Metodika vedení třídnických hodin

Na Gymnáziu Budějovická v Praze nekončí naše adaptační kurzy odjezdem autobusu. V průběhu celého prvního ročníku dochází do školy pravidelně naše psycholožka Jana Lidická a podílí se s třídními učiteli na přípravě a vedení třídnických hodin. Smyslem programu je postupně předat vedení vztahové práce se třídou do rukou třídnímu učiteli, kterého v práci se třídou podporujeme metodickým vedením a společným reflektováním hodin.

Tuto formu spolupráce máme nově akreditovanou v systému DVPP jako individuální výcvik ve vedení třídnických hodin.

Opakovaně se setkáváme s dotazy, jak nakládat s třídnickými hodinami ve starších ročnících. Metodické materiály pro tuto věkovou skupinu se příliš nevyskytují, a tak jsme spolu se školní psycholožkou Gymnázia Budějovická dali dohromady zkušenosti z naší spolupráce a vytvořili metodiku, o kterou se s Vámi rádi podělíme.

Metodický materiál ke stažení.

Máte zájem o společné vedení třídnických hodin? Více se o nich dozvíte v nabídce Adaptační kurzy - návaznost formou třídnických hodin.

Zajímá Vás téma metodiky TH, ale radši to uslyšíte a zažijete, než byste studovali text? Nabízíme také 5hodinový akreditovaný seminář na téma Metodika vedení třídnických hodin.

 

 

Proč spolupracovat s cestovní kanceláří

Začátek nového školního roku je ideálním obdobím k zamyšlení a případnému nastartování změn. Je také obdobím, kdy se připravují veškeré mimoškolní aktivity, které v nadcházejícím roce proběhnou. Při těchto přípravách je třeba zodpovědět množství otázek. Pojďme se pro začátek společně zamyslet nad tím, jaký je rozdíl mezi mimoškolními aktivitami organizovanými školou a organizovanými externím dodavatelem, v tomto případě cestovní kanceláří.
 
Stalo se nepsaným pravidlem, že třídní učitel odpovídá za organizování školních výletů pro svoji třídu, tělocvikář za sportovní kurzy, jazykář za jazykové kurzy a dějepisáři za historické exkurze. Je ale optimální, aby učitelé samostatně organizovali veškeré aktivity, které jsou dnes od moderní školy vyžadovány?
 
Z vlastní praxe víme, že zájem žáků o mimoškolní akce není tak malý, jak se obecně míní. Mimoškolní aktivity obohacují vzdělávací program a jsou vhodným prostorem k podpoře průřezových témat. Žáci a jejich rodiče tak při výběru školy přihlížejí k možnostem mimoškolních aktivit a škola s širší nabídkou takových programů získává nespornou konkurenční výhodu mezi ostatními. 
Číst dále

Jaký smysl mají adaptační kurzy a jak by měly vypadat?

Pořádání seznamovacích či adaptačních kurzů pro první ročníky se stalo trendem dnešní doby a většina středních škol zařazuje tyto programy do úvodních dnů školního roku. Mají však opravdu nějaký smysl, nebo je to pro studenty spíše prodloužení prázdnin? A co by se na takovém správném „seznamováku“ mělo dít?
 
Většina z nás rozumí logice seznamovacího kurzu. Bylo by přeci jen dobré, aby se studenti znali alespoň jménem a mohli se tak cítit ve třídě příjemněji. Je však potřeba kvůli tomu jezdit někam na týden? Nestačí zařadit nějaký seznamovací program do průběhu několika vyučovacích hodin na začátku roku? V tuto chvíli by odpověď měla být jednoznačná. Ano. Jde-li nám opravdu jen o seznámení, tak by to stačilo. Cíle těchto kurzů jsou, nebo by alespoň měly být, hlubší, a ty už za jedno odpoledne nenaplníme, proto se jezdí na kurzy vícedenní a ty se také často označují jako kurzy adaptační, nikoli jen seznamovací.
Číst dále

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy a jejich příprava je jednou z nejsložitějších, ale také nejzajímavějších činností, jakými se naše cestovní kancelář pro školy zabývá. V době, kdy se v každé sborovně přetváří rámcový vzdělávací plán na školní vzdělávací plán. V období, kdy jsou po každém pedagogovi požadovány nové a nové, pokud možno multimediálně zpracované přípravy do jednotlivých předmětů. V situaci, kdy veliká řada státních i soukromých institucí nabízí nepřeberné množství vzdělávacích programů cílících na školy a školní skupiny. Není pro nikoho jednoduché se ve změti nabízených vzdělávacích programů zorientovat.
 
I na poli vzdělávacích programů se snažíme pomáhat školám a naplňovat vizi, kterou si Agentura Wenku předsevzala: „Posouváme náplň moderní školy cestou, po které všichni chodí rádi. Naše cesta je vyšlapána zkušenostmi, pestře vydlážděna mozaikou aktivit a zpevňována sebevzděláváním i srdcem".
 
Naším hlavním tématem jsou moderní dějiny, výuka jazyků s důrazem na jejich praktické využití, památky hlavního města Prahy, ale i jednoduchá zážitková pedagogika v rámci školních výletů na konci školního roku.
Číst dále
Zpět nahoru