Zámek Nelahozeves - Jednodenní výlety

Zámek Nelahozeves
 

Věková kategorie: I. a II. stupeň ZŠ

Termín: od dubna do října, středa až pátek dle dohody

Cílem tohoto výletu je jeden z nejkrásnějších renesančních zámků v Čechách - Nelahozeves. Tyčí se na kopci nad řekou Vltavou a příchozím návštěvníkům nabízí jedinečný pohled na dochovaná sgrafita.
 
Zámek Nelahozeves pro I. stupeň ZŠ

Do obce Nelahozeves se přesuneme vlakem z Prahy, projdeme kolem rodného domu hudebního skladatele Antonína Dvořáka, zastavíme se u jeho sochy v nedalekém parčíku a následně vstoupíme na nádvoří zámku Nelahozeves. S místním průvodcem absolvujeme vzdělávací program s názvem "Život šlechtice od dětských střevíčků", který nenásilnou formou předává dětem historické a vědomostní informace. Součástí programu je interaktivné pohlídka zámku v jednoduchých zámeckých kostýmech, při které budou děti vyplňovat pracovní listy. Po prohlídce bude následovat návštěva kreativní dílny v jednom ze zámeckých sálů. Po skončení vzdělávacího programu budou pro děti přichystané hry a soutěže na zámeckém nádvoří či v parku.
 
 
Zámek Nelahozeves a Antonín Dvořák pro II. stupeň ZŠ
 
Do obce Nelahozeves se přesuneme vlakem z Prahy a první zastávkou bude návštěva a prohlídka rodného domu hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Poté projdeme kolem jeho sochy v nedalekém parčíku a vstoupíme na nádvoří zámku Nelahozeves. S místním průvodcem absolvujeme vzdělávací program zaměřený právě na Antonína Dvořáka. Nenásilně se seznámíme s jeho životem a dílem a formou komiksu pošleme Dvořákova operní díla např. do vesmíru nebo pod mořskou hladinu.
 
 

W cena

 

připravujeme Kč (min. 40 platících studentů, 4x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
připravujeme Kč (min. 30 platících studentů, 3x neplatící pedagog, 1x technický průvodce)
Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků a pedagogů a dle místa odjezdu. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
  • dopravu vlakem na místo a zpět,
  • vzdělávací program v zámku Nelahozeves dle věku žáků,
  • hry a soutěže v zámeckém parku pro I. stupeň ZŠ,
  • vstup do Památníku Antonína Dvořáka pro II. stupeň ZŠ,
  • služby organizátora v průběhu celé akce - doprovází zájezd bez nutnosti výkladu a technicky zabezpečuje veškeré body programu - organizuje nástup do autobusu, přestávky během cesty, zajišťuje vstupné, komunikuje s místními průvodci a dodavateli,
  • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu),
  • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 
Cena nezahrnuje:
  • pojištění stornopoplatků,
  • náklady na stravování účastníků,
  • osobní útratu.

Co ještě si prohlédli ostatní:

Zpět nahoru