Metodika vedení třídnických hodin - vzdělávací program

Metodika vedení třídnických hodin - vzdělávací seminář pro pedagogy

5hodinový vzdělávací seminář pro pedagogy, v rámci které ho nahlídneme možnosti i úskalí práce na vztazích a atmosféře třídního kolektivu.

Třídnické hodiny považujeme za nedílnou součást školního roku. Jsou prostorem k zastavení v běhu výuky. Dávají možnost podívat se, co se ve třídě děje, proč se daří či nedaří, nabízí přirozený prostor pro osobnostní a sociální výchovu, stejně jako možnost odhalit možné potíže dříve, než se příliš rozrostou.  Třídnické hodiny mimo jiné nabízí prostor prohloubení vztahu mezi třídou a třídním učitelem, odložení rolí učitele a žáka, setkání v lidské rovině. Atmosféra důvěry a otevřené komunikace ve třídě pak funguje jako jeden z nejlepších preventivních faktorů rozvoje rizikového chování v rámci třídy, hlubší provázanost žáků se třídou, třídním učitelem a potažmo i celou školou vede k větší efektivitě studijního procesu

 Seminář je dělen do tří tematických bloků:

V rámci 1.bloku na téma „Třídnická hodina obecně“ si spolu s účastníky vyjasňujeme celkové pojetí a smysl třídnické práce. Vycházíme z předpokladu, že výsledné postupy mohou být hodně rozdílné, nicméně základem efektivní třídnické práce je postoj třídního učitele, který stojí v pozadí a vytváří celkový rámec a atmosféru, tedy i výsledný efekt. V rámci prvního bloku se vedle společného ujasnění významu třídnických hodin zaměřujeme na jejich strukturu, pojetí a styl třídnické práce, stejně jako na praktické náležitosti, které jej provází.

V rámci 2.bloku se zaměřujeme na témata a metody třídnických hodin. V závěrečném shrnutí tohoto bloku vedeme účastníky k tomu, aby sami nahlédli styl třídnické práce a metody, které vyhovují jejich osobnímu stylu tak, aby jejich práce se skupinou byla autentická.

V rámci 3.bloku se ve společné diskusi zaměřujeme na možná rizika, zkušenosti z realizace třídnických hodin a v neposlední řadě na krizový plán pro práci s emocemi.

Program je veden formou interaktivního semináře. Většina témat je uváděna společnou diskusí a mapováním potřeb a zkušeností účastníků tak, aby výstupy nasedaly na jejich reálnou práci se třídami. Výstupy a fakta jsou tak vyvozovány převážně z diskuse a společné tvorby. V rámci semináře si účastníci mimo jiné sami na sobě vyzkouší několik z metod třídnických hodin.

Seminář je koncipován pro účast 10-15 osob a probíhá v prostorách objednatele.

 Program lektoruje psycholožka Agentury Mgr. Jana Lidická.

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MSMT- 27824/2019-1-732.

Akreditace instituce ze dne 15. 10. 2019 pod čj.: MSMT- 33575/2019-1

W cena

 

580 Kč (min. 12 platících)

Pro každého klienta vytváříme kalkulaci dle požadovaného počtu účastníků a lokality konání semináře. Kontaktovat nás můžete přes tento formulář:

Jsme velice rádi, že jste se dostali až sem. Ještě 10 vteřin.
Nedomnívejte se, ptejte se, vše vám rádi upřesníme.

 

Cena zahrnuje:
  • 5 vyučovacích hodin semináře vedeného psycholožkou Agentury Mgr. Janou Lidickou,
  • osvědčení pro účastníky s akreditací MŠMT,
  • dopravu lektorky v oblasti Prahy a středních Čech,
  • materiální zajištění  programu
 

Cena nezahrnuje:

  • náklady na zajištění prostor pro realizaci semináře,
  • náklady na dopravu lektorky do ostaních krajů,
  • občerstvení.

Nabízíme také možnost metodické podpory učitelů v rámci společného vedení třídnických hodin.

Ve spolupráci se školou, kde realizujeme společně vedené tříické hodiny, jsme vytvořili metodický materiál na vedení třídnických hodin na středních školách a víceletých gymnáziích, v případě zájmu si jej můžete stáhnout zde.

Zpět nahoru