Postup při řešení storno poplatků

 

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Pojišťovna a.s. Pro vrácení přibližně 80 % z ceny Akce je tedy třeba dodržet následující postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl/a-li se některý/á z žáků ze zdravotních důvodů zúčastnit Akce pořádané Agenturou Wenku, případně musel/a-li z Akce ze zdravotních důvodů předčasně odjet (dále je "Škodná událost"), je potřeba do 30 dnů od začátku Akce zažádat pojišťovnu o navrácení peněz. Je nezbytné, aby jako plátci žádali pojišťovnu přímo zákonní zástupci žáka.

V každém případě při vzniku Škodné události prosím kontaktujte Agenturu Wenku na: dana.machurkova@wenku.cz.

1) Stáhněte si formulář s názvem:
Oznámení škodné události z cestovního pojištění“ s předvyplněným číslem naší pojistné smlouvy.

2) Vyplňte formulář:
- číslo pojistné smlouvy: PŘEDVYPLNĚNO
- údaje pojištěného: Vašeho syna/dcery
- zaškrtnout druh pojistné události: zrušení či přerušení zahraniční cesty (i v případ tuzemské Akce)
- způsob proplácení škodné události: zaškrtnout a vyplnit dle volby
- popis škodné události.

3) K formuláři je třeba doplnit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu (Vám dodá Agentura Wenku)
- kopii lékařské zprávy (dokládající neschopnost zúčastnit se zájezdu),
- údaje o CK a výši stornopoplatků (Vám dodá Agentura Wenku)

4) Všechny tyto informace a dokumenty:

- zašlete poštou nejpozději do 30 dnů od začátku Akce na adresu pojišťovny:

Generali Pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna Vám do 60 dnů zašle 80 % z ceny Akce zpět.

Zpět nahoru