Postup při řešení storno poplatků

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Česká pojišťovna a.s. Pro vrácení přibližně 80 % z ceny Akce je tedy třeba dodržet následující postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl/a-li se některý/á z žáků ze zdravotních důvodů zúčastnit Akce pořádané Agenturou Wenku, případně musel/a-li z Akce ze zdravotních důvodů předčasně odjet (dále je "Škodní událost"), je potřeba do 30 dnů od začátku Akce zažádat pojišťovnu o navrácení peněz. Je nezbytné, aby jako plátci žádali pojišťovnu přímo zákonní zástupci žáka.

1) Je potřeba neprodleně po vzniku události (nejpozději do 14 dnů od začátku Akce), která znemožňuje zahájit cestu, oznámit tuto skutečnost cestovní kanceláři Agentura Wenku na e-mailu dana.machurkova@wenku.cz. Agentura Vám zašle potřebné formuláře.

2) Zajistěte si potvrzení od lékaře nejlépe na předepsaném formuláři, který si můžete stáhnout zde.

3) Dovyplňte tiskopis pojišťovny "Oznámení pojistné události z cestovního pojištěný", který Vám částečně předvyplněný zašle Agentura Wenku. Agenturou předvyplněné kolonky již neměňte.

4) K formuláři je třeba ještě přiložit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu/cesty a pojistného (dodá Vám Agentura Wenku)
- údaje o CK a výši stornopoplatků (dodá Vám Agentura Wenku)

5) Všechny tyto dokumenty zašlete doporučenou poštou do 30 dnů od začátku zájezdu/cesty na adresu pojišťovny:

Generali Česká pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
P. O. BOX 305
659 05 Brno

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna od ceny zájezdu odečte pojištění a zašle 80 % na Vámi uvedený účet, a to nejpozději do 60 dnů po doručení všech potřebných dokumentů.

Zpět nahoru