Postup při řešení stornopoplatků

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Slavia pojišťovny a.s. Pro vrácení částky z ceny Akce (se spoluúčastí 20 %) je tedy třeba dodržet postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl-li některý z žáků/žákyň pojištěných proti hrazení stornopoplatků ze zdravotních důvodů včetně karantény nařízení a potvrzené lékařem či hygienickou stanicí odjet na Akci pořádanou Agenturou Wenku (dále je "Škodní událost"), je potřeba dodržet následující postup:

1) Neprodleně po vzniku Škodní události (nejpozději do 14 dnů od začátku Akce) oznámit tuto skutečnost cestovní kanceláři Agentura Wenku na e-mailu pojisteni@wenku.cz nebo tel.: 727 845 046 (Eliška Srnská). Agentura Vám zašle potřebné formuláře.

2) Zajistěte si písemné potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice.

3) Dovyplňte tiskopis pojišťovny "Oznámení škodní události - cestovní pojištění", který Vám částečně předvyplněný zašle Agentura Wenku. Agenturou předvyplněné kolonky již neměňte.

4) K formuláři je třeba ještě přiložit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu/cesty a pojistného (dodá Vám Agentura Wenku),
- údaje o CK a výši stornopoplatků (dodá Vám Agentura Wenku).

5) Všechny tyto dokumenty zašlete doporučenou poštou do 30 dnů od začátku Akce na adresu pojišťovny:

Slavia pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Táborská 940/31
140 00 Praha 4

nebo nascanujte do formátu PDF a zašlete na e-mail: lpu@slavia-pojistovna.cz

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna od ceny AKce odečte pojištění a spoluúčast 20 % a zašle zbylé peníze na Vámi uvedený účet, a to nejpozději do 90 dnů po doručení všech potřebných dokumentů.

Zpět nahoru