Veřejnost Wenku - obecně


Oblastí Lužických jezer na In-line
 
Termín: 3. - 7. 8. 2022
Mezi Berlínem a Drážďanami vzniklo po rekultivaci hnědouhelných dolů 21 umělých jezer dokonale uzpůsobených k rekreaci a sportovnímu vyžití. Podél břehů Lužických jezer vede skoro nekonečné množství in-line stezek s hladkým asfaltem o šířce až 2,5 m.. Více zde

Vzdělávání Wenku pro pedagogickou veřejnost

Agentura Wenku je akreditovanou institucí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (více o akreditaci). Vzdělávací akce nabízíme jak na zakázku pro pedagogický sbor celé školy, tak vypisujeme otevřené vzdělávací akce pro pedagogickou veřejnost.

Vzhledem k narůstající nabídce seminářů jsme se pro přehlednost rozhodli rozdělit naše webové stránky a pro vzdělávací akce vyytvořili speciální stránku: www.vzdelavani-wenku.cz.

Zde nalezente veškeré podrobné informace k našim seminářům. V aktuální nabídce jsou témata zaměřená na vedení třídnických hodin a práci s konflikty v třídním kolektivu.Více o našich vzdělávacích programech pro pedagogy.

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru