Videa Třídnické hodiny prezenčně i online "v kostce"

Naše psycholožka Jana Lidická realizovala v průběhu zimy 2021 několik veřejných webinářů na téma metodiky třídnických hodin, proč a jak s nimi pracovat v prezenční i distanční formě. Jednalo se o přibližně hodinovou, tedy zkrácenou verzi kombinující informace z našich vzdělávacích seminářů Metodika vedení třídnických hodin a Třídnická hodina on-line. Videa z uvedených webinářů jsou otevřená veřejnosti a můžete je shlédnout na níže uvedených odkazech. Obě videa zahrnují přibližně stejný obsah, který nicméně zcela nepostihuje komplexní nabídku toho, co Vám Jana nabídne při dostatečné časové dotaci v originálních seminářích. Více o našich vzdělávacích akcích pro pedagogy naleznete na specializované stránce vzdelavani-wenku.cz

Metodika třídnické hodiny prezenčně i online - webinář pro RVP.cz ze 4. 3. 2021

Třídnická hodina on-line i prezenčně - webinář pro ucimeonline.cz z 10. 2. 2021

Metodika vedení třídnických hodin

Na Gymnáziu Budějovická v Praze nekončí naše adaptační kurzy odjezdem autobusu. V průběhu celého prvního ročníku dochází do školy pravidelně naše psycholožka Jana Lidická a podílí se s třídními učiteli na přípravě a vedení třídnických hodin. Smyslem programu je postupně předat vedení vztahové práce se třídou do rukou třídnímu učiteli, kterého v práci se třídou podporujeme metodickým vedením a společným reflektováním hodin.

Tuto formu spolupráce máme nově akreditovanou v systému DVPP jako individuální výcvik ve vedení třídnických hodin.

Opakovaně se setkáváme s dotazy, jak nakládat s třídnickými hodinami ve starších ročnících. Metodické materiály pro tuto věkovou skupinu se příliš nevyskytují, a tak jsme spolu se školní psycholožkou Gymnázia Budějovická dali dohromady zkušenosti z naší spolupráce a vytvořili metodiku, o kterou se s Vámi rádi podělíme.

Metodický materiál ke stažení.

Máte zájem o společné vedení třídnických hodin? Více se o nich dozvíte v nabídce Adaptační kurzy - návaznost formou třídnických hodin.

Zajímá Vás téma metodiky TH, ale radši to uslyšíte a zažijete, než byste studovali text? Nabízíme také 5hodinový akreditovaný seminář na téma Metodika vedení třídnických hodin.

Proč spolupracovat s cestovní kanceláří

Začátek nového školního roku je ideálním obdobím k zamyšlení a případnému nastartování změn. Je také obdobím, kdy se připravují veškeré mimoškolní aktivity, které v nadcházejícím roce proběhnou. Při těchto přípravách je třeba zodpovědět množství otázek. Pojďme se pro začátek společně zamyslet nad tím, jaký je rozdíl mezi mimoškolními aktivitami organizovanými školou a organizovanými externím dodavatelem, v tomto případě cestovní kanceláří.
 
Stalo se nepsaným pravidlem, že třídní učitel odpovídá za organizování školních výletů pro svoji třídu, tělocvikář za sportovní kurzy, jazykář za jazykové kurzy a dějepisáři za historické exkurze. Je ale optimální, aby učitelé samostatně organizovali veškeré aktivity, které jsou dnes od moderní školy vyžadovány?
 
Z vlastní praxe víme, že zájem žáků o mimoškolní akce není tak malý, jak se obecně míní. Mimoškolní aktivity obohacují vzdělávací program a jsou vhodným prostorem k podpoře průřezových témat. Žáci a jejich rodiče tak při výběru školy přihlížejí k možnostem mimoškolních aktivit a škola s širší nabídkou takových programů získává nespornou konkurenční výhodu mezi ostatními. 
Číst dále

Jaký smysl mají adaptační kurzy a jak by měly vypadat?

Pořádání seznamovacích či adaptačních kurzů pro první ročníky se stalo trendem dnešní doby a většina středních škol zařazuje tyto programy do úvodních dnů školního roku. Mají však opravdu nějaký smysl, nebo je to pro studenty spíše prodloužení prázdnin? A co by se na takovém správném „seznamováku“ mělo dít?
 
Většina z nás rozumí logice seznamovacího kurzu. Bylo by přeci jen dobré, aby se studenti znali alespoň jménem a mohli se tak cítit ve třídě příjemněji. Je však potřeba kvůli tomu jezdit někam na týden? Nestačí zařadit nějaký seznamovací program do průběhu několika vyučovacích hodin na začátku roku? V tuto chvíli by odpověď měla být jednoznačná. Ano. Jde-li nám opravdu jen o seznámení, tak by to stačilo. Cíle těchto kurzů jsou, nebo by alespoň měly být, hlubší, a ty už za jedno odpoledne nenaplníme, proto se jezdí na kurzy vícedenní a ty se také často označují jako kurzy adaptační, nikoli jen seznamovací.
Číst dále
Zpět nahoru