Postup při řešení storno poplatků

 

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Pojišťovna a.s. Pro vrácení storno poplatků je tedy třeba dodržet následující postup předepsaný pojišťovnou.

1) Stáhněte si formulář s názvem:
Oznámení škodné události z cestovního pojištění“ s předvyplněným číslem naší pojistné smlouvy.

2) Vyplňte formulář:
- nacionále klienta,
- druh pojistné události: (zaškrtnout) zrušení či přerušení zahraniční cesty,
- způsob proplácení škodné události,
- popis škodné události.

3) K formuláři prosím doplňte následující informace/dokumenty:
- kopii potvrzení o uhrazení zájezdu,
- kopii lékařské zprávy (dokládající neschopnost zúčastnit se zájezdu),
- na papír připsat údaje o CK:
Agentura Wenku s.r.o.
Na Hanspaulce 799/37
160 00 Praha 6, Dejvice

Připište, prosím, také výši storno poplatků: 3.000,-Kč pokud se jednalo o zájezd v rámci České republiky, 10.000,-Kč pokud se jednalo o zahraniční zájezd.

4) Všechny tyto informace a dokumenty:

- zašlete poštou nejpozději do 30 dní po skončení akce na adresu pojišťovny:

Generali Pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna Vám obratem zašle 80% z ceny zájezdu zpět. Nejpozději však do 60 dní po doručení všech potřebných dokumentů.

Zpět nahoru