Videa Třídnické hodiny prezenčně i online "v kostce"

Naše psycholožka Jana Lidická realizovala v průběhu zimy 2021 několik veřejných webinářů na téma metodiky třídnických hodin, proč a jak s nimi pracovat v prezenční i distanční formě. Jednalo se o přibližně hodinovou, tedy zkrácenou verzi kombinující informace z našich vzdělávacích seminářů Metodika vedení třídnických hodin a Třídnická hodina on-line. Videa z uvedených webinářů jsou otevřená veřejnosti a můžete je shlédnout na níže uvedených odkazech. Obě videa zahrnují přibližně stejný obsah, který nicméně zcela nepostihuje komplexní nabídku toho, co Vám Jana nabídne při dostatečné časové dotaci v originálních seminářích. Více o našich vzdělávacích akcích pro pedagogy naleznete na specializované stránce vzdelavani-wenku.cz

Metodika třídnické hodiny prezenčně i online - webinář pro RVP.cz ze 4. 3. 2021

Třídnická hodina on-line i prezenčně - webinář pro ucimeonline.cz z 10. 2. 2021

Zpět nahoru