Cestovní pojištění klientů

Bývalé pojištění klientů u Generali Česká pojišťovna, a.s. - vztahovalo se na zájezdy/akce, které proběhly nejpozději v červnu 2021. Pozdější zájezdy/akce pojišťujeme již u Slávia pojišťovny a.s. (viz výše)
Pojištění storna cesty se dle všeobecných podmínek Generali Česká pojišťovna, a.s. NEVZTAHUJE na karanténu nařízenou lékařem či KHS. Pojišťovna nepovažuje karanténu za nemoc.

Rozsah plnění Rozsah 01 - Evropa Rozsah 02 - Evropa Rozsah 03 - ČR Rozsah 04 - ČR Rozsah 05 - Evropa
Léčebné výlohy a asistenční služba 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč nepojištěno nepojištěno 3 000 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti občana  
újma na zdraví 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč
škody na věci 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
škody finanční 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
Zavazadla 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Úrazové pojištění  
doba nezbytného léčení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
trvalé následky úrazu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
smrt následkem úrazu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Pojištění storna cesty - sjednává každý účastník dobrovolně a individuálně při ceně zájezdu do 5.000,-Kč při ceně zájezdu 5.001 - 10.000,-Kč při ceně zájezdu do 4.000,-Kč při ceně zájezdu 4.001 - 8.000,-Kč nesjednáno
spoluúčast na stornu 20 % 20 % 20 % 20 % nesjednáno
výše pojištění storna na osobu a pobyt 160,-Kč 190,-Kč 140,-Kč 170,-Kč nesjednáno
           
           
           
Rozsah plnění Rozsah 06 - ČR Rozsah 08 - Evropa Rozsah 09 - Evropa Rozsah 10 - ČR Rozsah 11 - ČR
Léčebné výlohy a asistenční služba nepojištěno 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč nepojištěno nepojištěno
Pojištění odpovědnosti občana  
újma na zdraví 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč
škody na věci 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
škody finanční 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
Zavazadla 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Úrazové pojištění  
doba nezbytného léčení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
trvalé následky úrazu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
smrt následkem úrazu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Pojištění storna cesty - sjednává každý účastník dobrovolně a individuálně nesjednáno při ceně zájezdu do 5.000,-Kč při ceně zájezdu 5.001 - 10.000,-Kč při ceně zájezdu do 4.000,-Kč při ceně zájezdu 4.001 - 8.000,-Kč
spoluúčast na stornu nesjednáno 0 % 0 % 0 % 0 %
výše pojištění storna na osobu a pobyt nesjednáno 215,-Kč 255,-Kč 189,-Kč 225,-Kč
Zpět nahoru