Postup při řešení storno poplatků

 

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Pojišťovna a.s. Pro vrácení storno poplatků je tedy třeba dodržet následující postup předepsaný pojišťovnou.

Nemohl/a-li se některý/á z žáků ze zdravotních důvodů zúčastnit Akce pořádané Agenturou Wenku, případně musel/a-li z Akce ze zdravotních důvodů předčasně odjet, je potřeba do 30 dnů od konce Akce zažádat pojišťovnu o navrácení storno poplatků.

Agentura Wenku pojišťuje své klienty u Generali Pojišťovna a.s., pro vrácení storno poplatků je tedy třeba dodržet následující postup předepsaný pojišťovnou. Je nezbytné, aby jako plátci žádali pojišťovnu přímo zákonní zástupci klienta.

V každém případě při vzniku škodné události prosím kontaktujte Agenturu Wenku na: dana.machurkova@wenku.cz.

1) Stáhněte si formulář s názvem:
Oznámení škodné události z cestovního pojištění“ s předvyplněným číslem naší pojistné smlouvy.

2) Vyplňte formulář:
- číslo pojistné smlouvy: PŘEDVYPLNĚNO
- údaje pojištěného: Vašeho syna/dcery
- zaškrtnout druh pojistné události: zrušení či přerušení zahraniční cesty,
- způsob proplácení škodné události: zaškrtnou a vyplnit dle volby
- popis škodné události.

3) K formuláři je třeba doplnit následující informace/dokumenty:
- potvrzení o uhrazení zájezdu (Vám dodá Agentura Wenku)
- kopii lékařské zprávy (dokládající neschopnost zúčastnit se zájezdu),
- údaje o CK a výši stornopoplatků (Vám dodá Agentura Wenku)

4) Všechny tyto informace a dokumenty:

- zašlete poštou nejpozději do 30 dní po skončení akce na adresu pojišťovny:

Generali Pojišťovna a.s.
cestovní pojištění
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Pokud bude vše v pořádku, pojišťovna Vám obratem zašle 80% z ceny zájezdu zpět. Nejpozději však do 60 dní po doručení všech potřebných dokumentů.

Zpět nahoru