Pojištění klientů

Naše klienty dle sjednané smlouvy pojišťujeme u Generali Česká pojišťovna a.s. na základě těchto pojišťovacích balíčků:

Rozsah pojistného krytí

TURISTA 2020 - Evropa

TURISTA 2020 – Evropa Sport

TURISTA 2020 - Tuzemsko

 

Pojištění léčebných výloh

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

nesjednáno

 

Úrazové pojištění:

trvalé následky

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

 

smrt úrazem

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

 

doba nezbytného léčení

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

 

Pojištění odpovědnosti za škodu

škody na zdraví

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

 

škody na věci

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

 

škody finanční

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

 

Pojištění cestovních zavazadel

20 000 Kč

20 000 Kč

10 000 Kč

 

Pojištění právní ochrany

nesjednáno

200 000 Kč

nesjednáno

 

Pojištění storna cesty (spoluúčast 20 %)

15 000 Kč

30 000 Kč

15 000 Kč

 

Pojištění přerušení cesty

nesjednáno

20 000 Kč

nesjednáno

 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Zpět nahoru