Metodika vedení třídnických hodin

Na Gymnáziu Budějovická v Praze nekončí naše adaptační kurzy odjezdem autobusu. V průběhu celého prvního ročníku dochází do školy pravidelně naše psycholožka Jana Lidická a podílí se s třídními učiteli na přípravě a vedení třídnických hodin. Smyslem programu je postupně předat vedení vztahové práce se třídou do rukou třídnímu učiteli, kterého v práci se třídou podporujeme metodickým vedením a společným reflektováním hodin.

Tuto formu spolupráce máme nově akreditovanou v systému DVPP jako individuální výcvik ve vedení třídnických hodin.

Opakovaně se setkáváme s dotazy, jak nakládat s třídnickými hodinami ve starších ročnících. Metodické materiály pro tuto věkovou skupinu se příliš nevyskytují, a tak jsme spolu se školní psycholožkou Gymnázia Budějovická dali dohromady zkušenosti z naší spolupráce a vytvořili metodiku, o kterou se s Vámi rádi podělíme.

Metodický materiál ke stažení.

Máte zájem o společné vedení třídnických hodin? Více se o nich dozvíte v nabídce Adaptační kurzy - návaznost formou třídnických hodin.

Zajímá Vás téma metodiky TH, ale radši to uslyšíte a zažijete, než byste studovali text? Nabízíme také 5hodinový akreditovaný seminář na téma Metodika vedení třídnických hodin.

Zpět nahoru