Metodika vedení třídnických hodin

Na Gymnáziu Budějovická v Praze nekončí naše adaptační kurzy odjezdem autobusu. V průběhu celého prvního ročníku dochází do školy pravidelně naše psycholožka Jana Lidická a podílí se s třídními učiteli na přípravě a vedení třídnických hodin. Smyslem programu je postupně předat vedení vztahové práce se třídou do rukou třídnímu učiteli, kterého v práci se třídou podporujeme metodickým vedením a společným reflektováním hodin.

Opakovaně se setkáváme s dotazy, jak nakládat s třídnickými hodinami ve starších ročnících. Metodické materiály pro tuto věkovou skupinu se příliš nevyskytují, a tak jsme spolu se školní psycholožkou Gymnázia Budějovická dali dohromady zkušenosti z naší spolupráce a vytvořili metodiku, o kterou se s Vámi rádi podělíme.

Metodický materiál ke stažení.

Máte zájem o společné vedení třídnických hodin? Více se o nich dozvíte v nabídce Adaptační kurzy - návaznost formou třídnických hodin.

 

 

Proč spolupracovat s cestovní kanceláří

Začátek nového školního roku je ideálním obdobím k zamyšlení a případnému nastartování změn. Je také obdobím, kdy se připravují veškeré mimoškolní aktivity, které v nadcházejícím roce proběhnou. Při těchto přípravách je třeba zodpovědět množství otázek. Pojďme se pro začátek společně zamyslet nad tím, jaký je rozdíl mezi mimoškolními aktivitami organizovanými školou a organizovanými externím dodavatelem, v tomto případě cestovní kanceláří.
 
Stalo se nepsaným pravidlem, že třídní učitel odpovídá za organizování školních výletů pro svoji třídu, tělocvikář za sportovní kurzy, jazykář za jazykové kurzy a dějepisáři za historické exkurze. Je ale optimální, aby učitelé samostatně organizovali veškeré aktivity, které jsou dnes od moderní školy vyžadovány?
 
Z vlastní praxe víme, že zájem žáků o mimoškolní akce není tak malý, jak se obecně míní. Mimoškolní aktivity obohacují vzdělávací program a jsou vhodným prostorem k podpoře průřezových témat. Žáci a jejich rodiče tak při výběru školy přihlížejí k možnostem mimoškolních aktivit a škola s širší nabídkou takových programů získává nespornou konkurenční výhodu mezi ostatními. 
Číst dále

Jaký smysl mají adaptační kurzy a jak by měly vypadat?

Pořádání seznamovacích či adaptačních kurzů pro první ročníky se stalo trendem dnešní doby a většina středních škol zařazuje tyto programy do úvodních dnů školního roku. Mají však opravdu nějaký smysl, nebo je to pro studenty spíše prodloužení prázdnin? A co by se na takovém správném „seznamováku“ mělo dít?
 
Většina z nás rozumí logice seznamovacího kurzu. Bylo by přeci jen dobré, aby se studenti znali alespoň jménem a mohli se tak cítit ve třídě příjemněji. Je však potřeba kvůli tomu jezdit někam na týden? Nestačí zařadit nějaký seznamovací program do průběhu několika vyučovacích hodin na začátku roku? V tuto chvíli by odpověď měla být jednoznačná. Ano. Jde-li nám opravdu jen o seznámení, tak by to stačilo. Cíle těchto kurzů jsou, nebo by alespoň měly být, hlubší, proto se také často označují jako kurzy adaptační, nikoli jen seznamovací.
Číst dále

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy a jejich příprava je jednou z nejsložitějších, ale také nejzajímavějších činností, jakými se naše cestovní kancelář pro školy zabývá. V době, kdy se v každé sborovně přetváří rámcový vzdělávací plán na školní vzdělávací plán. V období, kdy jsou po každém pedagogovi požadovány nové a nové, pokud možno multimediálně zpracované přípravy do jednotlivých předmětů. V situaci, kdy veliká řada státních i soukromých institucí nabízí nepřeberné množství vzdělávacích programů cílících na školy a školní skupiny. Není pro nikoho jednoduché se ve změti nabízených vzdělávacích programů zorientovat.
 
I na poli vzdělávacích programů se snažíme pomáhat školám a naplňovat vizi, kterou si Agentura Wenku předsevzala: „Posouváme náplň moderní školy cestou, po které všichni chodí rádi. Naše cesta je vyšlapána zkušenostmi, pestře vydlážděna mozaikou aktivit a zpevňována sebevzděláváním i srdcem".
 
Naším hlavním tématem jsou moderní dějiny, výuka jazyků s důrazem na jejich praktické využití, památky hlavního města Prahy, ale i jednoduchá zážitková pedagogika v rámci školních výletů na konci školního roku.
Číst dále
Zpět nahoru