Protiepidemiologická opatření na kurzech 2020

Jsme velice rádi, že společně můžeme znovu vyrazit na kurzy a samozřejmě děláme vše proto, abychom dodržovali všechna nezbytná opatření a naše kurzy byly pro všechny zúčastněné co nejvíce bezpečné. Abyste věděli, co očekávat, připravili jsme proto následující přehled - aktualizováno 10.9.2020.

1) Měření tělesné teploty účastníků a bezinfekčnost:

Na kurzech, kde je sjednán náš zdravotník, bude probíhat namátkové měření teploty. Namátkové měření tělesné teploty může probíhat už první den na srazu před odjezdem na akci. Účastníkovi, který bude mít teplotu 37 stupňů a vyšší, nebude umožněno na kurz odjet.

Na srazu první den musí každý účastník odevzdat vyplněný a podepsaný formulář bezinfekčnosti a, pokud má student rýmu, kašel a kýchání alergického či chronického (neinfekčního) rázu, je třeba to doložit potvrzením od lékaře (v souladu manuálem pro školy vydaným MŠMT - stačí kopie potvrzení pro školu). Pokud tyto formuláře účastník neodevzdá před odjezdem, nebudeme mu bohužel moci umožnit odjezd spolu s ostatními a situaci budeme případně dále řešit.

 

2) Roušky:

Dle nařízení vlády platného od 10.9.2020 je povinné nosit roušky na našich kurzech ve vnitřních prostorách s výjimkou kromě doby konzumace potravin a nápojů (rouška se sundavá až u stolu a nasazuje se při vstávání od stolu). Aktuálně nemáme na žádném našem kurzu v plánu společný program pro více tříd současně.

Povinnost nošení roušky se vztahuje nadále na tyto činnosti:
- veřejná i smluvní doprava (vlak, zájezdové autobusy),
- při komunikaci se zdravotníkem, případně při návštěvě lékařského zařízení.

Aktuálně platná pravidla se mohou krátce před kurzem změnit, sledujte proto prosím aktuální informace vlády a mějte s sebou pro jistotu roušek spíše více.

 

3) Dezinfekce a další hygienická opatření:

Všichni naši účastníci dostali informaci, aby s sebou měli dezinfekční gel na ruce. Dezinfekcemi jsou také vybaveny všechny naše hotely a areály a dezinfekci pro každou třídu bude mít vždy k dispozici u sebe také třídní instruktor. Budeme dbát zvýšené hygieny i v průběhu programu a zejména při přechodu mezi dílčími aktivitami. Dbáme mimo jiné na mytí a dezinfikování rukou před každým jídlem a větrání pokojů několikrát denně.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se v maximální možné míře na akcích Wenku řídíme pokyny platnými pro letošní letní tábory.

V případě, že účastník zjistí, že byl v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění Covid-19, je povinen o tom bezodkladně informovat Agenturu Wenku na e-mailu dana.machurkova@wenku.cz nebo tel 727 845 046. Tato oznamovaní povinnost platí až 10 dnů po návratu z akce.

 

4) Program

Program letošních adaptačních kurzů jsme upravili tak, abychom se vyvarovali příliš kontaktním aktivitám. Některé aktivity, kde by spolu účastníci byli v příliš těsném fyzickém kontaktu po delší dobu, jsme tak pro letošní rok z programu vyškrtli zcela. Vzhledem k charakteru celé akce nicméně naše aktivity ze své podstaty kontaktní jsou a není možné zrušit celý program. Tak, abychom jej mohli bezpečně realizovat, budeme dbát na zvýšenou hygienu i v jeho průběhu, zejména u aktivit, kde bude třeba chytit se s ostatními za ruce, předávat si předměty z ruky do ruky, atd.

 

5) Když někdo na kurzu onemocní

Při podezření na infekční onemocnění některého z účastníků akce je postup následující:
- "podezřelý" účastník je umístěn do izolace a je nezbytné, aby v co nejkratším možném čase akci opustil - dospělí si zajistí odvoz sami, žáci/studenti si přes svého pedagoga zajistí odvoz zákonným zástupcem;
- zákonný zástupce je povinen odvézt si své dítě z akce v den oznámení podezření na infekční onemocnění;
- "podezřelý" účastník se stravuje v izolaci - jídlo a pití mu nosí zdravotník;
- všichni, kteří byli s "podezřelým" účastníkem na pokoji, a byli tedy vystaveni většímu riziku infekce, se budou účastnit dalšího programu výhradně v roušce, současně jim bude kontrolně měřena teplota. Situace bude konzultována s pedagogy a vedením školy, a dále vyhodnocována, tedy zda zůstávají na pobytu, nebo musí také odjet domů (každá škola má v tomto případě jiný postup);

Pokud některý z účastníků chrchlá, kašle, kýchá, ale nemá teplotu, může se účastnit dalšího programu také výhradně v roušce. Tu je třeba nosit také při pohybu ve společných prostorách a účastníkovi bude preventivně měřena teplota.

 

6) Když někdo na kurz nemůže odjet

V případě, že se nějaký účastník nemůže kurzu zúčastnit ze zdravotních důvodů, budeme toto řešit přes pojištění stornopoplatků. Bezodkladně kontaktujte Wenku na: dana.machurkova@wenku.cz

 

7) Zrušení kurzu

Pokud škola z jakéhokoliv důvodu kurz zruší, postupuje se podle stornovacích podmínek sjednaných v Potvrzení o zájezdu/Smlouvě o zájezdu. Budeme se však snažit se školou domluvit na jiném řešení, a to podle konkrétní situace dané školy (např. hodně nemocných dětí, uvalená karanténa KHS na třídu/třídy apod.). Je vždy lepší se domluvit, než se týdny a měsíce dohadovat, případně zapojovat právníky a advokáty.

 

Děkujeme, že akceptujete a dodržujete naše oaptření. Chráníme tak všechny - studenty, pedagogy, celou školu, naše instruktory i zdravotníky, kteří jsou v první linii.
Máte-li k našim kurzům s ohledem na aktuální situaci jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím naši hlavní zdravotnici na: dana.machurkova@wenku.cz

 

Zpět nahoru