Postup při řešení storno poplatků

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Česká pojišťovna a.s. Pro vrácení částky z ceny Akce (bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí 20 %) je tedy třeba dodržet postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl-li některý z žáků/žákyň pojištěných proti hrazení stornopoplatků ze zdravotních důvodů (kromě karantény) odjet na Akci pořádanou Agenturou Wenku (dále je "Škodní událost"), je potřeba dodržet následující postup:

1) neprodleně po vzniku Škodní události (nejpozději do 14 dnů od začátku Akce) oznámit tuto skutečnost cestovní kanceláři Agentura Wenku na e-mailu dana.machurkova@wenku.cz. Agentura Vám zašle potřebné formuláře.

2) Zajistěte si potvrzení od lékaře nejlépe na předepsaném formuláři, který si můžete stáhnout zde.

3) Dovyplňte tiskopis pojišťovny "Oznámení pojistné události z cestovního pojištěný", který Vám částečně předvyplněný zašle Agentura Wenku. Agenturou předvyplněné kolonky již neměňte.

4) K formuláři je třeba ještě přiložit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu/cesty a pojistného (dodá Vám Agentura Wenku),
- údaje o CK a výši stornopoplatků (dodá Vám Agentura Wenku).

5) Všechny tyto dokumenty zašlete doporučenou poštou do 30 dnů od začátku zájezdu/cesty na adresu pojišťovny:

Generali Česká pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
P. O. BOX 305
659 05 Brno

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna od ceny zájezdu odečte pojištění (případně ještě spoluúčast) a zašle peníze na Vámi uvedený účet, a to nejpozději do 90 dnů po doručení všech potřebných dokumentů.

Zpět nahoru