinám chování, které lze označovat za problémové. Zaměřujeme se na naše přirozené tendence k reagování, jejich přínosy i úskalí, a blíže si analyzujeme trest, jeho přínosy a zápory.

Třetí blok je věnován tématu řešení konfliktu. V návaznosti na pojmenované principy se zaměříme na efektivní způsoby reagování v souladu s těmito skutečnostmi. Zaměříme se na téma přirozených důsledků jako alternativy trestu, empatické reakce jako tématu ošetření emocí před tím, než je možné řešit cokoli dalšího, ale také téma pevného držení hranic a nastavených pravidel. V neposlední řadě se podíváme na možnosti komunikace v situaci konfliktu, které si následně vyzkoušíme v praktickém cvičení.

V rámci závěrečného bloku budeme nejprve pokračovat v nácviku nově získaných dovedností a podíváme se také na možnosti prevence konfliktních situací skrze práce se skupinou

Program je veden formou interaktivního webináře. Většina témat je uváděna společnou diskusí a fakta a doporučené postupy jsou tak vyvozovány převážně v reakci na výstupy ze společné tvorby. Skrze imaginace jsou účastnici vedeni k vytěžení vlastních zážitků a možnosti ukotvení či přerámování potřeb a efektivního reagování v situaci konfliktu.

Webinář proběhne přes online konferenční rozhraní Zoom.us. Vzhledem k interaktivní povaze setkání bychom prosili o připojení i s kamerou a zvukem zapojeným přes sluchátka (z důvodu zajištění soukromí pro sdílení účastníků).

Webinář je koncipován pro účast 3-15 osob, pro účast je nezbytná registrace.

Vzdělávací program byl podán k akreditaci MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dne 4.1.2021, a to jak v prezenční tak online formě. Předpokládaný termín akreditace únor 2021.

Akreditace instituce ze dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1

W cena

 zaváděcí cena v neakreditované verzi 1250 Kč

V případě zájmu o absolvování webináře v období leden-únor bez akreditace pište na info@vzdelavani-wenku.cz

Cena zahrnuje:
  • 8 vyučovacích hodin webináře vedeného psycholožkou Agentury Mgr. Janou Lidickou, celková časová dotace včetně přestávek je 7,5hod (4 bloky á 90min rozděleny 30min psychohygienickými pauzami),
  • osvědčení o absolvování webináře,
  • technickou podporu pro připojení k webináři,
  • materiální zajištění semináře.
 

Nabízíme také online setkání třídních učitelů na téma Nároky třídnické práce v době pandemie.  


 Pro podrobnější informace k semináři nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře nebo přímo na email jana.lidicka@wenku.cz.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

 

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru