Vzdělávací procházka - Příroda a člověk - Jednodenní výlety

Zábavně-vzdělávací procházka s piknikem na téma "Příroda a člověk" - Milíčovský vrch

Termín: dle dohody v měsících duben-červen, září-říjen

Půldenní třídní výlet v dochozí vzdálenosti od stanice metra nabízí na jednom místě možnost pobytu v lese, posezení u rybníka, zajímavé informace a rozšíření "obzorů" na téma vlivu člověka na přírodu i příležitost pro společně strávený čas třídy a oživení vzájemných vztahů.

Program je určen pro žáky 5. - 7. tříd ZŠ.

Program začíná srazem na stanici metra Háje, odkud se společně přesuneme k cca 15 min vzdálenému přírodnímu parku Botič-Milíčov, k úpatí lesem pokrytého Milíčovského vrchu, který se tyčí přímo za hranicí sídliště Jižní město a obchází ho naučná stezka Milíčovský les.

Zde se třída rozdělí do menších pracovních skupinek, obdrží herní materiály spolu s instrukcemi a postupně se vydá na herní trasu vedoucí po značené naučné stezce. Přibližně v polovině trasy, kde nás herní materiál svede z trasy stezky přímo k Milíčovskému rybníku, se všichni opět setkáme. Na louce u rybníka si užijeme společný piknik i hru testující a připomínající, jak se vzájemně známe. Po odpočinku stráveném s celou třídou jednotlivé týmy projdou zbytek trasy a získají odpovědi na herní otázky. V závěru hry se společně setkáme přímo na vrcholu Milíčovského vrchu, kde si užijeme nejen výhled do okolí, ale i další týmovou hru a také vyhodnocení výsledků našeho "pátrání".

Herní materiál obsahuje navigaci, kudy přesně vede trasa a jak se dostat k cíli, dále drobné zajímavosti o okolí a zejména otázky a křížovku, jejichž odpovědi je třeba cestou zjistit na stanovištích naučné stezky. Ta se zaměřuje na přírodní, historické i kulturní zajímavosti místa, ze kterých je možné vyvodit zajímavé informace poukazující vliv člověka na přírodu. Budeme se tedy věnovat otázkám jako: Jakým způsobem ovlivnila místní lesy a mokřady výstavba sídliště Jižní město? Čemu vadí, že jsou zde vysazeny nepůvodní dřeviny? Proč je dobré obnovovat tůně?

Čas výletu: 4-5 hodin

Délka trasy: 6 km

Procházka začíná i končí na stanici metra C Háje, odkud k trase hry doprovodí skupinu instruktor.

 

W cena

 

Cena programu: 400 Kč (min. 25 platících studentů, 2 pedagogové zdarma, 1x organizátor)

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
  • služby organizátora v průběhu celé akce - technicky program zabezpečuje - uvede žáky do interaktivní hry, zajišťuje herní materiály, organizuje herní program a piknik, provází skupinu na cestě z nejbližší stanice metra a zpět,
  • zapůjčení herních materiálů vč. orientační mapky.
  • doprovodný program a jeho materiální zabezpečení,
  • drobné občerstvení jako základ společného pikniku,
  • pojištění klientů (trvalé následky úrazem a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 
Cena nezahrnuje:
  • pojištění stornopoplatků,
  • přímý dozor nad účastníky v průběhu hry,
  • dopravu na místo konání (MHD po Praze - děti do 15 let jezdí po Praze ZDARMA, stačí mít s sebou jmenný seznam žáků s daty narození a razítkem školy a při kontrole jej předložit),
  • náklady na stravování účastníků,
  • osobní útratu.
Zpět nahoru