Pojištění klientů

Naše klienty dle sjednané smlouvy pojišťujeme na základě těchto pojišťovacích balíčků:

  Rozsah pojistného krytí EXKLUZIV + Sport ("Evropa") EXKLUZIV ("Evropa") EXKLUZIV + Sport ("ČR") EXKLUZIV ("ČR")
  léčebné výlohy vč. repatriace 1,700.000 Kč 1,700.000 Kč    
  zubní ošetření 10.000 Kč 10.000 Kč    
  teroristické útoky pojištěny pojištěny    
           
  přivolání opatrovníka 50.000 Kč 50.000 Kč    
           
  úrazové pojištění        
  trvalé následky úrazu od 0,001% 200.000 Kč 200.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč
  smrt následkem úrazu 200.000 Kč 200.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč
           
  osobní věci a zavazadla 30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč
  limit na jedno zavazadlo 30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč
  limit na jednu položku 30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč 30.000 Kč
  pojištění zpoždění zavazadel 5.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč 5.000 Kč
           
  odpovědnost za způsobenou škodu        
  na zdraví 2,000.000 Kč 2,000.000 Kč 1,000.000 Kč 1,000.000 Kč
  na majetku 1,000.000 Kč 1,000.000 Kč 1,000.000 Kč 1,000.000 Kč
  finanční náhrada za ušlý zisk 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč
           
  pojištění storna zájezdu 80 % z ceny zájezdu, 80 % z ceny zájezdu, 80 % z ceny zájezdu, 80 % z ceny zájezdu,
  (stornopoplatků) max. však 10.000 Kč max. však 10.000 Kč max. však 3.000 Kč max. však 3.000 Kč
           
  rekreační zimní a letní sporty pojištěny nepojištěny pojištěny nepojištěny
Zpět nahoru