Londýn - Školní zájezdy

Londýn

Termín: dle dohody (5 dnů - 2x ubytování)

Poznávací zájezd do metropole Velké Británie, sídla britských králů i Sherlocka Holmese, města dvoupatrových autobusů a uniformovaných "bobíků"

1.den:
- v časných odpoledních hodinách odjezd od školy,
- přejezd přes Německo a Francii, trajektem nebo Eurotunelem přes kanál La Manche do hlavního města Velké Británie.

2.den:
- prohlídka centra Londýna se všemi dominantami: symbol města - věž Big Ben, budovy westminsterského Parlamentu, opatství Westminster Abbey, proslulá náměstí Trafalgar Square a Piccadilly Circus, vládní ulice Whitehall se sídlem premiéra v Downing Street, rezidence britské královny – Buckinghamský palác, čtvrti Soho a Chinatown, přes řeku Temži k obřímu kolu London Eye,
- ubytování.

3.den:
- pokračování prohlídky symbolů města: katedrála svatého Pavla s druhou největší kopulí na světě - možnost výstupu na kopuli s nádherným výhledem,
- hrad Tower s korunovačními klenoty - dříve nechvalně proslulý jako vězení a popraviště, slavný most Tower Bridge,
- možnost lodního výletu po Temži, kolem mrakodrapu The Gherkin („Kyselá okurka") do Greenwiche (nultý poledník, Královská observatoř, výhled na ultramoderní čtvrť Docklands).

4.den:
- dle výběru možnost návštěvy muzea voskových figurín Madame Tussaud´s, nabytého British Museum (bohaté sbírky ze starého Egypta, Řecka, Říma a mnohé další) nebo Natural History Museum („živé" exponáty dinosaurů),
- procházka Hyde Parkem kolem Royal Albert Hall,
- navečer odjezd a přes kanál La Manche zpět do Francie a do ČR.

5.den:
- návrat zpět ke škole pravděpodobně v odpoledních hodinách.

W cena

 

5 480 Kč (min. 40 platících studentů, 2x neplatící pedagog, 1x organizátor)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků a pedagogů a dle místa odjezdu. Kontaktovat nás můžete přes níže vložený formulář.

Cena zahrnuje:

 • dopravu autobusem na místo a zpět i během programu,
 • videoprojekci související s tématem školního zájezdu,
 • poplatky za trajekt, nebo Eurotunel přes kanál La Manche,
 • 2x ubytování v hostelu či hotelu typu F1,
 • služby průvodce - delegáta po celou dobu akce,
 • informační materiály,
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.,
 • pojištění klientů (zahraniční připojištění, pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu).

Cena nezahrnuje:

 • vstupné do památek a lodní výlet,
 • náklady na stravování,
 • osobní útraty studentů.

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Zpět nahoru